BODDO blog

Dobrodošli na blog sasvim (para)normalnog

18.08.2013.

Inkarnacijski ciklus duše

Ovaj kratak sažetak sadašnje populacije duša na Zemlji i njihove psihomentalne značajke veoma je važan i poučan utoliko što osvjetljava energetsku pozadinu za nadolazeći evolucijski skok ljudskoga roda.ENERGETSKA STRUKTURA DUŠEVNIH RAVNI

Sve-Što-Jest, Duh, fragmentiran je i može se manifestirati u vidu zasebnih, pojedinačnih sustava sa specifičnim funkcijama. Takav sustav je duša koja ima udjela u duhu, a ima i sveobuhvatnu svijest. Kada tijekom ovog razmatranja budem mislio na kozmički duh koristit ću izraz 'svjesnost', a kada budem mislio na ograničenu percepciju biološke vrste pod nazivom 'čovjek' rabit ću riječ 'svijest'.

U stvarnosti, duša ne postoji odvojeno već unutar obitelji od preko 1000 duša koje su u tijesnom energetskom kontaktu. Dakle, kada govorim o svjesnosti duše mislim na svjesnost cijele duševne obitelji, jer je ljudsko utjelovljeno biće, kroz vlastitu dušu, uvijek u poziciji da dijeli stečeno iskustvo i znanje svoje duševne obitelji.

Ovdje nećemo zalaziti u kompleksne hijerarhijske strukture duševnih ravni, iako nam one mogu pružiti dragocjene informacije o organizaciji i strukturi, ne samo razina duše, već i inkarnacijske povijesti na Zemlji. Vrlo dobar uvod u tu temu nalazimo u knjigama Ravni duše (Realms of the Soul) i Duševna obitelj (The Soul Family) V. Hasselmanna i F. Schmolkea.

Te 'kanalizirane' knjige popularne su ezoterijske taksonomije (kategorički sustavi) strukture duševnih ravni koje se suzdržavaju od konkretnih pojašnjenja energetskih odnosa i nužnosti, prvenstveno zato što niti medij (Varda), niti pitalac (Frank) nemaju odgovarajuću znanstvenu podlogu te bi po tom pitanju bili neadekvatni.

Ipak, didaktički pristup u tim knjigama mnogo je bolji negoli u većini drugih ezoterijskih knjiga na tu temu. Izvor tih knjiga upozorava da kategorijski sustav koji on izlaže ne uzimamo previše doslovno te opetovano spominje ograničenja ljudskog jezika koji omogućuje samo sekvencijske opise te nije kadar adekvatno prenijeti kompleksne, istovremene energetske interakcije i odnose. Ovaj prigovor, dakako, vrijedi i za ovo trenutno razmatranje.

Sve-Što-Jest je jedno simultano jedinstvo koje je u stalnoj mijeni te pohranjuje memorije i promjene u samom sebi. Ova činjenica objašnjava zašto se život događa u „Vječnome sada”. Prošlost, sadašnjost i budućnost tvorevine su ljudskog mozga koji funkcionira, izuzetno sporo i sekvencijski, kao elektromagnetski pretvarač signala.

Iz toga se rađa ideja o lancu uzročnosti koji upućuje na načelo uzroka i posljedica. U stvarnosti, svaki uzrok istovremeno je i posljedica jer se razmjena energije u Svemu-Što-Jest zbiva istodobno u oba smjera. Iz ograničenog ljudskog gledišta stvara se dojam o upravo takvom uzročnom lancu. U biti, to je tek didaktička 'štaka' za ljude pri njihovom korištenju kozmičke energije u ograničenoj percepciji trodimenzionalnog prostora-vremena.

Došli smo do ključnog pitanja: „Zašto se duša, koja ima neograničenu svjesnost, da bi stjecala iskustva mora stiskati u ograničenoj svijesti biološke vrste pod nazivom 'čovjek'?  To je, kao što vidimo, središnje eshatološko pitanje u vezi smisla i svrhe ljudskoga postojanja. Na ovo se pitanje može odgovoriti samo na razini duše jer ona je tvorac čovjekove egzistencije. Ono kulminira u formulaciji posljednje antinomije (logičke oprečnosti) Svega-Što-Jest:

„Bivanje je nešto. Bivanje je Ništa.”

Ako je sve što postoji energija te predstavlja jedinstvo koje samo sebe percipira kao takvo, tada bi jedina moguća suprotnost tome bilo stanje razdvojenosti unutar jedinstva Svega-Što-Jest, jer praznina (Ništa) ne postoji. U tom slučaju stanje razdvojenosti oponaša ništavilo, prazninu i stvara privid posljednje antinomije.

Bivanje se može definirati isključivo pomoću Ne-Bivanja. Budući da je sve Bivanje, Ne-Bivanje se mora umjetno stvoriti kao stanje razdvojenosti od Izvora, kako bi Sve-Što-Jest moglo iskusiti sebe u svojoj individuaciji kao duša iz te perspektive. To je konačno eshatološko objašnjenje reinkarnacijskog ciklusa duše i ljudskog postojanja iz naše sadašnje perspektive. Ovo pitanje može se proučavati u raznim aspektima, što prakticiraju neki duhovni 'mediji' (npr. Walsch u Razgovorima s Bogom).

Da bismo istinski shvatili to jedinstvo kao referentnu točku trebamo uzeti u razmatranje stanje razdvojenosti. Duša je nerazdvojiv dio Svega-Što-Jest i ne zna što razdvojenost znači. Ona je, na primjer, neuništiva, besmrtna i stoga ne zna što je prolaznost iz vlastitog iskustva, već samo teoretski. S obzirom da je duša jako dinamična i kreativna, ona traži ekstremne situacije koje sama stvara i zatim prevladava.

Da bi postigla stanje razdvojenosti duša mora zaboraviti tko je i što je sposobna činiti. Ta amnezija - koju samoj sebi nameće tijekom utjelovljenja u ljudskom tijelu - omogućava joj to stanje razdvojenosti.

U stvarnosti je situacija bitno zamršenija. Tijekom svog utjelovljenja duša također zna tko ona jest, jer glavni dio duše uvijek ostaje u višim ravnima te ima pristup Svemu-Što-Jest. Ono što se utjelovljuje tek je djelić duše, kao aspekt tog temeljnog energetskog sustava Cjeline. Taj djelić je ipak silan i dovoljno moćan da može stvoriti ljudsko tijelo i svijest (um, psihu, osjetilne i somatske podražaje). Na primjer, s gledišta svakodnevne svijesti utjelovljenog entiteta, biološko upravljanje tijela obično se odvija neprimjetno. Za tu činjenicu znao je već  Plotin.

Iz te perspektive nije teško zamisliti da duša može imati nekoliko inkarnacija u različitim svjetovima i planetima kojima istovremeno koordinira. Ovoga časa, međutim, to nas ne zanima.

S obzirom na takva promišljanja, očito je da je 3D prostor-vrijeme, čije komponente možemo nazvati i solarnim svemirima, jest škola u kojoj duša stječe iskustva, koju su „7F stvoriteljske razine” umjetno oformile u svrhu eksperimentiranja s novim, ekstremnim uvjetima postojanja.

Sve-Što-Jest je kreativno: ono se jednostavno reproducira u novim varijacijama. Čim se duša otpusti iz Svega-Što-Jest kao individuacija i započne sa svojom evolucijom kao uzvišeno stvoriteljsko biće ona se probija kroz razne stadije i vraća se Jedinstvu Izvora koji se neprestano razvija i mijenja. Reinkarnacijski ciklus duše tako je integralni dio te evolucijske promjene koja često zna donijeti iznenađujuće rezultate. Kao što kažu u ezotericizmu, to je „Alfa i Omega”.

Inkarnacijski ciklus duše na Zemlji samo je jedan dio raznolikih njenih zadaća koje, prema nekoliko izvora, uključuju razvoj nove biološke vrste, koordinaciju i nadgledanje utjelovljenih duševnih sestara, kolonizaciju novih planeta u punoj svjesnosti, druženje s drugim dušama u duhovnim svjetovima i tako dalje.

Inkarnacijski ciklus može trajati različito dugo, ovisno o planetu, razvoju tamošnje civilizacije, zadacima koje valja riješiti i slično. Reinkarnacijski ciklus duše na Zemlji danas, odnosno u posljednjih 10.000 godina, obuhvaća oko 70 do 90 života, a prosječno uključuje povijesno razdoblje od 6000 do 8000 godina. Razdoblje između utjelovljenja prosječno traje 70 godina, ali u novije vrijeme značajno se smanjuje. Velika naseljavanja novoutjelovljenih duša zbivaju se jednom u svakih 2000 godina, a zadnje veće naseljavanje dogodilo se između 1000. i 1700. godine. Otada nema novog širenja duša na Zemlji koje bi bilo povezano s nadolazećim Završnim vremenima.

Svako od pet doba utjelovljene duše dijeli se u sedam stadija, s po 1-3 utjelovljenja duše, u skladu s budućim zadacima. Ciklus krajnje infantilne duše sastoji se od oko 10-15 života, ciklus djetinje duše – 15-20 života, ciklus mlade duše – 20-25 života, ciklus odrasle (zrele) duše –  25-30 života te ciklus stare duše – 10-15 života.

U skladu s velikim naseljavanjima duše sadašnja populacija duša na Zemlji pokazuje sljedeću raširenost: 10-15% krajnje infantilnih duša, 20% djetinjih duša, 45% mladih duša, 20-25% odraslih duša i manje od 4% starih duša. U posljednjih nekoliko godina ova raširenost duša naglo se mijenja, uz povećani postotak odraslih i starih duša (indigo djeca).

Budući da mlade duše sačinjavaju većinu svjetskog stanovništva one oblikuju današnje društvo prema svojim agnostičkim vjerovanjima i uskogrudnim predrasudama. Mlade duše doživljavaju najveću razdvojenost od duše, kako bi same mogle pokoriti vanjski svijet. Pri ustrojavanju društva, s obzirom da čine većinu, nameću svoje neduhovne vrijednosti. Klasičan primjer današnje mlade duše je mladi, dinamični menadžer koji se hitro prilagođava materijalnim potrebama društva i s njima se poistovjećuje, te bez ikakvih etičkih obzira i posve bezobzirno ostvaruje svoj društveni uspon, bez pitanja prihvaća načelo nadmetanja, prezire svaki društveni neuspjeh, tvrdoglavo prianja uz krute, unaprijed određene norme i voljan ih je nametati, istodobno ignorirajući svetost života. Njegova sposobnost osjećanja ljubavi još uvijek je vrlo ograničena.
 
Mlade duše

Mlada duša preferira, usprkos mnogim samonametnutim tabuima, površni seksualni promiskuitet i rijetko je kada spremna preuzeti odgovornost za svoje postupke. Automatsko odbijanje mlade duše da preuzme odgovornost za svoja djela vrlo je jasno izražena u slučaju političara i rukovodioca koje su masovni mediji zatekli kako „prave greške”, dok pravila koja utvrđuju takve prekršaje ili čak zločine određuju mlade duše u samim holovima moći. Ta su pravila jednako iracionalna i nelogična kao i razmišljanje tih duša.

Na kraju svog ciklusa mlada duša će rado prihvatiti ulogu „palog anđela”. Nakon što je u nizu inkarnacija težila za uspjehom i bogatstvom sada mora iskusiti i društveni neuspjeh kako bi se, kao odrasla duša, mogla osloboditi vanjske društvene procjene svoga bića te kako bi mogla početi istraživati unutarnju, duhovnu dimenziju svekolikog ljudskog postojanja.

Mlada duša vrlo jasno razlučuje prijatelja od neprijatelja i samu sebe može definirati jedino u odnosu na svoj okoliš, prvenstveno prema društvenom uspjehu. Napretkom smatra isključivo  kvantitativno povećanje materijalnih dobara. Takva ljestvica vrijednosti primjetna je na objema razinama, na pojedinačnoj i na kolektivnoj: unatoč mnogim predviđanjima ekologa, stalan rast bruto društvenog proizvoda (BDP) još uvijek se smatra, od strane svih pora društva, svojevrsnom panaceom za sve društvene probleme, bila to nezaposlenost, mirovine ili financiranje zdravstvenog osiguranja.

Kako njena unutarnja psihička dimenzija ostaje i dalje blokirana mlada je duša nesposobna za promišljanje o samoj sebi i za preispitivanje vlastitih postupaka. Iz tog razloga mlada duša živi u trajnom proturječju između svog samopoštavanja i stvarnosti. Neprekidno se mora boriti protiv izobličenja uzrokovanih takvom oprekom jer ju njena strahom temeljena struktura sprječava da objektivno percipira ta izobličenja. Kao pravi Don Kihot, mlada se duša cijeloga života bori s „vjetrenjačama vlastitoga uma”.

Američko društvo – sa svojim ograničenim svjetonazorom, tvrdokornim licemjerjem, sa svojim dvostrukim standardima i bezobzirnom, besmislenom agresivnošću – tipičan je primjer ponašanja populacije sačinjene od mladih duša. Same sebe Amerikanci zasigurno vide u mnogo povoljnijem svjetlu. Ovo proturječje između stvarnosti i slike o samom sebi (oksimoron) izvor je većine današnjih političkih problema u svijetu.

Krajnje infantilne duše

Njih uglavnom nalazimo u zemljama Trećeg svijeta, gdje žive tijesno povezane sa svojom obitelji Njima je zbog mnogobrojnih bolesti zajamčeno da zarana napuste ovaj svijet. Te duše najustrašenije su od svih te se u svojoj inkarnaciji vrlo teško snalaze. Cijela njihova pozornost posvećena je tijelu i zadovoljavanju njegovih potreba. One nisu sposobne razviti bilo kakve dalekosežne misli niti ideje i ne mogu zamisliti da bi vršile bilo kakav utjecaj na društvo. Bespomoćne u životu, ugodno i sigurno osjećaju se samo u obitelji, okružene mnogobrojnim rođacima.

Djetinje duše

Djetinja duša počinje se polako prilagođavati teškim uvjetima svoga utjelovljenja na Zemlji i spremna je započeti s istraživanjem svijeta. I dok krajnje infantilna duša ostaje još uvijek u stanju panteizma, djetinja duša naginje vjerovanju u jednog jedinog, autoritarnog Boga.

Suprotno tome, mlada duša manifestira izraženi agnosticizam zato što je najmanje prijemčiva onom unutarnjem glasu višeg sebstva te doživljava najveću razdvojenost u cijelom inkarnacijskom ciklusu. Zbog toga žestoko poriče postojanje duše.

Kako bismo spriječili moralne predrasude ovdje je vrlo važno istaknuti da svaka utjelovljena duša čini upravo ono što misli da je ispravno. 'Ispravno' je, dakle, funkcija duševne dobi utjelovljene ličnosti. Takva spoznaja preduvjet je istinske tolerancije koja se u utjelovljenom stanju, nažalost, rijetko postiže.

Odrasle duše

Najduži i najteži jest ciklus odrasle (zrele) duše. On počinje s dubokom nesigurnošću i razočaranjem utjelovljene ličnosti. „Svježe pečena” odrasla duša sada mora naučiti kako da svladava vlastite strahove i da prihvaća odgovornost. Pažnja se okreće prema unutra, ka istraživanju unutarnjih duhovnih dimenzija. Karmičke veze koje su nastale u ciklusu mlade duše moraju se rasplesti na odgovoran način. Sposobnost voljenja se povećava, a glavno mjesto zauzima zaokupljenost pojedinačnim etičkim standardima. Ličnost postaje neovisna od društvenih normi i razvija raspoznatljivu individualnost. Njen pogled na svijet sve više se odvaja od svjetonazora „čovjeka mase” (Ortega y Gasset) koji karakterizira gledište mlade duše.

Zrela duša počinje osjećati tješnju vezu s duhovnim svjetovima, a to jedinstvo često doživljava izravno, pomoću psihodeličnih sredstava. Pritom nemirno traži duhovno ispunjenje u ezoterijskim školama i upoznaje razne oblike meditacije. Život može uzimati vrlo ozbiljno, a može i nepomično stajati na putu.

Stare duše

Nasuprot tome, stara duša sve više razvija gotovo djetinju nevinost i zaigranost jer je umorna od dugotrajnog traganja tijekom ciklusa odrasle duše. Živi na marginama društva, osim ako ne preuzme potpunu odgovornost za svoju duševnu obitelj pa izabire neku tešku karijeru ili pak vrši funkciju duhovnog vođe. Stara duša odvaja vrijeme za introspekciju i širi svoj utjecaj kroz svoje tjeskobom kaljeno biće uglavnom u sferi privatnosti. Prepušta se brizi mladih ili zrelih duša i ne razvija nikakve društvene ambicije. Na Zemlji treba dovršiti samo još pokoju zadaću, što postiže s lakoćom i vrlo zaigrano jer snagu i mudrost crpi iz goleme riznice svojih prethodnih iskustva.

Iz tog razloga one starmale i silno ozbiljne mlade duše smatraju te stare duše površnima. Kako za te nezrele duše unutarnja psihička dimenzija još uvijek nije fiksna, nepobitna stvarnost, one stvarnost pogrešno prosuđuju, pa „lakoću življenja” stare duše brkaju s površnošću. One se nalaze u sredini svog reinkarnacijskog ciklusa i zato zadaće koje ih čekaju smatraju vrlo teškim i ozbiljnim. Mlade duše nemaju nikakvog razumijevanja za „kozmički humor” stare duše uz pomoć kojeg ova svladava svoje probleme.

S obzirom da stara duša susreće vrlo malo prijatelja iz ranijih utjelovljenja na Zemlji – većina njih već je dovršila svoj reinkarnacijski ciklus – te ima vrlo malo ili nimalo zajedničkog s mlađim dušama, ona živi u duhovnoj i društvenoj osami koja je prožeta neutaživom čežnjom za sjedinjenjem s duševnom obitelji u višim dimenzijama.

Njen glavni zadatak leži u prevladavanju napetosti između zahtjeva tjelesnosti i postupnog urušavanja energetskih granica zemaljske ličnosti te u učenju kako premostiti te protivne tendencije. Nedvojbeno je to da ovaj problem nema mnogo veze sa zahtjevima današnjeg društva. Mnogi autsajderi i gubitnici na koje mlade duše gledaju s kolektivnim prezirom zapravo su stare duše.

ENERGIJE DUŠA

Ovaj kratak sažetak sadašnje populacije duša na Zemlji i njihove psihomentalne značajke veoma je važan i poučan utoliko što osvjetljava energetsku pozadinu za nadolazeći evolucijski skok ljudskoga roda. U posljednjih 2000 godina, od pojave Isusa Krista, prevagu odnose energije nezrelih duša koje su također energija Iscjelitelja (1): i sam Isus Krist bio je iscjelitelj; to je također energija krajnje infantilne duše.

U vrijeme Krista većinu su činile krajnje infantilne i djetinje duše (energija Umjetnika (2)).  Kada se pojavio Isus on se okrenuo djetinjim dušama i potaknuo je njihov nagli proboj (energetsku preinaku) u ciklus mlade duše, što odgovara energiji Ratnika (3). Kršćansko doba je, dakle, vremensko-prostorna manifestacija ciklusa mlade duše na društvenoj razini; većina utjelovljenih ličnosti na Zemlji još uvijek je u tom ciklusu.

Djetinje duše na početku Doba riba brkale su zakone Starog zavjeta s Božjim zakonom. U svojoj spremnosti da budu podložne bilo kojem autoritetu u ime Boga i da provode krute društvene norme tog divljačkog doba nisu pokazivale apsolutno nikakvu milost. To je također vrijedilo za većinu stanovništva u nekadašnjem Rimskom carstvu, a ako malo bolje razmislimo još uvijek vrijedi za većinu današnjeg svjetskog stanovništva.

Svojim raspećem Isus je simbolizirao prednost milosrđa nad okrutnim provođenjem zakona. On je znao da mlade duše, koje je njegova pojava upravo bila preobrazila, očekuje vrlo dugo, ubitačno inkarnacijsko putovanje. U namjeri da zasladi gorku čašu mnogih karmičkih zapletaja koji su ih očekivali u nadolazećem kršćanskom dobu, te mlade duše želio je upoznati s iscjeljujućom snagom milosrđa. No, u kršćanskom dobu koje je uslijedilo ljudi nisu primjenjivali načelo milosrđa niti su se po njemu ravnali. Zbog toga se Isusova misija ne može smatrati uspješnom.

Mlade duše koje je Isus preobratio uzele su njegova učenja te su ih pretvorile u organiziranu religiju prema svojim potrebama. Tako je moć ljubavi (1) povezana s energijom Ratnika (3). Energija krajnje infantilnih duša (1) preobražena je u energiju Umjetnika (2). Povijest čovječanstva u posljednjih 2000 godina po prvi se put može analizirati i razumijevati pod tim astralno-energetskim kutom gledanja u svojoj duboko psihološkoj ili, bolje rečeno, duhovnoj dimenziji. Mogli bismo to sažeti u ove tri riječi: „Hosana, razapnite ga!”

Umjetnička komponenta djetinje duše kojoj je trebalo oko 1500 godina da se razvije u ovom ciklusu urodila je plodom tek u renesansi.

Ovaj nov način gledanja na ljudsku povijest sa stajališta duše kao tvorca pruža neočekivane uvide te pospješuje naše razumijevanje energetske pozadine sadašnjeg evolucijskog skoka čovječanstva koji traje od 1997. (početak Doba vodenjaka) te se odvija punom brzinom i primiče vrhuncu u godinama koje dolaze.

Otprilike svakih 2000 godina dolazi do kvantnog skoka populacije duša na Zemlji, a on je, po svojoj prirodi, kolektivan energetski preobražaj svih utjelovljenih ljudskih bića. U sadašnjem evolucijskom skoku većina mladih duša (45%) zakoračit će unutar sadašnjeg inkarnacijskog ciklusa odrasle duše te će se energija Ratnika (3) pretvoriti u energiju Učenjaka (4), što predstavlja načelo asimilacije i ravnoteže. Taj ogromni energetski proboj započet će promjenom paradigme, uz posvemašnju kolektivnu nesigurnost prevladavajuće populacije mladih duša, što je tipično za prijelaznu fazu u ciklus odrasle duše.

Nova dominantna energija Učenjaka (4), koja klasificira i asimilira svo prijašnje iskustvo i postojeće znanje, spaja se s energijom ljubavi (1) koju je utjelovio Isus Krist i uspostavlja nov energetski sastav na Zemlji koji će proizvesti potpuno nove društvene oblike života.

Kao dio tog procesa odrasle duše ulaze u ciklus stare duše. Po prvi put u novijoj povijesti čovječanstva, po prilici četvrtinu utjelovljenih duša na Zemlji činit će stare duše. One će izvršiti golem duhovni utjecaj na društvo, što ranije nisu mogle zbog svoje malobrojnosti. Ljudska civilizacija uskoro će napustiti svoj – duhovno vrlo primitivan – stadij povijesnog razvoja te će stvoriti nove društvene forme utemeljene na duhovnim načelima.

Ta načela su očigledna, a u njih spadaju: načelo ljubavi (energija (1) te načelo asimilacije i ravnoteže (energija (4)), odnosno načelo duhovne intelektualnosti. Kolektivna psiha i kolektivan duh (um) bit će podignuti na višu razinu evolucije te će se stopiti u jednu novu, povećanu kozmičku svjesnost.

Svaka evolucija vodi ka skladnom stapanju sedam osnovnih energija Svega-Što-Jest (vidi također kauzalne svjetove u nastavku). Ovo gledište dotiče se mnogih aspekata sadašnjosti i otvara bezbrojna pitanja za raspravu koja ovdje ne možemo razmatrati.

Istodobnost svih inkarnacija

Konačno, treba spomenuti vrlo težak kognitivni aspekt reinkarnacijskog ciklusa koji nadilazi naš sadašnji pojam o vremenu i prostoru. Ovo je vrlo bitno jer omogućava rasap granica ljudske svijesti i približava je višoj duhovnoj svjesnosti. To novo znanje bit će izvanredno važno za skorašnje uvođenje u Proces stvaranja svjetlosnog tijela. Radi se o istodobnosti svih utjelovljenja duše.

Iz ljudske perspektive, duša se utjelovljuje na Zemlji, neko vrijeme živi u tijelu, a zatim napušta tijelo kroz iskustvo smrti i ostaje u astralnim svjetovima sve dok ne odluči ponovno se utjeloviti. S druge strane, slušamo o tome kako vrijeme i prostor ne igraju nikakvu ulogu u višim ravnima, preostaje samo sjećanje na te dimenzije, ali tamo one uopće ne važe. Više razine su čista energija. U duhovnim svjetovima sve se zbiva istovremeno.

S antropocentričnog stajališta to nam može biti očigledno ako na inkarnacije duše gledamo kao na događaje koji se zbivaju slijedom (jedan za drugim). No, iz perspektive duše sva utjelovljenja odvijaju se istodobno.

Prosječno inteligentna osoba odbijat će prihvatiti takvo gledište jer ne može zamisliti kako može postojati istodobno u prošlim i budućim životima. Glavna teškoća kod ovog površnog gledišta sastoji se u tome što odnosna ličnost (inkarnacija) nema nikakvih prethodnih utjelovljenja:

Samo duša ima prošla i buduća utjelovljenja.

Naravno, ova je podjela napravljena iz perspektive trenutno utjelovljene ličnosti. Sa stajališta duše, sve njene inkarnacije postoje istovremeno. Sadašnja utjelovljena ličnost može zakoračiti bliže iskustvu duše – to se postiže kroz evolucijski skok čovječanstva – i tada može sudjelovati u životu drugih inkarnacija, odnosno ona će ih izravno percipirati i obratno. Svaka inkarnacija komadić je tkanja duše te vodi samostalnu egzistenciju u astralnim svjetovima.

Sada kad smo razjasnili to da sadašnja inkarnacija u vidu zemaljske ličnosti nije istovjetna ranijim inkarnacijama duše – one su također zasebne ličnosti – trebamo razjasniti kako sve inkarnacije postoje istodobno.

Već smo pojasnili da su konvencionalno vrijeme i mjesto jedno te isto. Iz naše ljudske točke gledišta, zbog zaostalog sekvencijskog funkcioniranja našeg mozga sve inkarnacije doživljavamo kao da se konsekutivno odvijaju u konvencionalnom vremenu (t): Na taj način pojedinačne inkarnacije razdvojene su vremenskim intervalima. U tom slučaju imamo jednako pravo reći da su inkarnacije duše prostorno odvojene, jer smo dokazali da su konvencionalno vrijeme i prostor sinonimi.

Prihvatimo li sad ideju da su inkarnacije duše prostorno odvojene tada lako možemo zamisliti da mogu postojati istodobno. Pretpostavimo da u različitim zvjezdanim sustavima u svemiru ima nekoliko Zemalja koje su međusobno jako udaljene te da ih istodobno nastanjuju razne inkarnacije određene duše. Ova istodobnost može se uočiti samo iz perspektive duše jer ona postoji u toj istodobnosti. Ona trenutačno može percipirati i dosegnuti sve svoje inkarnacije.

Međutim, razne inkarnacije ovisne su o komunikaciji pomoću svjetlosnih signala koji se rasprostiru uz konačnu brzinu svjetlosti 'c'. Sa 3D stajališta pojedinačnih inkarnacija pokazuje se da je brzina svjetlosti jedini kriterij istodobnosti. Kako bi takva istodobnost bila zajamčena, neke inkarnacije vjerojatno su već umrle na nekim planetima, dok se druge još nisu niti rodile, pa se mogu dosegnuti pomoću svjetlosne zrake tijekom istog razdoblja njihovih života.

Sa stajališta duše te inkarnacije se zbivaju sekvencijski (u nizu), premda je to irelevantno jer u astralnim svjetovima nema prošlosti ni budućnosti, već samo Vječno sada. Ili, obrnuto: svaka informacija iz 3D svemira u kojem živimo jest informacija iz prošlosti, makar je percipirali samo u budućnosti.

Ovu činjenicu ilustrirat ću još jednim primjerom: nekakva zvijezda (Nova) eksplodirala je prije pet milijuna godina. Kada od promatrača bude udaljena tri milijuna svjetlosnih godina (zanimljivo kako se u ovom slučaju, za konvencionalno vrijeme i udaljenost, vremenska jedinica 'godina' nesvjesno pretočila u „svjetlosnu godinu”), Novu ćemo vidjeti sada, a bili bismo je vidjeli i u prošlosti. Da je bila udaljena od Zemlje šest milijuna svjetlosnih godina tada bismo je vidjeli tek za milijun godina u budućnosti. Istodobnost duševnog svijeta i sekvencijsko protjecanje vremena mogu se ilustrirati pomoću Galilejevog eksperimenta s gravitacijom provedenog 1996. godine u Njemačkom tehnološkom muzeju u Minhenu.

Kako bismo produbili razumijevanje istodobnosti svih inkarnacija duše poslužit ćemo se našim primjerom o međugradskim vlakovima na određenoj željezničkoj liniji (pravcu). Vlakove tako možemo zamisliti kao pojedinačne inkarnacije (živote), a željezničku liniju i njeno okruženje kao Zemlju. Putnici su utjelovljene duše koje su jedna od druge prostorno i vremenski odvojene. Iz njihove perspektive njihovo putovanje (život) u vlaku odvija se kao jedinstveni događaj.

Unutar vlaka putnici mogu razgovarati s prijateljima koji im prave društvo tijekom putovanja; vrijeme mogu provoditi u društvenim igrama, mogu se upoznavati s drugim putnicima, prema njima mogu biti prijateljski ili neprijateljski nastrojeni, mogu se diviti prirodi, stjecati iskustva, otkrivati nove stvari, kretati se u vlaku i usput dosegnuti cilj.

Na zadnjoj stanici napuštaju vlak (trenutnu inkarnaciju) kao pojedinačne duše i ostaju vani. Pronaći će druge putnike koji su izašli iz ranijih vlakova, a ako malo pričekaju susrest će druge putnike koji će izaći iz nadolazećih vlakova. U tom trenutku njihova svijest se širi i oni uviđaju da su svi oni duševna braća i sestre jedne određene duše.

Tu dušu možemo zvati i „duševnom obitelji” ili „duševnom monadom” zato što, radi naše edukacijske svrhe, nije bitno da li govorimo o duši s mnogo inkarnacija ili o zajednici duša koja tvori veći entitet te ima mnogo više inkarnacija.

Sve dok je pojedinac sjedio u vlaku o tome nije ništa znao. Kada se na posljednjoj stanici sjedinjuje sa svojom dušom on dobiva multidimenzionalnu svjesnost i spoznaje da su svi putnici Jedno. Sa stajališta duše, koja raspoređuje vlakove i ispunjava ih putnicima, koordinira njihovo putovanje i percipira ih iz ptičje perspektive prostorno i vremenski kao zasebne događaje koji pripadaju Istodobnoj cjelini  – željezničkoj liniji – taj uvid je prisutan od samog početka. Za silazeće putnike to je bio svojevrstan „eureka trenutak” na kraju putovanja.

Nakon okupljanja svih putnika na posljednjoj stanici oni mogu odabrati da se voze novom željezničkom linijom te mogu kupovati nove rezervacije i tražiti da budu razmješteni na druga sjedala, kako bi svaki putnik mogao stjecati nova iskustva i kako se ne bi dosađivao. Dok se pripremaju novi vlakovi oni mogu sudjelovati u drugim, ugodnim aktivnostima. Mogu, na primjer, sjediti na tratini pored željezničke stanice i uživati u pikniku ili, ako im je milije, mogu šetati obližnjom šumom. Nigdje im se ne žuri jer znaju da su besmrtni i da na takva putovanja  mogu ići koliko god žele, do u nedogled.

Slično tome možemo zamisliti reinkarnacijski ciklus duše na Zemlji te u astralnim ravnima, gdje su stanke između 'izleta' čak i važnije od samog putovanja. Inkarnacija podrazumijeva razdvajanje od Svega-Što-Jest, a razdvajanje je posljedica ograničene percepcije. Završetak Inkarnacije, shvaćen kao smrt, znači sjedinjenje sa Svime-Što-Jest, odnosno s duševnom obitelji: to je transcendencija ljudske svijesti.

U nastavku ćemo vidjeti da je smrt samo jedan mogući ishod inkarnacije koji igru razdvajanja čini uvjerljivom iz ljudske perspektive. Kada se igranje igre razdvajanja završi kamuflaža 'smrću' više nije potrebna.

PREOBRAZBA TIJELA

Druga alternativa kod završavanja inkarnacije je Uzašašće – preobrazba fizičkog tijela tijekom 3D Procesa stvaranja svjetlosnog tijela u čistu energiju 7F razina stvaranja. Ličnost koja se razvila u tom tijelu prvo se sjedinjuje sa svojom dušom i sa svim drugim inkarnacijama duše, a zatim i s drugim dušama (oko 1000 njih) duševne obitelji i njihovim inkarnacijama, sve dok konačno ne postane jedna multidimenzionalna ličnost. Moguća su i daljnja stapanja s višim duhovnim instancama iz kauzalnih svjetova.

Čim je inkarnirana ličnost određene duše preobrazila svoje tijelo i ponijela ga sa sobom u astralne sfere ona se sjedinjuje sa svojom dušom i duševnom obitelji. Sada se na Zemlji nebrojeno puta može materijalizirati u ljudskom obliku u kakvom je bila ili može izabrati novi. Ta osoba će potom imati potpunu spoznaju o svojoj duševnoj obitelji jer se amnezija, usađena utjelovljenoj duši pri rođenju, sada ukida. Od sada pa nadalje to je multidimenzionalna ličnost koja uživa u duhovnim i energetskim sposobnostima koje su ranije bile pripisivane samo bogovima.

Eksternalizacija potencijala duše i njegova prenošenja na mitološke likove, koji su bili nazivani 'bogovima', bio je psihološki mađioničarski trik iz riznice straha mlade i djetinje duše. Premda se svijest takvih inkarnacija sve više osamostaljivala od duše ona je poricala njeno postojanje i svemoćnost u vidu unutarnjeg znanja, a svoje kreativne potencijale pripisivala je vanjskim izvorima. Na taj način jedino je namjeravala legitimizirati osamostaljenje ega od duše. Tako je stvaranje raznih bogova bilo rezultat strahova nezrelih duša koje su se radije podređivale vanjskim bogovima i zakonima što su stvarale u ime tih bogova umjesto da su slušale unutarnji glas svoje istine.

Drugi koristan model istodobnosti svih inkarnacija duše bio bi sljedeći: svaka inkarnacija ili događaj na Zemlji prvo se stvara na 7F razinama stvaranja prije negoli se on/ona pojavi na Zemlji. Original (nacrt) već je prisutan prije nego što se materijalizira na Zemlji kao jedan primjerak. To također vrijedi za nadolazeći evolucijski skok: prije negoli ga vidimo na Zemlji on je već na svom mjestu.

Svaka utjelovljena duša je glavni tvorac na 7F razinama stvaranja te ona istodobno i neprekidno oblikuje prošlu, sadašnju i buduću sudbinu svoje utjelovljene ličnosti. Većina susreta i događaja na Zemlji razmatra se i priprema u snovitom stanju tijekom spavanja, kada astralno tijelo obitava u astralnim sferama.

Ispravan odabir zbivanja koji se materijaliziraju na terenu slijedi model istodobne vjerojatnosti, čija kompleksnost nadilazi kognitivne sposobnosti ljudskog uma. Ono što možemo reći je sljedeće: taj model predstavlja golem optimizacijski zadatak, on funkcionira kao multifaktorska analiza u kojem je središnja varijabla stupanj slobodne volje u utjelovljenom stanju. Model istovremeno stvara brojne alternative koje se neprestano mijenjaju i ažuriraju na jedan rekurzivan način u odnosu na stalno pristižuće podatke sa Zemlje.

U biti, ovdje imamo dvije skupine odluka: 1) značajne odluke duše koje su mnogo rjeđe i uvijek se ostvaruju i 2) odluke čovjekova ega u skladu s slobodnom voljom koje su mnogo češće a ne ostvaruju se uvijek. U ovom modelu neostvarene misli stvaraju paralelne svjetove  vjerojatnosti koji se potom mogu oživotvoriti negdje drugdje. U tom smislu astralne sfere djeluju poput jednog divovskog kompjutorskog sustava – svojevrsnog izravnog, interaktivnog interneta.

Dakle, stvarnost koju doživljavamo na Zemlji dio je mnogo veće stvarnosti koja se odvija s vremenskim odstupanjem u materijalnom 3D svijetu. Duša osmišljava sve svoje inkarnacije istodobno u vječnom Sada astralnih sfera i pušta ih da se pojavljuju na Zemlji jedna po jedna. 'Preminuli' pojedinci koji više ne obitavaju na Zemlji postoje i nastavljaju se razvijati kao dijelovi duše u astralnim sferama.

Prošle, rastjelovljene ličnosti mogu učiti od sadašnje inkarnacije s kojom preko duše održavaju nesmetani energetski kontakt, a određene odluke u 'prošlosti' sada donose na drugačiji način. Svako rješenje pohranjuje se u svjetovima paralelnih vjerojatnosti kao analiza pojedinog slučaja.

Zbir svih inkarnacija možemo zamisliti kao poglavlja knjige koja autor tipka jedno za drugim na računalu, a potom ih pohranjuje. Sada u bilo koje vrijeme može raditi na prethodnim poglavljima kako bi ih uskladio s tekućim poglavljem, a također može mijenjati strukturu i sadržaj predstojećih poglavlja koje je također mogao pohraniti na računalu kao grube verzije. Jer autoru je unaprijed poznat rasplet i kraj vlastitog romana. Sve eventualne ispravke događaju se u Sada, dok se stare verzije mogu sačuvati ili izbrisati.

Taj je postupak sličan postupku kod duše – njen reinkarnacijski ciklus sličan je nekom pustolovnom romanu koji ona osmišljava za samu sebe iz poglavlja u poglavlje, iz inkarnacije u inkarnaciju; ona piše, ispravlja, dotjeruje i preoblikuje sve dok se konačni rezultat, koji je poznat unaprijed, ne stopi sa sadržajem knjige, pardon, sa sadržajem života i obratno.

Krajnji cilj duše je dovršetak njenog ciklusa reinkarnacije i prelazak u kauzalne svjetove kao jedan novi entitet. On se sastoji od sjedinjenja svih članova cijele duševne obitelji od preko 1000 duša, s iskustvom od 80.000-100.000 zemaljskih života u povijesnom vremenskom razdoblju od oko 10.000 godina.

Inkarnacijski ciklus istodobno predstavlja i individuaciju i unifikaciju gdje se ne gubi niti jedan djelić informacija (informacija je jednaka energiji; vidi „očuvanje energije”). On predstavlja zatvorenu petlju i završava tamo gdje je započeo: duša se otkida od Svega-Što-Jest kako bi sama stjecala iskustva i postupno se iznova prožima s Cjelinom.

Krajnji cilj je predodređen, samo je put pojedinačan. U tom smislu putovanje je cilj. Evolucija, uključujući ovu na Zemlji, nije cilj već samo sredstvo učenja. Duša je savršena i njoj evolucija ne treba: ona isključivo žudi za iskustvom.


(www.nexus-svjetlost.com)

18.08.2013.

ŠungitDetalji:
 
  • gustoća: 1,5-2,4 t/m3
  • tvrdoća: 3,5 - 4
  • boja: crna, sivo-crna
  • kemijski sastav: Ugljik - 20 - 95%, Silicij - 5 – 60%, Aluminij - do 4%, Željezo - do 3,5%, Magnezij - do 3,5%, Kalij - do 12%, Sumpor - do 1,2%, Kalcij do 0,58%, Fosfor - do 0,34%, i mnogi drugi makro i mikroelementi.

Šungit (shungite) je prirodni mineral, u osnovi je ugljik specifične strukture. Zovu ga još „kamen života“. Vjeruje se da je star više od 2 milijarde godina. Porijeklo šungita još uvijek je zagonetno, čak postoji egzotična pretpostavka da je ostatak planeta Faeton koji je nekada postojao u našem Sunčevom sustavu.

Jedino nalazište je u republici Kareliji, Rusija.


Povijest uporabe šungita

Prvi puta se službeno spominje njegova čudotvorna snaga početkom 17 st. u dokumentima povezanim s imenom Marfe Ivanovne, carice Ksenije Romanove (1596-1631).

U progonstvu u Tolvuyskiy Sovkhoz, u Republici Kareliji bila je na granici smrti, te su joj seljaci pokazali čudotvorni izvor vode “nastale na crnom kamenu”. Oni su se liječili tom vodom od starih vremena. “Živa voda” pomogla je i Kseniji Romanovoj da se izliječi i rodi zdravog sina, Mikaila Fjodorovića Romanova, prvog ruskog cara iz kuće Romanov, koji su vladali Rusijom više od 300 godina. Poslije toga izvor su nazvali „caričin izvor“, ali uskoro se na njega zaboravilo i dalje su ga koristili samo lokalni stanovnici.

Nakon 100 godina, 1714. g. car Petar Veliki je u tom kraju pokrenuo proizvodnju bakra, a legenda kaže da se teško bolesni radnik izliječio za 3 dana nakon što je pio vodu s čudesnog izvora.

Car Petar Veliki je naredio da se izvor istraži, a istraživanje je pokazalo da je voda protjecala kroz nalazište šungita. Pored izvora je sagradio dvorac i lječilište koje je dobilo naziv „Marsijalne vode“.

1717-1719 g osobni liječnici cara Petra proučavali su sustav “marsijalnih voda”. Oni su izjavili da su ove vode korisne za liječenje niza bolesti.Pošto se pokazalo da šungit preko kojeg je protjecala voda ima antiseprička svojstva, car je naredio da svaki vojnik nosi komad šungita koji su stavljali u posudu s vodom i tako dobijali zdravu vodu bez bakterija.
 

Znanstvena istraživanja

Krajem 20 st. znanost je djelomično objasnila podrijetlo iscjeliteljskog djelovanja šungita. Utvrđeno je da se ovaj mineral najvećim dijelom sastoji od ugljika i to u formi kuglaste strukture, tzv. fuleren (C-60).

Do skora se smatralo da ugljik ima tri oblika postojanja: dijamant, grafit i karbin.

Ove tvari se razlikuju svojom molekularnom građom.

Četvrta alotropska modifikacija ugljika je fuleren koji se sastoji od kuglastih molekula s više od 40 atoma ugljika. Loptastu površinu stvaraju šesterokuti i peterokuti, poput strukturne površine nogometne lopte. Priroda je zadala točan redosljed ovog povezivanja: svaki šesterokut graniči s tri šesterokuta i tri peterokuta, a svaki peterokut graniči samo sa šesterokutima. Atomi ugljika koji stvaraju površinu kugle međusobno su povezani jakom vezom.

Naziv “fulleren” dobio je prema čuvenom američkom arhitektu Fulleru Buckminsteru, otkrivaču geodetske kupole.
 

Fuleren je najprije otkriven u znanstvenim laboratorijima prilikom modeliranja svemirskih procesa, a tek je kasnije otkriven i u Zemljinoj kori. O važnosti ovog otkrića govori i činjenica da je znanstvnicima koji su se bavili ovom temom prof. Robertu F. Curlu, prof. Sir Haroldu W. Krotou i prof. Richardu E.Smalleyu 9. listopada 1996. Švedska kraljevska akademija znanosti odlučila dodijeliti Nobelovu nagradu za kemiju za njihovo otkriće o fulerenima.Fulereni C-60 snažan antioksidant i lijek budućnosti

Znanstvenici su otkrili velika antioksidativna svojstva fulerena, ugljika C-60. On je 270 puta snažniji antioksidant od vitamin C, također i jači od vitamina E. Neki ga znanstvenici nazivaju i „supervitaminom E“ jer se uspješno otapa u ulju. Zbog svog oblika fulereni se lako vežu za molekule slobodnih radikala. U eksperimentima je dokazano da jedna molekula C-60 na sebe može vezati čak i do 34 molekule slobodnih radikala. Fulereni se mogu integrirati s velikim brojem oksidativnih molekula, a da to ne dovede do njihove značajne promjene. Velika prednost primjene fulerena rastopljivih u vodi kao medicinskih antioksidanata je u njihovoj sposobnosti da se ubace u mitohondrije stanice i druge dijelove gdje nastaju slobodni radikali. Fulereni se smatraju potencijalnim lijekom za razne bolesti uključujući i suzbijanje raka.
 

Još jedna primjena C-60 u medicini je prenošenje lijeka samo na područje u tijelu koje je potrebno liječiti bez da se lijek apsorbira u druge dijelove tijela gdje nije potreban. Znanstvenici su otkrili da dio tijela koji je pogođen nekom bolešću ima različitu razinu pH vrijednosti od zdravog tkiva. Moguće je molekule ugljika C-60 vezati za molekule drugih elemenata koje se neće apsorbirati u zdravom tkivu već tek kad dođu na pogođeno tkivo (pametne tablete).

Također su provedena istraživanja o predoziranju i toksičnosti kojima je utvrđeno da je C60 neotrovan i da nema nikakvih opasnosti pri korištenju. Naprotiv, 2012.otkriveno je da se štakorima kojima su se davale velike doze C60 produžio životni vijek za govoto 100 % bez ikakvih toksičnih učinaka.Pročišćavanje vode pomoću šungita

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, voda sadrži 13 tisuća potencijalno toksičnih elemenata; 80 % oboljenja prenosi voda; od njih svake godine umire 25 milijuna ljudi.

Glavni izvori zagađenja vodenih rezervi donijela je civilizacija.

Šungit čisti vodu praktično od svih štetnih organskih tvari, bakterija, mikroorganizama, uključujući naftne derivate i pesticide.

Šungit pročišćava vodu od nitrata i nitrita, viška bakra, magnezija, željeza, u potpunosti od jajašaca parazita, uklanja zamućenost, razne okuse i mirise. Zasićuje vodu solima kalcija, magnezija, te mikroelementima do koncentracije koja je optimalna za organizam čovjeka, dezinficira vodu bez primjene klora ili ultraljubičastog zračenja.

Tijekom nekoliko godina istraživanja djelovanja ove vode na zdravlje ljudi, došlo se do zaključka da posjeduje preventivno i jedinstveno iscjeliteljsko djelovanje.

Regenerira, revitalizira tkiva i sveukupnu energetiku organizma.
 

Oboljenja za koja je dokazana korist od šungitne vode: impotencija, anemija, alergije, astma, oboljenja probavnog sustava, bolesti bubrega, bolesti jetre, dijabetes, žučni kamenci, bolesti žuči, oslabljen imunitet, bolesti gušterače, prehlada, bolesti srca i krvotoka, sindrom kroničnog umora, kožne bolesti, artritis, osteoartritis, proširene vene, bolesti živčanog sustava.

Dakle, šungitna voda ne samo što postaje čistom pitkom vodom, nego i molekularno-koloidnom otopinom hidratiziranih fulerena koji su sastavni dio nove generacije lijekovitih i preventivnih sredstava s višestrukim djelovanjem na organizam.

Jedan od primjera takvog djelovanja je antihistaminski efekt koji daje šungitna voda. Otkriveno je da se pri uporabi vode nivo histamina u krvi, koji ima glavnu ulogu u razvoju većine alergija, znatno smanjuje.Kako pripremiti šungitnu vodu

Potrebna količina šungita za 1 litru vode je 75 do 100 g. Šungit najprije isperite pod tekućom vodom.

U staklenu posudu natočite vodu i stavite u nju isprani šungit u odgovarajućoj količini. Da bi se dobila iscjeljujuća svojstva, voda sa šungitom mora stajati 48 do 72 sata ili 2 do 3 dana. Odstajalu vodu pretočite u drugu staklenu posudu, a isti šungit isperite, prelijte s novom količinom vode i opet čekate 2 do 3 dana.

Zbog određenog perioda čekanjaod 2 do 3 dana, trebate na vrijeme isplanirati svoje dnevne potrebe za vodom. Ukoliko su to 2 litre dnevno, ili ćete odjednom staviti u veliku posudu 6 litara vode i 500 g šungita, ili ćete svaki dan staviti po 2 litre vode s oko 180 g šungita. Svatko će pronaći svoj stil.

Kamenje šungita potrebno je jedanput mjesečno staviti na sunce.

Ukoliko svakodnevno koristite pročišćenu šungitnu vodu, šungit je potrebno zamijeniti novim kamenjem svakih 6 mjeseci.

Preporučuje se popiti najmanje 2-3 čaše dnevno, odnosno, za svoju dnevnu potrebu za vodom osigurati si zdravu, pročišćenu živu vodu.

Šungitnom vodom možete se umivati, stavljati obloge, raditi kupke.Čudesna svojstva piramide

Od davnih dana ljudi pokušavaju odgonetnuti zagonetke piramida, misleći da su u njima kodirane tajne koje će promijeniti formu ljudske civilizacije.

Astronomi su vidjeli u piramidama zemaljski model Svemira. Genetičari, model osnove svega živog, molekule DNK. Arhitekti i građevinari ne mogu do kraja objasniti na koji su način građene. Fantastičari misle da orijentacija piramida na zvijezdu Sirius označava da je život na Zemlju došao baš od tamo.
 

Do današnjih dana mnogi znanstvenici napravili su razna istraživanja i došlo se do različitih otkrića; u piramidama se trupla ne raspadaju, već se mumificiraju; ništa se ne kvari, samo se suši; stari žileti nakon 24 sata postaju ponovo oštri; voda ne smrzava, iako je na temperaturi od -38°C; voda koja je neko vrijeme u piramidi pomaže jačanju imuniteta i ne dopušta starenje organizma.

Eksperimentalno je bilo dokazano da se u tvarima koje su bile unutar piramide, makar i neko kratko vrijeme, znatno smanjuje toksičnost, radioaktivnost, količina i sadržaj virusa i bakterija.

Popis čudesnih svojstava i pojava mogao bi se nastaviti u nedogled.Piramide od šungita

Znanstveno zabilježena svojstva piramida potpuno se odnose i na šungitne piramide. U ovome slučaju magična snaga piramida se pojačava svojstvima šungita, imaju snažno energetsko djelovanje na sva živa bića, a čak i na nežive predmete. Otkriveno je da promjer djelovanja pozitivnog biopolja oko šungitnih piramida prelazi promjer djelovanja polja oko piramida izrađenih od drugih materijala. Šungitne piramide imaju promjer djelovanja i više od 5 metara, ovisno od njenih dimenzija.

Piramida ima najefikasniji učinak načovjeka kada se on nalazi u opuštenom stanju.

Energija piramida ulazi u rezonanciju s frekvencijom stanice i pomaže joj u postizanju energetske ravnoteže.Kao rezultat kontinuiranog djelovanja, dolazi do niveliranja energetike organizma, punjenje energijom i ojačavanje biopolja čovjeka.

Šungitna piramida smanjuje negativno djelovanje vanjske okoline, odbija i neutralizira geopatogena zračenja. U blizini piramide čovjeku jača imunitet , koncentracija, poboljšava se opće zdravstveno stanje, nestaje živčana napetost, glavobolja, nesanica.

Piramidu je potrano svakih mjesec dana staviti van na svježi zrak i sunce kako bi se regenerirala.

Šungitne piramide mogu biti polirane i nepolirane, ali to ne mijenja njihova svojstva. Polirane piramide ljepše izgledaju, a nepolirane možete koristiti i za pravljenje šungitne piramidalne vode.Piramidalna voda

Aktivirana piramidalna šungitna voda ima pojačano čudesno djelovanje na ljudski organizam, jer su se udružile moć piramide i šungita.
 

Za pripremu vode napunjene energijom piramide na dno posude od 3 litre stavite malu šungitnu piramidu veličine baze 3 cm i natočite vodu. Posuda s vodom treba stajati na svijetlom mjestu 48 sati, nakon čega se voda pretvara u živu biološki aktivnu vodu.

Istraživanja su pokazala da za ovo vrijeme dolazi do maksimalne strukturizacije i mineralizacije vode, pojačava se njena biološka aktivnost.

Za podizanje opće vitalnosti i pomlađivanje organizma preporuča se piti 3 puta dnevno 100 do 150 g piramidalne vode.Uporaba šungita - očuvanje zdravlja i poboljšanje kvalitete života

Uz izvanredno blagotvorno djelovanje šungitne pročišćene žive vode i šungitnih piramida svakako trebanavestidobrobit od uporabe i ostalih predmeta od šungita. Kugle i kocke, također, neutraliziraju povećana štetna zračenja kojima je izložen čovjek u suvremenim visoko-tehnološkim uvjetima života. Dovoljno ih je držati u prostoru i na mjestima na kojima se boravi, uz računalo ili druge slične uređaje da bi se u prostoru smanjila tenzija i dekoncentracija izazvana povećanom količinim zračenja.

Pod djelovanjem šungita na organizam u stanicama tijela dolazi do procesa regeneracije. Bioenergetičari tvrde da je dovoljno nositi 5-10 dana privjesak ili bilo koji drugi nakit od šungita i da se obnavlja biopolje čovjeka koje je bilo poremećeno stresom i negativnim emocijama.
 

Šungitna žezla

Cilindri od šungita, tzv. faraonska žezla koriste se za jačanje protoka energije kroz naše tijelo i za harmoniziranje. Jedan cilindar je od šungita i predstavlja Yin, žensku energiju, Mjesec – drži se u lijevoj ruci. Drugi cilindar je od tulikivia i predstavlja Yang, mušku energiju, Sunce – drži se u desnoj ruci.
 


Žezla u rukama faraona Mycerinusa i Tuthmosisa III

Sjednite opušteno, ali uspravnih leđa i neprekriženih nogu. Uzmite žezla svaki u odgovarajuću ruku i stavite ruke na koljena. Zatvorite oči. U početku ih koristite 2 puta dnevno, u jutro i navečer, po 5 minuta, sve dok postuno ne dođete do 2 puta po 15 minuta. Koristite ih svakodnevno 14 dana, a nakon toga napravite pauzu od 2 tjedna.
 

Šungit uistinu ima čudotvorno djelovanje na organizam i postaje sve popularniji zbog mnogih ljekovitih svojstava. Odlična je zaštita od elektromagnetskih zračenja , jaka zaštita od psihičkih napada, štiti, pročišćava i obnavlja ljudsko energetsko polje. Pomaže smiriti emocije, smanjuje stres i promjene raspoloženja.

Izvrstan za uzemljenje, pomaže kod problema s cirkulacijom, anemijom i ostalih krvnih poremećaja. Ima protuupalno djelovanje, smiruje probleme s mišićima, ubrzava ozdravljenje. Šungit čovjeku vraća vitalnost i pomlađuje organizam. Ublažava glavobolju, bol u križima, reumu, uklanja neurološka stanja, normalizira san,

stabilizira krvni tlak, poboljšava funkciju respiratornog sustava, jača imunitet, pojačava aktivnost, uključujući i seksualnu.

Brojna istraživanja potvrdila su jedinstvena svojstva šungita i s pravom ga zovu „lijekom 21. Stoljeća“.
 

18.08.2013.

Voluspa - Proroštvo proročice

   U doba Vikinga nastalo je jedno od najvećih pjesničkih djela u svjetskoj književnosti - Voluspa ili Proroštvo proročice, najvažniji mitološki spjev Ede. U njoj jedna proročica, mudra vidovita žena, pripovjeda bogu Odinu o postanku i nestanku mitskog svijeta:
   Doba beše davno
dok Imir bejaše,
nit peska beše nit pučine
nit prohladnih talasa,
neba nemaše iznad
nit zemlja postojaše,
bezdan beše Ginunga,
al trava ne rastijaše;
Braća će se boriti
bratoubice postajati,
od sestara deca
krv skrnavi
padaju s nebati;
teško je u svetu,
blud velika,
vreme sekire, vek mača,
štitovi popucali,
doba vetra, doba vukova,
svet do se ne sruši;
nijedan čovek neće
nikog da poštedi.

U Ragnareku, u sudbi, Odin i Tor a i druga božanstva borili su se protiv sila mraka i smrtno su stradali. To je kraj svijeta:
   Mrači se sunce,
u more zemlja tone,
zvezde sjajne;
diže se vatra,
dimi životonosac,
plameni se visoki
pod samim nebom igraju.

23.07.2013.

Dok živite i delujete u vašem svetu - on je za vas realnost u kojoj se usavršavate!

"Lično Majstorstvo - to je razlog zbog kojeg si ovog puta došao na Zemlju. Ti si najbolji među najboljima, najjači među najjačima, mudra, iskusna duša, inače ne bi ni pokazivao interesovanje za ovakve ideje, za učenja o rastu svesti. Ti ponekad pomisliš da si slab i nesrećan, ali, iza Vela, ti zaboravljaš da si sva svoja iskušenja sam planirao, postavio pre Dolaska na Zemlju, postavio ih zato, da bi ih savlađivao, da bi kroz njihovo savlađivanje rastao, da bi izbrusio svoje lično duhovno Majstorstvo. Svet u kojem živiš označava se kao Iluzija, s razlogom, jer su prolaznost i propadljivost njegova karakteristika, za razliku od viših svetova. IPAK, DOK SI U TOM SVETU, DOK ŽIVIŠ I DELUJEŠ U NJEMU - ON JE TVOJA PUNA REALNOST. Korisno je da imaš u vidu tu dvostranu perspektivu. Šta vidiš, gledajući u ogledalo? Vidiš sebe pravog. To nije iluzija, to je tvoja sfera Postojanja, to je život u kojem si trenutno, to telo je ono sa čime ti deluješ u tom svetu, sa kojim, preko kojeg osećaš, razmišljaš, preko kojeg te vide drugi u tom vašem zajedničkom svetu. U TOM SMISLU - FIZIČKI SVET NIJE ILUZIJA I NIJE SAN. To je realno prostranstvo delovanja sa punom ličnom odgovornošću. Vaši svetovi, tebe i ljudi oko tebe, dodiruju se i prožimaju, vaši odnosi, vaše reakcije, vaša osećanja i vaša shvatanja dozvoljavaju vam da dobijete sva iskustva koja vas zanimaju i koja su vam potrebna da usavršavate sebe, svoje lično Majstortsvo."

23.07.2013.

Svakodnevna zalaženja na viši denzitet - u običnim životnim situacijama

"Po čemu se razlikuje taj nivo, nivo uzvišenosti ili uzašlosti, od tvog sadašnjeg života? Možda ti se čini da će se nešto posebno desiti i da ćeš se ti naći u nekoj drugoj formi, u drugom telu, u drugom svetu. U vreme ovih osobenih planetarnih promena to će se dešavati drugačije. Stvar je u tome da ti shvatiš da se već, lično, tamo, u stanju uzvišenosti, nalaziš, tj. da se možeš nalaziti. I da si se uvek nalazio. Stari mistici i Uzašli Majstori govorili su o svom Uzašću, kao o iznenadnom prosvetljenju i o mutaciji atoma u drugu formu svetlosti. Danas je to kao kada se kroz vrata uđe u drugu sobu. TI SVE ODREĐUJEŠ SVOJOM NAMEROM, GDE SE NALAZIŠ, GDE ĆEŠ SE NALAZITI. KADA SE UDUBLJUJEŠ U SEBE, KADA SE NASLAĐUJEŠ PRIRODOM, ILI KADA RADIŠ NEŠTO POZITIVNO TAJNOVITO - TI VEĆ MOŽEŠ DA SE NALAZIŠ U ČETVRTOM ILI PETOM DENZITETU. Kada ti, potom, neko dođe i nešto te zapita, ti se vraćaš kroz vrata kroz koja si u taj drugi denzitet prošao, vraćaš se i ponovo se nalaziš na starom fizičkom nivou. U suštini - to je vrlo jednostavno. Ti prolaziš kroz dimenzionalna vrata, da bi se bavio zemaljskim delima, ali ti poneseš i delić duše sa visokog nivoa. Kada ti svest sazri za ove oscilacije, ti više nikada ne možeš da deluješ samo trodimenzionalno. To se danas dešava. Ti ideš na svakom koraku, svakodnevno, tamo i nazad. Potrebno je to znati. KADA MAŠTAŠ I SEBI PREDSTVALJAŠ DRUGAČIJI ŽIVOT, BEZ RATOVA, BEZ GLADI, BEZ INDUSTRIJSKIH REAKTORA - TI FORMIRAŠ VIŠI DENZITET. U njemu je sve moguće, i osnova svega toga je postojala uvek. Osobenost je samo u tome što ti podižeš svoja iskustva na više nivoe i tamo svi zajedno, ovakvim naporima, formirate nešto novo."

23.07.2013.

Politika ->dio iz knjige Zemljine promjene 2012-2017 Poruke Utemeljitelja, autor Sal Rachele

Mnoge vaše zemlje imaju redovne izbore i vi ste pod iluzijom da vi stvarate vodstvo koje predstavlja vaše vrijednosti i ideale. To nije tako! Sa nekoliko manjih izuzetaka, takozvani "odabrani" vođe imaju vrlo malo zajedničkog sa vodstvom ljudi. Oni također nisu direktno dio iluzije o kontroli, manipulaciji i dominaciji društva. Oni su samo lutkarske vladajuće elite i dobivaju svoja usmjerenja od konglomerata sa posebnim interesima, lobista i "crnih operativaca", koji funkcionišu izvan proračunske kontrole odabranih stranaka. Većina odabranih vođa nema pojma o tome ko kontroliše društvo. Oni samo rade svoj posao, koji se uglavnom sastoji od toga da ih se ponovo odabere, i od čestog propitivanja što zapravo rade. Kao i u različitim društvenim sistemima, politička struktura će se početi lomiti kada se Zemlja približi zenitu promjena. Mnogi politički skandali će iznijeti na svjetlo ono što je već postojalo dugo vremena, ali što se ignorisalo zbog masovnog poricanja od strane političara i ljudi koje bi oni trebali predstavljati. Rješenje je, kao i uvijek, da individualci unutar političkog sistema razviju veću svjesnost o prirodi duše i da shvate da ih nijedan autoritet neće spasiti od samih. Prosvjetljeni individualci stvaraju prosvjetljene grupe, koje zauzvrat stvaraju prosvjetljenu politiku i procedure. To je jedini način na koji se politička struktura Zemlje može promjeniti na bolje. Kao što su vaši učitelji stalno govorili, promjena počinje unutar svakoga od vas. Vaša socijalna i politička struktura će se vjerovatno potpuno slomiti prije nego što se ponovo izgradi. Možda će postojati poduži period haosa i konfuzije kako stare strukture budu padale. Mnogi individualci koji se boje će pribjeći nasilju i drugim ludostima, u uzaludnom pokušaju da zaštite ono za šta misle da je njihovo. U državi ovog kanala (SAD), može doći do drugog perioda revolucije, gdje će radnička klasa jednostavno prestati podržavati elitu. Možda prestanu plaćati poreze, ili se neće željeti ponašati prema pravilima vladujuće elite. Možda će formirati svoje vlastite sisteme valuta i prestati trgovati sa nametnutim novcem. Neki od njih mogu stvoriti svoju vlastitu policiju.

23.06.2013.

Potreba čoveka da se identifikuje je najveći naprijatelj njegove SLOBODE

Priredila: Ljiljana Tatic Identifikacija je drugi, posle straha, najveci neprijatelj Spoznaje I pored veoma jasnih objašnjenja pojedinih pitanja, ljudi jednostavno ne shvataju, odnosno identifikacija im ne dozvoljava objektivno sagledavanje i razumevanje. Medijski manipulatori to dobro znaju i zato neprekidno, kroz medije namecu autoritete i dogadjaje, te kreiraju trendove sa kojima se covek indentifikuje i tako sam sebe lisava SLOBODNE VOLJE  jer Identifikacija je lažna sloboda. To je svojevrsna iluzija slobode, slika koja čoveku omogućava da se oseća slobodnim jer navodno čini ono što želi da čini. Identifikacija prva i najpoasnija vezujuća sila svesti čoveka koja sprečava afirmaciju Čistog Uma. Ali u čemu je problem? Umesto da pronadje sebe, čovek se gubi u onome što radi, jer ono što radi, može biti slobodno, ali čovek i dalje ostaje porobljen. Ljudi se mogu izgubiti u onome što čine čak i ako to nije ono što žele, ili pak ako je to nešto u vezi sa čime nemaju izbora. Kada se nadje u tom stanju, čovek svako mešanje u ono što radi doživljava kao narušavanje svoje slobode. Ako na primer sprema doručak u kuhinji, biva toliko uzbudjen, toliko se identifikuje sa onim što radi, da ako majka ili žena udje u kuhinju i kaže da to ne radi na pravi način, čovek postaje ljut i oseća se kao da je napadnut. Čovek smatra da se njegova sloboda sastoji u tome da sve radi na svoj sopstveni način, ali time odbacuje onu slobodu, koju bi mogao da ima. Tako i pored mogućnosti da bude zaista slobodan da čini bilo šta, čovek bira da postane rob. Kako to funkcioniše? Kada se identifikuje, čovek uopšte više nije on, jer je preneo sopstveni osećaj za realnost na nešto izvan sebe. Ljudi se čak i trude da stanje identifikacije izgleda kao nešto vredno, hvaleći se pri tom kako se slamaju od posla ili troše ogromne sume novca na poslednje, senzacionalne – dakle, pogodne za identifikaciju – tehničke uredjaje, odeću, knjige, filmove, izlaske u nove klubove… Čovek postaje rob svega što radi, biva porobljen i od ljudi koje sreće i od situacija u koje ulazi. I tu leži taj užasni apsurd, da u svemu tome čovek veruje da je slobodan. SAMOOBANA kao robovanje laznom sistemu vrednosti: Veoma je čest primer unutašnje borbe u kojoj čovek pokusava da potisne izražavanje nekog “negativnog” stanja, dok iznutra ključa i razjeda samog sebe. Onda posle izvesnog vremena izbaci sve to iz sebe, ne razlučujući da time objektivno odbacuje sve ono što je stekao. Onda nastupa lažni osećaj smirenosti jer se navodno bolje oseća zbog toga i pravda sebe govoreći kako je samo hteo da bude iskren. Meñutim, čovek je samo dopustio da ga kontroliše to “negativno” stanje. Dopustio je da se navodno oseća dobro zbog toga, a da pri tom i ne sluti da je to zapravo robovanje “sistemu vrednosti” u kojem polaže pravo na to da se naziva čovekom i pripadnikom “sistema”. Evo gde se to stanje identifikacije veoma jasno izražava. Kada je reč o posedovanju ili bilo kojoj formi vlasništva, identifikacija tu dolazi do svoje kulminacije. Svaki čo- vek ima nešto u svom vlasništvu za šta je zakačen ili sa čime se identifikuje. Ukoliko postoji bilo kakva opasnost da to izgubi, to je u nekim situacijama gori osećaj nego da izgubi i samog sebe. Jedan je veoma upadljiv primer, iz prakse radnih grupa P. D. Uspenskog. Razgovor se vodio o teškoćama koje ljudi imaju u pokušaju da se sete sebe. Uspenski je naveo da čovek mora imati faktor za podsećanje, da bi se setio. Najbolji faktor prisećanja, po Uspenskom, treba da bude žrtvovanje nečeg što nam je veoma dragoceno, odnosno odbacivanje nečeg što je sa naše tačke gledišta veoma vredno. Jedna žena je rekla da postaje očajna, jer već nekoliko meseci pokušava da uradi nešto, ali je nesposobna da uradi bilo šta. Uspenski joj je rekao da treba da se osvrne po svojoj kući i nadje nešto do čega joj je istinski stalo i da to žrtvuje. Izgledala je veoma zbunjeno za trenutak, a zatim rekla: “Pa, imam veoma lepi drezdenski servis za čaj kod kuće, koji sam nasledila od majke i za koji sam veoma vezana.“ Njegov odgovor je bio: “Polomite jednu od vaših drezdenskih šoljica i setićete se sebe.“ Sledeće nedelje došla je u istinski histeričnom stanju i rekla: “Bila sam tako uznemirena onim što ste rekli o mojim drezdenskim šoljicama. Ne bih mogla da razbijem neku od tih šoljica, čak i ako bih time spasla svoju dušu.“ Njegov odgovor je bio jednostavan: “Vidite li šta znači identifikacija?“ Još je upečatljivije kad se čovek identifikuje sa ljudima i onim što bi mogli da misle ili osećaju za njega. Dovoljno je da neko napravi najbeznačajniji mali gest i čovekov unutrašnji svet se puni svim vrstama emocionalnih reakcija. Bilo šta na ovom svetu se može preuveličati do apsurdnih razmera. Ako je upućena reč kritike, čovek će umisliti da je omraženi prognanik. Ako li je pak pohvala upućena, odmah će umisliti kako je cenjen kao mudra ili kao izuzetno važna osoba. U svim ovim primerima, niko drugi nije učinio identifikaciju. To čini sam čovek. Ako se desi da bude izbačen iz stanja identifikacije, to stanje će izazvati jedan veoma neprijatan osećaj, a to je osećaj izgubljenosti koji čovek teško može podneti, jer mu je teško da se suoči sa istinom. Kada se identifikuje, čovekova slika o svetu je veoma mala. Sadašnji trenutak se sažima u tačku. A kada se potpuno identifikuje i postane sasvim izgubljen, tada veruje da je u najvećem stepenu slobode i da sve vidi sasvim realno. E sad, ovde će neko reći da je delovanje izvan svakog sistema takodje sistem i da je ne prihvatanje bilo koje paradigme takodje paradigma. Tačno! Ovo je paradoks najviših razmera spoznaje. Bogospoznaja jeste sistem, ali je neogradjen. Bogospoznaja jeste paradigma, ali je neuslovljena. Bogospoznaja je beskrajno putovanje duše. Ovo potvrdjuje i nedavno otkrice naucnika da je cak i univerzum mozda samo iluzija ali da SVEST zasigurno nije i da ona postoji cak i kod veoma primitivnih zivih organizama. Objasniti ovo savremenom čoveku bi bilo isto kao i pokušaj de se objasni zašto 1 i 1 nisu 2 nego dve jedinice. Ne postoji sistemsko objašnjenje. Pa kako onda razgovarati sa čovekom koji kaže: “Ja imam svoj cilj”, “Ja sam svoj put izgradio sam”, “Ja sledim paradigmu…”, “Ja radim po sistemu…” Da bi izmerili dubinu sopstvene identifikacije treba da posmatramo svoje ponašanje tokom svih dnevnih aktivnosti. I šta se vidi? Vidi se samo konstantno reagovanje. I više od toga, te reakcije su većinom negativne: strah, ljutnja, iritacija, bes, neprijateljstvo, otpor prema onome što se od nas traži (ili slepa poslusnost), inertnost u većini aktivnosti i konstantni stres izazvan mnogobrojnim frustracijama, kompleksima i konfliktima. I šta se još vidi? Potpuno identifi- kovan čovek sa tim unutrašnjim stanjima. To je realnost. SUBJEKTIVNO I OBJEKTIVNO Mi svet i dogadjaje većinom vidimo onako kako nam to naše oči i ostala čula predstave. Meñutim to se samo tako kaže. Naša čula su samo organi uma koji prenose impulse koji se u umu slažu po odreñenom izgrañenom sistemu, Tako da to zaista možemo nazvati “realnošču“, ali se mora reći da je to “subjektivna realnost“. Da bi se vi- delo ono što je realno i da bi se prema tome videla realnost, ne smemo biti identifiko- vani, jer u trenutku kada se identifikujemo, gubimo kontakt sa objektivnom realnošću i sami postajemo svoja sopstvena realnost, drugim rečima, negativne emocije su za čoveka realne, dok god je identifikovan sa njima. ODVOJENOST kao kontrapunkt za IDENTIFIKACIJU Prva stvar, koju čovek mora da uradi, pre nego što bude u stanju da razlikuje ono što je realno bez znakova navoda od onoga što je realno sa znakovima navoda, je da mora izgraditi stanje odvojenosti. Samo u stanju odvojenosti je moguće pomeriti centar pažnje na posmatrača. To je psiholoski proces, koji nije upravljen ka mislima, osećanjima i senzacijama. To znači “raditi na sebi“, pri čemu čovek počinje jasno da razlikuje dva stanja: prvo u kome je potpuno uronjen u misao, osećanje i senzaciju gde postaje jedno sa tom mišlju, osećanjem ili senzacijom, i drugo, gde je u stanju da vidi to stanje i istovre- meno vidi samog sebe. Kako dostići nivo opažanja, na kome možemo istovremeno videti sebe i svoje ponašanje? Treba postati čovek broj dva. Dok god smo čovek broj jedan naše opažanje samih sebe će uvek biti zamagljeno opažanjem centra, u kome smo ustanovili centar pažnje. Ali ni tu nije sve. Čovek broj jedan ima čak tri centra pažnje: fizički, emocionalni i intelektualni. Čovek broj dva ima samo jedan centar pažnje – Jastvo. Tako se način, na koji opažamo ponašanje odvija kroz četiri centra. Ako je centar fizičko biće, ponašanje je instiktivno, a mentalno opažanje na nivou debiliteta. Afirmacija intelektualnog centra vodi u ludilo, dok spajanje intelektualnog sa emotivnim stvara halucinacije. Čovek broj jedan funkcioniše po principu seobe centra pažnje te je uvek vezan impresijom i identifikuje se prema impresiji. ŠTA JE LAŽNA LIČNOST Čovek broj dva je čovek, koji je putem rada na sebi doveo sva tri centra u balansirano stanje, što znači da su njihove funkcije harmonično koordinisane da hrane njegovu suštinu, tako da može postići zrelost spoznaje. Sada se postavlja i pitanje prave i lažne ličnosti. Šta je lažna ličnost? Da li je to čovek broj jedan? Postoji velika razlika izmeñu lažne ličnosti i ličnosti. Lažna ličnost stoji u tesnoj vezi sa egom čoveka, jer čovek čini mnoge stvari da drugi ljudi ne bi šta loše govorili protiv njega, ili se ponaša na odreñeni način, da bi drugi mislili dobro o njemu. Lažna ličnost stalno izgleda i pretvara se da jeste ono što nije. Ovo je imaginarna ličnost, jer predstavlja sliku koju je čovek izgradio svojom imaginacijom. Sa lažnom li- čnošću čovek uvek teži da ga ljudi cene zbog onoga što nije. On laže druge o sebi i na kraju sam kreće da veruje u te laži. Lažnu ličnost je veoma tesko uništiti, jer ju je kreirala većina navika centara pažnje usklañena po odreñenom, ne retko, opšte pri- hvaćenom sistemu. Naravno, ne treba ovo suprotstavljanje ličnosti shvatiti kao težnju ka poništavnju ega. Ličnost nije negativna, niti štetna za čoveka naprotiv, ona je potrebna, ali na pravom mestu. Ličnost je izražena kroz stečeno znanje, iskustvo, obuku koju čovek dobija, način na koji brine o sebi i odgovara svetu koji ga okružuje. Problem sa ličnošću nastupa kada ona odgovara na život bez učešća suštine i preuzima inicijativu u bilo kojoj aktivnosti, koju preduzmemo tokom svakog dana. Sedište ličnosti je u formativnom aparatu, tako da ona većinom koristi reči i dela da bi odgovorila na životne situacije. Magijski put nam daje oruña koja možemo koristiti da obrnemo pravac situacija, tako da suština može postati aktivna, a ličnost pasivna. U magijskoj praksi je sustina u sta- nju da koristi ličnost onako kako je potrebno u nekoj situaciji. To je stanje čoveka broj dva, kod koga se svi centri opažanja nalaze u balansu, što znači da sve aktivnosti preduzima pravo “Ja“ u njemu i da su sve funkcije podreñene tom pravom “Ja“. U tim okolnostima ličnost više nema uticaj, niti odreñuje ponašanje osobe. Lažna lično- st će nestati sama od sebe u procesu magijske spoznaje, jer čovek tada više ne živi od pojavnog i više ne mora da se pretvara da jeste, jer spoznata duša zaista “jeste“. NIVOI SPOZNAJE (SVESTI) Duhovna (misaona a ne materijalna) spoznaja čoveka postepeno uvodi svet izmenjene percepcije stvarnosti gde se realnost doživljava na drugačiji način i u skladu sa nivoom spoznaje. Taj nivo spoznaje je tesno povezan sa oplemenjivanjem energije. Realnost se opaža u skladu sa nivoom energije, koju smo sposobni da generišemo, izdržimo i održimo. Dakle svako ponaosob dozivljava svet na nacin i u meri koju njegov nivo svesti moze da razume i da podnese. Realnost može biti vrhunski subjektivna za ljude, čiji je nivo svesti (energije) tako nizak, da samo svoja stanja mogu da opažaju kao realna. To je rasa “ljudi robova”, koji vide samo uz pomoć automatske energije koja im je usadjena u svest po sistemu opšte prihvaćenog društvenog kolektivizma. Sledeći nivo bi bio nivo senzitivnosti, na kome čovek postaje osetljiv na impresije i postaje svestan da ih prima. Na tom nivou ne samo da čuje, on i sluša, ne samo da gleda, on i vidi, ne samo da jede, već i kuša, ne samo da dodiruje, vec i oseća dodir. Ovo je rasa “ljudi polutana” koji svoja opažanja manifestuju kroz stvaralaštvo u umetnosti ili nauci. To je usled toga što imaju dodatnu energiju, organizovaniju nego što je automatska energija, koja je bazirana uglavnom na reakcijama, privlačnosti i odbojnosti, dopadanju i nedopadanju. Na nivou senzitivnosti čovek počinje da biva gospodar svojih impresija. Najviši nivo energetskih upliva je opažanje svesnih energija. Ovo je nivo spoznaje rase ljudi nazvanih “Magovi”  Njihova opažanja, u kojima učestvuju, počinju da dobijaju smisao i daju značaj njihovom životu. Svesna energija je veoma specijalna, jer nasuprot onome što ljudi nazivaju rečima “ja sam svestan“, mag će reći “ja učestvujem u svesti“. Zato ne postoji tajna koju mag ne može doznati, ne postoji stvar koju ne može spoznati, niti postoji biće koje ne može upoznati. Postoji još i, takozvana, sistemska identifikacija, a to je sagledavanje stvarnosti iz perspektive strogo odredjenog sistema vrednosti, opšte prihvaćenog društvenog sistema i ustrojstva, religijskog sistema poimanja sveta i čoveka i magijskog sistema ili paradigme kojem se pristupa sa prijemčivošću. Bez obzira na nivo tolerancije i poštovanja drugih sistema, na primer religijskih, treba ipak reci da je svaki taj sistem isključiv, u svojoj odnosnosti, i ograničen u svojoj spoznaji. Sistemi ili paradigme, shvaćeni i prihvaćeni samo kao stanice na Putu Spoznaje otvaraju Kapiju Beskrajnog Putovanja Duše, otvaraju Kapiju Bogova. Obzirom na sve gore napisano coveku se namece sledece pitanje: SA ČIME DA SE IDENTIFIKUJEM I KAKVA JE PRIRODA MOJE IDENTIFIKACIJE U RAZLUČIVANJU MAGIJSKOG I SVETOVNOG? Dobro se zamislite ovde. Nema toga koji moze reći: “ja se ne identifikujem”. Bez jasne definicije sopstvenih strahova i strepnji, njihove podrobne analize, nije moguće spoznati njihove uzročnike, niti ih je moguće prevazići. Zadržavanje strahova i strepnji. ili još gore, njihovo potiskivanje, može odvesti u ludilo i šizofreniju. Zato onaj ko zeli da krene putem spoznaje mora s posebnom pažnjom odgovoriti Sopstvu na ovo pitanje. I ZA KRAJ KOJI TREBA DA BUDE POCETAK A ZA POCETAK TREBA DA SE OSLOBODIMO STRAHA: Vreme se, govorio je Aristotel, meri kretanjem, a kretanje vremenom, jer i vreme i kretanje svojstva su prostora. U prostoru čovek postoji. On klizi niz padinu vremena i, klizeći, boji se. Strah ga je od promašaja, strah od budućnosti, strah od smrti. Ali da li Ima mnogo ljudi koji bi pošteno mogli da ustvrde: “Nikad se nisam bojao”? Ako ih ima, to su mudraci. Aristotel nije bez razloga stavio mudrost ispred svih nauka. Zar upravo mudrost ne proglašava sreću za najviši cilj svekolikog ljudskog delanja? Zar upravo mudrost ne izlučuje inteligentno delanje, kao odraz Čistog Uma? Zar upravo inteligentno delanje ne omogućuje čoveku da istinski ispuni svoju ljudsku sudbinu? Dajmo, stoga, reči Magija značenje Traganje za Mudrošću i prodrimo u neznanstva Tajne nauke o Tajnama Prirode, “hermetičke” nauke zvane i okultnom ali, koja je takva samo za one koji se ne usuñuju da joj pristupe. izvodi iz klnjige Ogledalo duse

06.04.2013.

PORUKA Simona 03.04.2013.

Simona   Pozdravljam naše drage zemaljske anđele i donosim vibraciju radosti, koja vam nedostaje u ovim vremenima i novonastalim okolnostima, u kojima se nalazite (s obzirom na sva događanja oko vas). Primjećujete da su se mnoge stvari počele događati – ne samo na mikro, nego i na makro planu.    Klima se mijenja sve brže i drastičnije. Događaju se velike i nagle oscilacije u temperaturi zraka, tako da se gotovo u jednom danu izmjenjuju sva 4 godišnja doba. Svjedoci ste nastalih masovnih pojava poplave, odrona, klizišta zemlje i pucanja Zemljine kore, te nastajanja otvora (rupa) na njenoj površini, u kojima nestaju ljudi, kuće, automobili… Oni, koji godinama prate naše poruke, sjetiti će se kako je još davno Hatya San rekao da je Zemlja izbušena poput “švicarskog sira” (bušotine nafte, rudnici i iskop ugljena, ruda, kao i kristala, te plina, također i manipulacije oko skretanja tokova podzemnih voda i sl.), te da je samo pitanje vremena, kada će se u Zemlji početi otvarati rupe. To se sada počinje događati nezaustavljivo. Naime, Majčica Zemlja je odlučila krenuti s VELIKOM, GLOBALNOM TRANSFORMACIJOM. Zatražila je dozvolu Neba i dobila odobrenje i podršku. Ljubljeni, znajte da vam sve ovo ne govorim iz razloga da bih vas uplašila. To mi ni slučajno nije niti želja, niti namjera. Samo vas želim informirati o slijedu i razlozima trenutnih događanja. Svojom transformacijom-vaša Majčica Zemlja će ubrzati transformaciju i vas samih, a koja će se odvijati i u nekim drugim smjerovima (nego do sada), čiji će ishod (nakon mirnog prihvaćanja transformacije), biti pregršt blagoslova. Radi ovoga ne trebate biti zabrinuti. Ljubav, opuštenost, predanost i strpljenje su jedine  “žrtve”, koje Nebo očekuje od vas. Uvijek smo vam govorili da je normalno da i vi-kao Ambasadori Ljubavi (budući da živite u fizičkom svijetu), imate problema, zdravstvenih tegoba, kušnji, nedaća…, no da je to samo vaše “brušenje” iz dragog kamena u dijamant i da to “brušenje” za vas nikada neće biti pogibeljno, jer kao nebeski suradnici imate zaštitu Neba. Jedan od prepoznatljivih znakova vaše pojačane paralelne transformacije s transformacijom vašeg Planeta je i pojava povremenih perioda, u kojima se osjećate iscrpljeno-s nedovoljno potrebnom razinom energije. U svaku inkarnaciju ste dolazili s određenom akumulacijom postignute energije i u svakoj, pa tako i u ovoj inkarnaciji – s uzdizanjem  svijesti, postižete i veću snagu –veću količinu energije. Tu energiju sada-po potrebi, trošite na transformaciju, te stoga dolazi do oscilacija u razini vaše energije. U takvim trenucima pada razine energije i osjećaja iscrpljenosti, pojedite slatki plod neke voćke, ili popijte čašu vode zaslađene javorovim sirupom, ili medom. A sada, budući da sam završila sa slatkim stvarima, grlim vas nečim najslađim postojećim u Svemiru, a to je LJUBAV. S ljubavlju,                   vaša Simona.

25.03.2013.

Acin Godišnji Put (Branko Ćopić)

Jedne večeri,
bila je zima,
sreo se Aca
s mesecima.

I reče Aci Januar
prvenac mesec,
i sed,
i star:

Daću ti snega
bez kraja,
konca,
i severova
srebrna zvonca.

Reci mi brzo, junače moj,
šta li će biti zadatak tvoj?

Svakog dana
učiću vredno
iz mog bukvara
po slovo jedno.

Februar zatim
uporno gura,
čas bije snegom,
čas grunu bura:

Evo ti, Aco,
vetra,
mećave,
ponekad samo
vedrine plave.

Reci mi brzo, junače moj,
šta li će biti zadatak tvoj?

Tebi za ljubav,
nemirni džine,
svladaću račun
do stotine.

Evo i Marta,
prvoga tvorca,
duva toplinom
razvigorca:

Teraću zimu,
dosadnu babu,
pokloniću ti
visibabu.

Reci mi brzo, junače moj,
šta li će biti zadatak tvoj?

Kad se već dani
prolećni smiju,
učiću vredno
istoriju.

I ljupki April
pokaza lice,
prati ga miris
od ljubičice:

Evo ti, Aco,
pravog proljeća,
sterem ti ćilim
lišća i cveća.

Reci mi brzo, junače moj,
šta li će biti zadatak tvoj?

Moj mali kružok,
sred ovog raja,
učiće biljke
rodnoga kraja.

Evo i Maja
ruku pruža,
lice mu tone
u moru ruža:

Poplavu cveća
nosim ti, Aco,
i mnogo sunca,
moj mali braco.

Reci mi brzo, junače moj,
šta li će biti zadatak tvoj?

Na izletima,
kroz čitav maj,
upoznaćemo
svoj rodni kraj.

Dolazi Juni,
sunčana čela,
šešir mu krasi
jagoda zrela:

Želim te, Aco,
upoznati,
trešanja prvih
ja ću ti dati.

Reci mi brzo, junače moj,
šta li će biti zadatak tvoj?

Do kraja Juna,
uz dobar let,
svršiću razred
s ocenom pet.

Juli se kreće
ponosito,
krasi ga vencem
sazrelo žito.

Dajem ti, Aco,
to najpre treba,
od moga žita
novoga hljeba.

Reci mi brzo, junače moj,
šta li će biti zadatak tvoj?

Provešću Juli,
to dajem znanju,
s podmlatkom našim
na letovanju.

Putuje Avgust
sunčan i vreo,
zrelim je voćem
okićen veo:

Za našeg Acu
istina živa,
na poklon vozim,
pun vagon šljiva.

Reci mi brzo, junače moj,
šta li će biti zadatak tvoj?

Brzo će škola,
pa mi se žuri,
provešću avgust
u fiskulturi.

Septembar dođe,
mio je svima,
igra okićen
grozdovima:

Ovaj će mesec
tebi da dade
bogate rodom
vinograde.

Reci mi brzo, junače moj,
šta li će biti zadatak tvoj?

Odmoran, čio,
pun snage nove,
ja na rad krećem,
škola me zove.

Oktobar lišće
pozlatom tače,
jesen se smeška
na orače:

Evo me, Aco,
u plodnu polju,
za leto spremam
žetvu još bolju.

Reci mi brzo, junače moj,
šta li će biti zadatak tvoj?

Radim li dobro,
Oktobre, reci,
spremamo poklon
bosanskoj deci.

Novembar ide
i kašljuca,
ledenom kišom
u prozor kuca.

Nosim ti, Aco,
zima je već,
večeri prve
uz toplu peć.

Reci mi brzo, junače moj,
šta li će biti zadatak tvoj?

Pogledam sanke,
zagledam breg,
radosti eto:
skoro će sneg.

Decembar ide,
studeni val,
u magli kriči
putnik ždral:

Evo me, Aco,
s visoka brega,
nosim ti prve
pahulje snega.

Reci mi brzo, junače moj,
šta li će biti zadatak tvoj?

Godini novoj pravimo mesta,
spremamo program,
ima nas dvesta. :)

10.03.2013.

Vi… daleko ste moćniji i mudriji nego što se usuđujete priznati. – Mihael 7. Mart 2013.

Ovoga puta govorili bismo o promjenama koje se očituju na vašem zemaljskom domu i koje se uglavno ignoriraju od strane vaših medija i vaših vlada. Informacija ipak dopire do vas. Ne u cjelosti, no prilično. Vi dnevno vidite izvještaje o zemljotresima, aktivnostima vulkana, nastajanju rupa u zemlji, poplavama i olujama. Istina je da su neke od tih stvari pojačane, pa ako i nisu stvorene ljudskim djelovanjem. Sada to nije slučaj u tolikom obimu, budući da su takvi poduhvati prilično skupi i nije se činilo da polučuju željeni učinak. Ipak, postoje dvije stvari koje želimo istaknuti na ovaj dan. Ta osnovna poruka koju bismo željeli prenijeti nije drugačija od onih koje su prije dane kroz mnoge druge kanale, no mi bismo istaknuli te dvije točke jer se čini da nisu doprle do onih koji izvještavaju te stvari vama. Prvo, stvari koje se događaju iznimno su nužne za samu Zemlju dok se transformira u prekrasno biće koje će biti i stvara prekrasan život gdje su njezina djeca stvarala smrt i ružnoću. Ona čini te stvari na način i na mjestima koja ne uzrokuju veliki gubitak života i imovine. Njoj je život dragocjen. Kao i vaš mir uma i duše. Mi mislimo da razumijete da beton, čelik i posao nisu toliko na cijeni, no imaju tendenciju da postoje tamo gdje ste vi. Svaki od tih prirodnih događaja otpušta pritisak koji mora biti otpušten. Ukoliko bi bili otpušteni na manje ili na drugim mjestima, nastala bi velika šteta. Sada stižemo do naše druge točke. Željeli bismo da vi, kad čitate i gledate te stvari, i to vas molimo stoga jer se ti izvještaji još uvijek publiciraju radi izazivanja šoka, sjetite se zahvaliti Zemlji i vašem Stvoritelju za to što uzrokuju da se stvari odvijaju na način na koji se odvijaju. Održavajte zahvalnost u vašim srcima da nitko ili mali, mali broj biva ozljeđenima. I slavite napredak koji se ostvaruje. Na taj način vi možete pomoći da se taj tren nastavi. Strahom i brigom… pa, dosta smo vas učili o efektima straha i brige, zar nismo? Zamolili bismo vas i da protegnete takvo razmišljanje na druge vrste promjena koje su u tijeku, političke, ekonomske i društvene. Promjene te vrste će vjerovatno imati neke manje zgodne efekte. No, događaju se. Vi to činite. I, molim, pokušajte imati mudrosti vidjeti svoju vlastitu mudrost dok stvarate kao nešto drugo osim prekonoćnog debakla. Sada pomislite na zid koji je srušen prije nešto godina u Europi. Nitko to nije očekivao. Dogodilo se u jednom danu. Ipak, sada razumijete da male i neprimjetne promjene dovele do toga tijekom određenog razdoblja i to se odigralo bez velikog gubitka života. Vi, dragi, daleko ste moćniji i mudriji nego što se usuđujete priznati. U vezi s tim, imamo još jednu preporuku. Usudite se to učiniti. Kada to osvijestite u vezi sebe, promijenit ćete stvar na način koji ne možete zamisliti. To je dovoljno za sada, mislimo. Idite u miru i razgovarat ćemo skoro. kanalizirao: Ronald Head prevela: Marijana Pontoni

28.12.2012.

Pogledaj mi ime


Pogledaj mi ime
Topiš se od miline
Ti tamo daleka
U svijetu
Koji sanjam

Sretoh te nekom gradu
Na odlasku sam bio
Odgodila si tren
Produljila
Zemaljske dane

Riječi su slova
Svaka latica, jedno ime
Rime i stihovi
Umoran sam sada
Put ograđen barikadama
Bodlje na žici
Odlazi moja generacija
Ja sam sa njima
U redovima

Poj ljeta
Brzo uteče
Ti na drugoj strani
Zadnji pogled
Mlada si, prekrasno sjajiš
Kosom ti prolazi duga
Bar dva života
U našoj igri
Kao karta iskorištena

Ovo nije tužna priča
U njoj nema nada ni kraja
Sjećam se tog mladića
Svijetom
Sam korača
Od ljudi do drveća
Po betonskim šumama grada
Tražeći
Glas boga ili bar anđela

Odlazeće kolone
Na putu zvijezda
Ovaj život
Jedan je samo
Ostali se ne broje
U ovom životu samo se spava
Snovi su tako živi
Stvarnost je
Samo sjenka
U podnevu dana
Svuda je tama
Slika je skup točkica

Suzama si ispirala rane
Tvoja ruka
Ozdravljena
Glas iscjeljenja
Dodir život vraća
Isplatilo se
Otkupiti grijehe
U duhu to ne obitava
Ljubav dlanom klizi
Poljupcima
Šivaš
Rastrganu kožu
Marija, zemaljska kćeri
Ja sam
Sin čovječji

Otkrivene su tajne
Sve se vraća
Sve manje ovoga svijeta
Živući razna iskustva
Zemaljske bajke su na kraju
Duša
Sretna
Kući se vraća

Oči govore
Više od knjiga
Praznih listova
Punih riječi
To rijetko tko dobiva

Ne brini za teške dane
Doba i ne doba
Nije važno
Taj osmijeh pripada nama
Ti si u tijelu
Ja sam pepeo
Vjetrom raznesen
Kapi kiše
Sve
Kao rijeka
Teče prema morima

Kolona odlazećih
Bestjelesnih
Čistih duša
Ponovo zajedno
Stari prijatelji
Ne brini
Nismo sami
Samoća je svijet zaborava
Od nas nitko
Tom svijetu ne pripada

Na koncu ove
Umiruće pjesme
Naše usne se opet spoje
Sve stane
Osima nas dvoje
Tog daha života
Samo smo djeca
u vrtu, zemaljske majke
Otac oblak
Nas gleda
Raj je na ovoj i na
Onoj strani
Samo je ljubav
Istina

28.12.2012.

Vrijeme je za priče


Sjećaš li se vremena
Kada sam bio spušten prvi put
U ovo postojanje
Moj prvi susret sa vukovima
Bio je vrhunski doživljaj
Do tada nisam znao za njih
Na prvi pogled
Otključala se knjiga znanja
Ušla je u mene spoznaja o njima

Neki dan
Jedan od glasova u meni
Kaže, došao si tamo
Kako bi stvorio vezu
Sa tim bićima
Za buduća vremena
U ravnini postojanja

Ležao sam te noći
Kraj njih u tami
Bez vatre
Samo su oči svjetlucale u mraku
Čuvali su me pod zvijezdama
Već tada sam bio njihov
Jedan od poglavica
U nepoznatom postojanju
Planete koja nije imala ime
Tako sam u snu plovio do jutra
Probudila me moja družina

Svi smo bili dekodirani
Jedan
Povezani sviješću
Bez razgovora
Fluidno stanje
Kada je vršena razmjena
Između nas kovitlale su boje
Svjetlost je bila
Sadržajna informacija

Na odlasku
Dan je donio
Tamne zelene šume
Spremili smo saznanje
Dostupno nama samima
Kad dođe vrijeme
Povratak nas čeka
Povezivanje
Susret sa vukovima

Između njih su bile
Stare poglavice
Njih dvanaest i
Jedan koji nedostaje

Taj trinaesti
Uvijek sve povezuje
Kada između njih nastane razlika
On je žena
Ona koja zna prije i poslije
Samo stvaranje

Putovali smo
Kroz razna stanja
Izmiješana sjećanja zaborava
Danas
Na istom mjestu
Povezani sa svima
Trasa traženja
Zaboravljenog iskustva
Čistog srca
Sprema se nova igra
Sva snaga početka biti će vraćena
Ova zemlja
Postaje
Najljepša cesta
Između stvaranja
Bez žica i okova

Znam jedno
Taj koji nas vodi
Zna što se zbiva
Izgubljeno nađeno
Sve se otkriva
A iza maski
Čiste su duše
Jasnih lica
Očiju punih sunca
Okićenim uvojcima
Zvjezdane prašine
Bića bez tijela
Promjenjive forme
Slobode
Koja zna što čini
Sve prestaje
Svijet obmane
Je ono što konačno
Prestaje

28.12.2012.

Lijepa pjesma umirućih ptica

Lijepa pjesma umirućih ptica
Pjev slavuja u srcima
Tuga utkana zlatnim nitima
U postojanje ovog svemira

Hladno je na dalekim zvijezdama
Ovdje tihe vatre griju
Stanovnike zime
Koji liježu u studene postelje
Kad večer utihne u mislima
Slika, ime
Ti moje si dala drugima
Svakog si voljela
Tražila
Malo topline
Bar da se duša ugrije
U promrzlim tijelima
Noć je za spavanje
Dan za sanjarenje
Hladno svjetlo jutra
Izranja iz tmine

Magli se dah
Užurbanih dječaka
Raznosača novina
U bogatim četvrtima
Čežnja za još
Snova topline

Nasmijana lica kuharica
Spremačica, sobarica
Za stolom istine
Poslije jutarnje molitve
U ledenim sobama

Uđi dječače
Popij vrući čaj
Stići ćeš na posao
U šest
Meteš
Pod birtije
Na uglu
Sirotinje velegrada
Trkom do tržnice
Malo hrane
Bez nje se ne vračaj
Gladna su braća i sestrice
Majka bolesna
Grudobolja
Otac otišao proljetos
Nema mu glasa
Koga nema
Bez njega
Se mora
Ko ne može
Neka ostane
Ti budi zdrav
Na tebe se oslanja
Blizu je mjesecu kraj
Stiže sakupljač stanarina
Čeka te druga smjena u kožari
Kad kreneš kući
Pod vedrim nebom
Kroz grad
Smrznuta rječica
Spavaju dječica
Otvoriš vrata
Tiho, nečujno
Majčin glas pita
Jesi li to ti sine
Zakašlja, krv iskašljava
Kako si majko
Pitaš ju
Biti će bolje
Čuješ glas
Zavučeš se pod staru deku
Malo vatre još ima
Do jutra tinja
Donio si ukradenog ugljena
Taj dom da se
Sutra ugrije
Zatvaraš oči
Sanjao bi o lijepim
Sretnim stvarima
Proljeća i ljeta
Tada ti najviše prijaju dani
Lakše je
Ulice su žive
Toplije
Više se čuje smijeha
Sunce, svjetlo, toplina
Lijepo je sanjariti
U noćima poslije vrelog dana
O zvijezdama iznad glave
Kako je bilo prije
Možda se otac vrati
Prije slijedeće zime
Svima ne dostaje
Nadanja su
Živ je ?
Ništa se dogodilo nije


Uz sve te teške slike
Dijete je dijete
Uvijek se smije
Ponekad zaplače
Pa te gleda
Toplim očima srne
Tada se tvoje srce grije

Lijepa je pjesma
Ispjevana
Pjevom slavuja
U ranim jutrima
Predvečerja postojanja ovoga svijeta
Danas
Bilo je dobro
Sutra
Biti će bolje
Ostavljen si nadanjima
Neka se obistine
Sretno je srce tvoje

Copyright: miljenko_trnsko2002@yahoo.com

23.12.2012.

OBJELODANJENJE INSAJDERA

 

Otkrivenja osobe "iznutra"

slovo Q označava Question = pitanje,

a slovo A oznacava Answer = odgovor (op.pr.)

Prijevod: xentrix [02.2007]

-----------

Nešto fascinantno se dogodilo na forumu u razmaku od nekoliko dana i to je prouzročilo dosta veliko komešanje u nekim djelovima interneta.

Osoba sa nadimkom "Insider" je tvrdio da je iz vladajuće krvne linije i dao je ljudima priliku da odgovori ljudima sve što su željeli i Insider bi odgovorio.

Isprva je izgledalo kao još jedna internetska prijevara, neka bezvezna pitanja su dobivala bezvezne odgovore ali tada su se stvari počele drastično mjenjati. Svatko tko razumije dijalektiku, shvaća da su

odgovori koje je insider davao dizajnirani tako da tjeraju/provociraju druge da postavljaju pitanja koja idu u srž stvari.

Prvo je Insider pitao pitanja tipa "da li stvarno živite na planetu na kojem mislite da živite?" i to je ljude tjeralo da reagiraju drugačije nego prije.

Odgovori koje je ta osoba počela davati su pokazali duboko i široko shvaćanje filozofije, povijesti, metafizike, religije, magije, politike i to na način koji je veoma inovativan, detaljan i neke odgovore koji su zamišljeni da provociraju u najmanju ruku.

Što začuđuje je to da je insider odgovorio na ta pitanja u jako kratkom vremenu, i ako imamo na umu da su teme raznolike, neke neoštroumne i neki epski odgovori su se pojavili za samo nekoliko minuta, moramo se zapitati kako je to izvedeno.

Kopiraj/zalijepi s interneta? Provjerio sam intenzivno, rečenice koje je insider koristio se nemogu pronaći na internetu.

Kako je jedna osoba zamjetila, ovo je daleko iznad onoga oko čega se obično sumnja. Neki ljudi su se počeli uznemiravati, druge je to privuklo i to je sve dovelo do razgovora gdje se jako puno toga otkrilo, uključujući i od strane drugih ljudi da se može proučavati godinama. Teško za povjerovat?

Čitajte dalje.

******

9/24/2005

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Izjava Insider:

Ja sam član Elitne Familije koju vi prezirete... pitajte me pitanje i ja ću odgovoriti ukratko.

Zašto? Zato jer mogu.

Q:

Što je to"elitna familija"?

A:

Tako to većina zove. Familije koje već dugo vremena vladaju ljudima koji nisu iz tih krvnih linija.

Q:

Koja su tvoja razmišljanja o nafti?

A:

Poznato je u odrenenim krugovima da se proizvodi. Zemlja proizvodi više nafte/plina nego se može potrošiti, vjerovali ili ne. To je prirodni proces "više trošiš, više se proizvodi da se izbalansira".

Proučavajte pčele i način na koji proizvode med i shvatit ćete,a još k tome ima puno mjesta sa puno prirodnih resursa koja jos nisu uopće taknuta. Program rada? Mislim da ga znate.

Q:

Koje zajednice krvne linije dijele?

A:

Shvati da su "krvne linije" odabrane da vladaju, to se nije pojavilo iz ničega. Duše koje inkarniraju u te krvne linije su odabrane Uzvišenim Zakonom. Ostale stvari se ne trebaju spomenuti.

Q:

Oprosti, nitko menom ne vlada... nikad nije!

A:

Stara uzrečica: Savršeni rob je onaj koji kaže "ja nisam rob". To je kao alkoholičar koji kaže da on nije alkoholičar pa će zato uvijek biti alkoholičar.

Shvaćaš me?

Q:

Gdje vi elitni ljudi mentalno stavljate vaše bolesne rođake prouzročene međusobnim razmnožavanjem?

A:

To je izmišljotina da medjusobno razmnožavanje stvara probleme. Ako 2 osobe koje stvaraju, nose iste gene koji su bolje kvalitete od ostalih...

Q:

Zašto ste nam dopustili da se množimo kao štakori ako je populacija ono što vam prijeti?

A:

1. Mi to nismo dopustili, vi imate vise moći nego mislite da imate.

2. Populacija ne šteti "nama" ni na koji način, izgled ili formu... jos jedna izmišljotina.

Q od vlasnika foruma:

Zanima me sta član "elitne familije" misli o GLP-u. Dakle sta misliš?

A:

Čim su ljudi vise podjeljeni, lakše je nijima vladati. Tjerajući ih da vjeruju da imaju mač u ruci pomoću kojega misle da su moćni i sposobni da se bore "onoga sa tamne strane" dok ustvari imaju čačkalicu.

Moraš biti jako pažljiv kome daješ taj mač. Znaš li da ne samo izgovorene riječi nego i napisane, emitiraju određenu energiju koja ima direktan učinak?

Rekao bi da velika većina napisanih riječi ovdje ne pomažu ti razlogu zbog kojeg misliš da se boriš.

Q:

Koje je tvoje religijsko opredjeljenje?

A:

Religija je stvorena od "nas". Religije koje vladaju sada su one koje su pod totalnom kontrolom. Ne mogu reći previše o tome ali krščanstvo/judizam/islam/budizam su malo skrenuli, recimo to tako.

Postoji opća istina ali se utapa u moru perverzija... za vas da izaberete. Sretno vam bilo.

Ono u što vjerujemo nije važno, nego se radi o služenju Uzvišenom Zakonu koji je predan nama.

Q:

A što je sa svjetskom ekonomijom?

A:

Jedna stvar koju teoretičari zavjera imaju za pravo je da je bazirano na novcu koji ne postoji, nikad nije i nikad neće postojati. Oni koji posjeduju banke, ujedno posjeduju i politiku, tako da može biti prikazano onako kako oni to žele.

Q:

Kad će žito biti odvojeno od korova? Ili se želite riješiti žita i ostaviti korov za svoje robove? Kako god, kad će se to dogoditi?

(dosta mi je lažnih datuma, molim te budi iskren)

A:

Znam sa 100% sigurnosti da ne postoji kraj vremena, barem ne kako se svagdje prikazuje, bilo to religija, mediji itd. Ovo mjesto nikad nije bilo namjenjeno da završi kako se opisuje. Doći će vrijeme kad će svi biti oslobođeni ali to nije masovni događaj, prije jedan po jedan... radi na sebi.

Q:

Zanima me zašto "elita" ne vodi? Čini se da su oni više kao parazit u društvu.

A:

Riba u oceanu ne može vidjeti ptice koje lete u zraku.

Q:

Jesi li ikada ti ili članovi tvoje familije sudjelovali u okultnim ritualima, ako da, koja je bila njihova namjena?

A:

Rituali imaju namjenu koju većina ne može shvatiti. Rituali su tu da spoje sa višim bićima koja upravljaju ovim područjem. Mi radimo svoj posao.

Q:

Moram reći da je vaš uzvišeni zakon sjebao ovaj planet i njegove stanovnike čisto lijepo!

A:

Seljaci poput tebe ne shvaćaju da vi to radite, nitko drugi. Usput, po tome što si sad rekao, produžio si si ostanak ovdje na zemlji još jedan životni vijek... moja sućut.

Q:

Pohađaš li Bohemian Grove i potpuno sudjeluješ... u kremaciji njege... žrtve Molechu...

A:

Ta i ostala slična mjesta su za političare i ljude iz medija, oni su obavezni. Ponekad je netko iz krvne linije prisutan ali neće sudjelovati u tim činovima jer to nisu rituali koje mi radimo.

komentar insidera:

To je puno pitanja većinu bi odgovorio sa da, neke ne. Nemoj vjerovati sve sta ti "gurui" kažu o nama i bit ćeš u redu.

Q:

Uzimaš li u obzir prevladavanje/uspjeh familija organiziranog kriminala i sindikata kao masivan promašaj vašoj kolektivnoj volji?

A:

Oni su tu s razlogom. Nisu oni toiko uspješni koliko se čine.

Q:

Zašto nastavljate sa masovnom svjesti pomoću širenja straha preko svega šta vam je dostupno? Zašto ne date znanje da se slobodno koristi kao što je bilo namjenjeno puno ranije, pisana riječ širi krila istine. Mač je dan ovcama i dan otkrivenja je uskoro ovdje. Ja ne vjerujem u nijedan zakon božanskog ili hijerarhiju, mi svi smo jednaki u očima stvoritelja i zbog toga moraš odgovarati. Popustljivi sada nasljeđuju zemlju. Molim se za vas.

A:

Ako je to bio cilj, bilo bi učinjeno u trenutku. Ne shvačaš što je zapravo ovaj svijet u kojem mi živimo.

Q:

Ja nemam pitanja ali imam izjavu. Vrijeme otkrivljenja se bliži.

A:

Ne bliži se.

Q:

Kaže se... najboli rob je onaj koji za sebe kaže da je slobodan. Na kraju je sve stvar gena zar ne?

Shvačaš li samo-kloniranje? Slažeš li se da je planet prepun lažnih saveznika i lažnih protivnika?

A:

To nije tako kako to originalno ide... u vezi vezi roba. Ako pročitaš pažljivo, vidjet ćeš. Zadnje pitanje ima odgovor da. Nema saveznika i protivnika.

Q:

Ako si doista onaj koji tvrdiš da jesi, onda ćeš znati da ti i tvoji ste u velikim problemeima... Tvoje vrijeme se bliži kraju i oni kojima pripadaš, koji su u svemirskim kvadrantima kao što govorimo, već to znaju!

Vjerujem da su mrvicu zaposleni ovaj trenutak. Ali naravno ti moraš nastaviti pojavljivanja čak i kad znaš da se boriš u izgubljenoj borbi.

Osobno, bit ću jako sretan kad dođe taj dan... dolazi, prije nego misliš.

A:

Ne postoji kraj vremena. Davno prije, ljudi su SKORO uspjeli preuzeti vlast, i onda su se loše stvari dogodile tim ljudima ovdje na zemlji... Šta sad vidiš? Da li stvarno živiš na planetu na kojem misliš da živiš?

Q:

Ta "viša bića koja vladaju ovim područjem", da li im služiš? Kojim imenima ih zovete? Jesi li ih ikada vidio? Gdje oni prebivaju?

A:

Oni ispune sve jer su dobronamjerni.

Q:

Vražji Insider, preskočio si moje pitanje oko toga što je zaista pogodilo pentagon... Da li to znači da nečeš na to odgovoriti?

A:

Da li je važno šta je pogodilo?

Q:

Previše izbjegavaš pitanja.

A:

Nisam potpisao ugovor koji kaže da moram odgovoriti na sva pitanja. Neka pitanja ne trebaju odgovor, a druga ne znače ništa iako vi mislite da znače.

Vratit ću se sutra.

******

9/25/2005

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Insiderova izjava:

Kako čudno da neki od vas koji govori o ljubavi, svjetlosti i miru su oni koji 2 rečenice kasnije govore o ubijanju drugih, da će to biti uskoro...

Jeste li sigurni da ste na "dobroj" strani?

I tko je Natascha?

Za one koji su malo pametniji od toga, pitajte, odgovorit ću na način kako želim. Prije nego postavite pitanje, prisilite se da razmišljate izvan kutije koja je stvorena za vas od strane drugih... Pitajte pravo pitanje o kojem ste razmišljali, formulirajte ga u detalje.

Za druge, ako možete izostaviti psovanje, mržnju, fanatizam i predrasude (koji se bazira na ogromnoj mudrosti vaših gurua), pokazalo bi da ste malo više evoluirali od stadija seljaka.

Neću odgovoriti na sva pitanja, ponekad jer je očito da razmislite o tome ili dijelovima toga, da je odgovoreno, a ponekad jer nisam obavezan to učiniti.

Q:

Je li Bill Gates više elitniji od tebe? A što je s kraljicom Elizabetom? Jesi li arap? Ne možeš li ti kontrolirati naftu umjesto arapa?

A:

Oni kojima znaš ime nisu prave krvne linije kako su te naučili teroristi. Oni nisu oni koji pišu simfoniju, niti je dirigiraju. Oni koje si ti spomenuo sa drugim poznatim imenima samo sviraju violinu ili violončelo kad im se to kaže i kako im se to kaže. Nije važno koje sam rase, nema efekta na ništa. Nafta je već pod potpunom kontrolom kao i svi ostali prirodni resursi.

Q:

Zašto vizualizacija radi?

A:

Ne djeluje za svakoga, moraš dosegnuti određen stadij u svojem razvoju. To znači živjeti po strogim pravilima, primjenjivati ih na sve što radiš, u detalje. Većina ljudi nema disciplinu, ni živce da postigne taj stadij.

Neki ovdje govore kao da mogu, ali ja znam, čak i bez poznavanja ičega o njihovom životima, da su dalje od toga nego što misle.

"Vizualizacija" djeluje jer je bitni način kreacionog procesa u materijalnom svemiru (univerzumu). Svemir (univerzum) je živući entitet koji koristi svoj um (intelekt) da stvara i bića koja stvori od tog mogu imati istu moć u njihovim granicama.

Q:

Sad je pitanje, tko je Icke? I bolje pitanje... zašto?

A:

Icke ima koru istine koju pokučava proći. Ono što ne shvaća je da to ustvari radi protiv njega. Reptilski dio mu je predstavljen od onih koji rade za krvne linije. U periodu od 7-8 mjeseci bio je bombardiran sa "žrtvama" koje su svjedočile shapeshiftingu (promjeni oblika), satanističkim ritualima... Na takav način da nije to mogao odbiti vjerovati. Ponekad su "svjedoci" dovođeni do njega nekoliko puta na dan, ovisno o njegovoj lokaciji.

Drugi poput Ickea (ima ih više nego mislite) su doživjeli slične priče. Stvarno, ja nisam reptil. Pitanje zašto se ne treba odgovoriti.

Q:

Pozdrav Insider! Jesi li ti dio Divine Brotherhood-a (Uzvišenog Bratstva)? Jesi li ti JA? Jesi li ti onaj koji manipulira matrix? Zanima me jer sam potpuno zbunjen. Kažeš da te preziremo, ali ne mogu zamisliti da prezirem neko biće iz Uzvišenih Područja!

Onda se ponašaš kao dio "elitnih krvnih linija" ovdje na zemlji, ali što imaju krvne linije sa spiritualnim svijetom?

Opet...zbunjen sam. Možeš li pojasniti? Što je točno elita o kojoj kažeš da je preziremo, ali koja ipak očito ima svu "veliku količinu novca"?

A:

Zbunjen si jer si prihvatio druge verzije "istine" i misliš da imaš uvid u veliku sliku, ali ono što kažem raspušta veliki dio te slike. Postoji zabluda oko krvnih linija... očito, pitanja koja su postavljena ovdje, to dokazuju. Ali postoji razlog za sve to, i služi važnoj svrhi. Mi manipuliramo ovaj svijet samo koliko nam dopušta Uzvišeni Zakon. Mi vam dajemo alat i onda je na vama da odredite kako ćete ga upotrijebiti. Alat se može koristiti na razne načine ali nitko vas ne prisiljava da ga koristite na način... na koji ga koristite.

Tako da preziranje onih koji vam daju alat kojim namjerno "griješite" je o tome da kamuflirate svoje tragove. Dobivate ono što ste zaslužili, to je kako svemir radi.

Mi radimo svoj posao, vi svoj.

Q:

Postoji jako stara izreka... ne zabilježena u širokoj povijesti - "vrag nezna da je on vrag... misli da je bog."

A:

Krivo. Ustvari govori da ljudi koji poštuju "zlo", misle da poštuju "dobro".

Q:

"Ne shvačaš što je zapravo ovaj svijet u kojem živimo." Možeš li to objasniti?

Pozdrav!

A:

Samo ako formuliraš pitanje i ako shvatiš da pojedina pitanja možeš odgovoriti sam sebi samo ne pomoću drugih, inače nemaju svrhu.

Q:

Ja se ne vračam više na vaš planet idući puta. Popuši mi!

A:

Što ti je dalo dojam da kad dođe vrijeme, da ti odlučuješ u tome?

Q:

Što je razlog da su tvoji ljudi došli na ovaj planet?

A:

Skoro isti razlog zašto ste vi došli.

Q:

Sad, koju "elitnu familiju bilo tko poznaje dosta dobro da je "prezire"?

A:

Da raščistimo to jednom zauvijek... Bush-evi nisu krvna linija... dapače, oni su vaša vrsta koja želi biti štovana od vaše vrste.

Sumirat ću to još jednom ukratko, oni koji su poznati, nisu krvne linije. Oni nisu skladatelji/dirigenti, oni samo sviraju flautu na način koji ima se kaže.

Bush, Clinton, Sharon, Arafat, Hitler, Dalai lama, Mandela, Blair, Gore, Chavez, Ghandi, Kennedy, Lennon, Dylan, Einstein, Michelangelo, Papa, Cezar, Aristotel, Herodot, Akenatos.

Svi oni su sviraju/su svirali svoj dio na način koji im je (bio) rečen. Ovi ljudi koji vole prepoznatljivost i hvale vašu vrstu nebi smjeli biti u istoj sobi s ljudima s kojima sam ja u rodu.

Q:

Pitanje od vlasnika foruma:

Insider, rađe im onda daj mač (ili čačkalicu za zube), ja im dajem pero i platno. Riječi kako ti kažeš

imaju vibraciju i efekt. I iako da, neki koji puno njih koji su napisani ovdje su suprotni JEDNOME, neki sadrže istinu.

Tih par su oni koji su najviše bitni. Nedavno me pitao jedan prijatelj, "Što radiš kad si usavršio igru?"

To se čini kao pitanje koje bi se primjenilo i na nekoga u tvojoj situaciji isto tako. Moj odgovor je bio "spremaj čim više možeš". Zanima me, što je tvoj odgovor?

A:

Ako ima trenutačni efekt onda nije pero i platno nego mač... zamišljeni mač ali svejedno - mač. On ne djeluje na način na koji ti misliš da djeluje. Kažeš da je većina suprotna JEDNOME i to je točno, u biti skoro sve je suprotno. Ali kažeš da je zbog onih koji "zvuče pravo" isplativo.

Ne možeš imati 2 suprotna pojma na istom mjestu/vremenu i ako imaju isto porijeklo...

Trebam li ti reći koji je to odgovor?

O usavršavanju igre. Kako netko zna da je to usavršio? Vidiš, ako "majstor" ustvari nije majstor nego se samo tako ponaša, znači da radi greške. Imat će iskvarene misli i djelovat ce prema tome. Ljudi ce ga početi slušati i usvojit će iskvarene misli kao način života... postepeno će napraviti više štete nego jedna krvna linija ima mogućnosti napraviti osobno. Dakle zato su napravljeni "vođe" za vas koji ste "usavršili igru".

Isus iz Nazareta je lijep primjer. On je bio stvoren, taj čovjek je imao puno štovatelja koji su ubijali u njegovo ime i još uvijek ubijaju (Bush). Isus iz Nazareta nije bio majstor igre, on je bio lutka korištena u igri i jos uvijek služi programu rada među vama.

Tako da misliš da spašavaš čim više možeš, ali da li to stvarno činiš? Pa kako bi ja trebao odgovoriti na pitanje "što činiš kad si usavršio igru?"

Šah-mat.

Q:

Je li zemlja zatvor?

A:

Da, čak i gadnije. Oni koji vjeruju da nije, neće nikad pobijeći van.

Q:

Zašto, o zašto bi navodni član "elitne familije" trošio jednu minutu svog vremena, ili dao povjerenje tračeraju kao što je GLP?

A:

Krvne linije nisu roboti koji se svi ponašaju isto. Mješaš s drugima one koje misliš da te kontroliraju.

Q:

Sad o smanjenju populacije... imamo nekoliko variva kao AIDS... ipak, moj je osjećaj da "puštanje" bilo, bi bilo vremenski skriveno u kaosu drugog događaja. Što kažeš o tome?

A:

Ne postoji plan o smanjenju populacije, to je potpuno u rukama ljudi. Ipak, neki događaji su viđeni kao baš to dok su služili drugoj svrsi... Zabluda samo zato jer se pokazuje kao smanjenje populacije ne znači da je uistinu to.

Rijetko, ako je cilj smanjenje populacije, bilo bi to učinjeno davno prije u razmaku od par tjedana. Ustvari, suprotno je više istinito na više područja na ovom planetu. Ono što si rekao bi se moglo dogoditi od onih koji kontroliraju niža područja. Oni koji su više, rade to pomoću svakodnevnih stvari koje konzumirate.

Q:

Je li Yahweh vanzemaljski negativni entitet ili je on fikcija napravljena od židovske tvornice fantazija za vrijeme kad su Grci vladali Palestinom?

A:

Ako je ime entiteta javno, znači da je proizvedeno. Yahweh se koristio da prezentira doba kad je masovna kontrola počinjala.

Q:

Ah, dakle mormoni su jednini koji imaju pravo. Autoritet i sve to.

A:

Ne.

Q:

1. Ne dosadi ti manjka prave kvalitete u glazbi i filmu? Sa tvojom moći/novcem/utjecajem zašto ne napravite nešto stvarno dobro?

2. Koje su tri stvari koje su te zabrinule u vezi uzrujavajućeg stabla porodičnog stabla (stvari koje su iznad direktne kotrole PTB-a protiv kojeg se spremate)?

3. Tko je vlasnik i tko upravlja paradom na zemlji? Molim te navedi glavne igrače koji zapravo odgovaraju svakoj sljedećoj razini od vrha prema dolje. Opisi su u redu ako ne želiš objaviti imena. To je kao piramida, ili je to skupina stranaka koje se natječu za moći/kontrolom?

4. Što je prava priča s greysima i da li su oni još uvijek većinski igrači?

5. Čega se najviše bojiš?

6. Koja je prava priča koju nam nisi rekao jer jos nismo pitali?

A:

1. Oni koji jako traže naći će dragulje u glazbi i filmu, ustvari, oni su na otvorenome. Nije naša dužnost da vas prosvjetlimo, to je vaša dužnost. Mi damo alat koji se može koristit kako vi odaberete, "dobro ili loše.

2. Nema nikakve veze s nama nego s lutkama.

3. Oblik piramide da, ali ljudi zaboravljaju podzemne prostorije. Vrh piramide nije sam vrh.

5. Strah je baziram na fizičkim impulsima, fizičko nije bitno.

Q:

Moja puno-krvna materinjska loza ide do kralja Charlesa I (charlemange) ali po imenu, grof dotto dotti koji je bio kapetan strijelaca princa phillipa (kralj charles IV) i koji je bio dio napada na se osigura "tajna" odmerovignijana i templara. Ja se ne gadim tajne u koju sam siguran, ali nisam siguran zašto radite na način na koji radite i zbog toga je radim na taj način na koji radim kao rezultat toga.

To ne znači da sam ni od jedne krvne linije koja je dio ultimata o kojem govoriš, ali moj život je puno progresivniji od bilo koga koga poznam znanstveno ili poslovno, bez obzira na ekonomiju (promjene dakle dolaze uskoro).

I ja vidim "iluziju" sve oko sebe. Objasni to molim te.

A:

Objasnio sam to malo. Tvoja loza nije ono sta misliš da je. Charlemagne (kao drugi "kraljevi") su samo svirali flautu, kao i njegovi potomci sad u politici pogotovo. Ipak, ako ima tragova loze u tebi (a to ide dublje od krvi i gena kao sto znaš) onda ćeš očito shvatiti svoju okolinu bolje od ostalih. Postoje ljudi koji su direktno vezani i koji će se ponašati drugačije.

Q:

Misliš li, Insider, da je ova trenutna bitka na dvije pozornice sad, na eteričnom i, za tisuću godina od sad, na astralu, jednom kad svi srčani ljudi bace svoja fizička tijela i KAD PRIJEĐU U VIŠI ŽIVOTNI OBLIK, SLIJEDEĆE BITI ĆE, ASTRALNO. Onda, sva predstava počinje nanovo, sa različitim igračima.

A:

Zabunio si se oko nekoliko stvari.

Postoji samo jedna borba i ona je sad, ovdje na ovoj planeti i na osobnoj razini... znači samo ti. Nema neprijatelja kojeg možeš napasti osim samog sebe. Ako si zauzet napadajući nešto drugo, tratiš dragocjenu energiju i nečeš uspjeti. Ako uspiješ, neće biti više nikakve borbe.

Q:

Dragi Insider, kažeš da imamo alat s kojim možemo raditi. Možeš li nam reći neka od njih, nešto za radit s njima da bi se mogli osloboditi?

Slažeš se da smo na planeti zatvora. Ja sam mislio više kao ZOO, gdje smo promatrani i proučavani. Ali ako smo na planeti zatvora, onda moram shvatiti da nemamo slobodne volje. Točno?

Hvala.

A:

Alat vam je u rukama, oko vas, svagdje... čak je to izvučeno iz vas. Vaša je dužnost prema sami sebima da otkrijete njih sebi samima i onda radite što želite s njima... uvijek postoji posljedica.

Zatvorenici još uvijek mogu odrediti što rade u svojem zatvoru sa alatom koji im je dan, mogu odlučiti kako hodati u dvorištu, kako govoriti, misliti...

Dakle, imate slobodnu volju pa eto patite i svjesni ste svoje patnje.

Q:

Dragi Insider, hvala što si odgovorio na moja prva dva pitanja i na tvom vremenu. Trebao sam pitati ovo pitanje sa prvim dvjema, ali ipak pitam sada. Zašto mi dati alat da pobjegnem iz zatvora? Zvući kontra produktivno onome za što zatvor služi.

Saznao sam da su PTB lutke pomicane rukama koje mi ne možemo vidjeti (marionete), niti smijemo vidjeti, ali zašto da izgledaju i ponašaju se (prividno) glupo ili u najmanju ruku nelogično? Želite li revoluciju?

Što ti veliš je da je rat unutar nas - ne izvana - iako TPTB želi da mislimo da je izvana - zašto nas ometeti? Što oni ne žele da postignemo? Slobodu?

I da, svaki dan sam podsjećana na svoju patnju.

Hvala.

A:

Mi smo neutralni i radimo našu dužnost koja mnogo puta zna izgledati negativno. Ako promatraš pobliže, da naprosto širimo alat koji se može koristiti da se oslobodite ili okujete, vaš izbor.

Uzvišeni zakon ima svrhu za vas i on nije s ovog planeta. Dokazi da si dostojan da budeš pušten.

Ometanje je dio toga. Radi se o tome tko je i tko nije. Oni koji podupiru bilo koju od ovih poznatih ličnosti ne uspjevaju.

Q:

Izgleda da upozoravaš trinity protiv vladavine slobode govora? Je li to točno?

A:

On može raditi što želi i prihvatiti posljedice u većoj slici.

Q:

Koja je tvoja interpretacija Uzvišenog Zakona i kako se mogu pomiriti sa sobom?

A:

Poznavajući sebe i znajući gdje ste zapravo su dvije najvažnije stvari oko kojih bi se morali pobrinuti.

Vaš je zadatak da to otkrijete. Čak ako bi vam netko dao prave odgovore, nebi vas se ti odgovori dojmili toliko koliko bi vas se dojmili kad bi ih sami nasli. Ako nađete te odgovore, postigli ste veliki dio dužnosti prema sebi.

Nakon toga vaš zadatak bi bio da živite po Uzvišenom Zakonom koji vam je otkriven nakon tog stadija pa do rastanka.

Možda cu se vratiti sutra,možda u utorak.

Q:

Da li si upoznat sa black nobility (crno plemstvo)? Tražio sam i povezao sve stare plemićke familije Europe i srednjeg istoka koje još uvijek postoje do danas. Znam njihova imena i njihove veze sa moći, bogatstvu i utjecaju po svijetu. Mogu čak identificirati osobu koja je potencijalni anti-krist (ima sve točne oznake - divni, dobar mlad čovjek koji treba tek spoznati svoj puni potencijal kao svjetski vođa.)

Black nobility vole tog mladog čovjeka. I na kraju, jesi li ti mali dio black nobility-a?

A:

Dark nobility (tamno plemstvo) je frakcija koja radi po svojemu, imaju drugačije korijene prema "vanjskim židovima". Oni su oni koje svi mješate sa mojom vrstom i zato upravljate mržnju prema krivima. (kao i prikazano u mitu od manje inteligentnih).

U vezi anti-krista... u ovom trenutku je doslovno milijarde anti-kristova.

Ja nisam jedan. Naći ćete ih menu krščanima, muslimanima, židovima, ateistima, sotonistima, agnosticima, budistima, hindusima itd. Oni ne trebaju vođu da bi bili jos više anti-krist.

Moram raščistiti da krist nema nikakve veze sa Isusom iz Nazareta, taj dio je kasnije napravljen.

Q:

Da li se slažeš sa tezom da naša dualistična realnost daje izvršne prilike za duše da razviju bezuvjetnu ljubav, tako da mogu nadzići naš govorni svemir, rane nego da pobjegnu iz njega? Da li vjeruješ u zakon balansa i karme, dozvoljavajući duši da bude kralj u jednom životnom vijeku, prosjak u drugom?

Ako je tako, nije ustvari važno da li si član elite, to može biti jedinstveno iskustvo na duševnoj razini, jedinstveno kao i svaka uloga u društvu, tako dugo, do kad duša raste.

Je li povjesničar Laurence Gardner član elite kako Icke tvrdi ili je on samo prosječan čovjek sad dostupnošću skrivenim informacijama?

Hvala ti za razgovor Insider. (nadam se da ovaj niz nije nekakva šala nekog maloljetnika. vjerujem da si stvaran)

A:

Zadatak je svake duše da to postigne dok je u ljudskom obliku. Postoji dio koji se može zvati bijeg kojemu slijedi prelaženje... ako se pogriješi, reinkarnacija.

Ipak, riječ "ljubav" je krivo shvaćena... nije namjenjena da bude ljubav u ljudskim terminima kojima su ljudi okovani. To je korumpirana verzija prave verzije.

Uzvišeni Zakon kontrolira ono što zovemo karma, ali je puno širi i "grublji" nego ljudi žele prihvatiti. Primjer: netko tko dobije rak i umre polaganom, bolnom smrću zaslužuje to, ta osoba se popravlja, to je za njegovo dobro.

Zvuči "grubo"?

To na taj način radi. Samo zato jer izgleda negativno u ovom području, ne znači da je negativno u globalu. O čemu ti govoriš (reinkarnacija u suprotno od tvojeg bivšeg života), nema zakona koji kaže da će se to definitivno dogoditi.

Reinkarnacija je ipak činjenica, ali ako obavite svoj zadatak nema reinkarnacije, nema potrebe da iskusite sve razine života na zemlji jer su oni uglavnom beskorisni za iskusiti.

Gardner je jedna od onih osoba koja želi biti hvaljena i priznata od ljudi, pa je dobiva zauzvrat za neke usluge. (šireci krive informacije koje tu i tamo sadrže činjenicu koja zakvači ljude.). On je iniciran u nekim razinama ali nije toliko duboko koliko bi čovjek mislio (čak i on sam), ipak, pametan je. Član je najmanje 6 "udruga" (iako 3 od njih su usko povezane kao 1, dakle, najmanje 4). Ali one imaju onoliko moći/kontrole koliko im vi ljudi dajete.

Ljudi kao Icke im daju puno snage ne znajući.

Ja sam stvaran.

Q:

Je li zato jer krščani naučavaju da individualci bi trebali biti pod kontrolom boga koji je svet? Ili da kažem, onaj koji sudi krivo i pravo?

A:

Krščanstvo je o idoliziranju čovjeka imena Isus iz Nazareta na prvom mjestu, što je odvratno. Krščani naučavaju da su im rekli da naučavaju oni kojima se protive. Mogu ti reći tko su 4 osobe koje su napisale hebrejski stari zavjet, da želim. Isto je s vašim novim zavjetom koji je skuljen od 6 ljudi s 2 različita područja.

Q:

Zašto krivo pišeš jednostavne rijeci kao sto je "malicious" (zao, zloban)? To me jako zanima.

A:

Engleski mi nije rodni jezik, čak niti drugi ili treći, možda četvrti i tipkam brzo bez provjeravanja da mogu čim više odgovoriti čim više pitanja u određenom vremenskom roku.

Još tome sam sad shvatio da moram tipkati brže jer proxiji koje koristim nestaju.

Q:

Zašto si izabrao da govoriš baš sada?

A:

Neki od nas imaju zadatak unutar nekih granica. Što misliš kako je određeno znanje u prošlim vremenima odjednom došlo?

Sreća, mogućnost, slučajnost?

Q: pitanja

0-Što je Uzvišeni Zakon o kojemu pričaš?

1-Zašto vi MANIPULIRATE ovim svijetom?

2-Zašto TI manipuliraš ovim svijetom?

3-Kako znate tko vam to dopušta?

4-Da li je vaš posao vama dan ili ste ga nekome uzeli?

5-Jesi li ti ljudsko biće?

------ti opet------

"Uzvišeni Zakon ima svrhu za vas i nije na ovoj planeti. Dokažite opet da ste dostojni i bit ćete osloboneni."

------ja opet------

Ja to znam i ja to osjećam. To je svrha za moj život... ali ne znam čak tko sam, a kamoli da znam koja je moja svrha.

6-Kako se znanje skupi? Napornim radim ili se to samo dogodi?

7-Znaš li svrhu svojeg života? Ako da, jesi li učio o tome?

U vezi planete na kojoj živimo:

8-Na kojoj planeti živimo? Što je planeta Zemlja u stvari?

9-Što nam možeš reći o mohammedu (pbuh)?

A:

0. Uzvišeni Zakon je manifestacija Volje Superiornijeg koja ne samo sve stvara što postoji unutar svemira, nego i održava, njeguje, balansira, energizira i obnavlja.

1+2. Odgovorio sam na ovo puno puta, to je naša dužnost.

3+4. Rituali imaju svrhu. Ako radiš nešto što ti nije dano da radiš, zadatak koji ti nije dan, patit ćeš za vrijeme tih rituala. Primjetit ćete to i u svakodnevnom životu. Izviranje ima mnogo formi i onaj koji zna o tim stvarima neće imati problema prepoznavajući sa kim on ima posla i koja je njegova poruka.

5. Ja sam kao i ti nazočan u ljudskom obličju.

6. To sam odgovorio u prethodnom postu, ukratko, tvoja dužnost je da "stekneš to". Umjerenost će te odvesti na mjesto gdje sve počinje. Prije toga moraš poznati sebe i što je ovo mjesto (gdje većina ljudi pogriješi), u suprotnom će tvoje misli biti napunjene s pogreškama koje će voditi pogrešnim putevima.

7. Da. Te stvari se ne daju tebi u detalje od nekoga, to će ustvari voditi suprotnome od onoga što mora biti postignuto (otuda moj način odgovaranja, shvatite to). Možete biti upućeni do neke razine ali onda je sve na vama.

9. Gledajući način na koji prizivaš njegovo ime, pretpostavljam da si musliman. To je "grijeh", da se štuje/idolizira/moli ljudima koji su bili dio ove planete na bilo koji način, oblika ili forme, uključujući kad se o njima govori/spominje. Pošto si dodao ta slova u zagradama si baš to napravio, uzdigao si njegovo ime ne razinu viših bića.

Čovjek je korumpiran dok god je na ovoj planeti... svaki i zadnji od njih. "Smrt" sama po sebi ne mjenja osobnost nekoga tko je bio ovdje i otišao, ne vjerujte u to. Štovanje i molitve mogu biti upućene samo savršenim bićima. Mohamed je bio kao i isus, mojsije, abraham, buda, čovjek koji je bio uvjeren da je znalac ili kao prije spomenuto, "gospodar igre".

Jako je lako natjerati ljude da vjeruju da su prosvjetljeni i znaju istinu... i onda misle da je njihov zadatak da prosvjetliju ostale. On je bio korišten i njegovo nasljeđe je još uvijek korišteno da podijeli ljude, baš kao i druge religije/ideologije/"filozofije".

Dva od njegovih najbližih pomočnika su bili službenici krvnih linija, jedna od njegovih žena je isto bila (službenici krvnih linija su isto bili službenici isusu, budi, mojsiju, nabroji ih sve). Poslije njegove smrti, ova tri su osigurali da njegovi sljedbenici budu podjeljeni, što je glavna stvar koja je muhamedu rečena da bude protiv toga.

Dakle, muslimani koji vjeruju u različite slijedove islama se ustvari pobunjuju protiv svojeg "proroka"... to bi bili skoro svi muslimani. Kuran ima koru istine koja pliva u moru perverzija, skupa sa ostalim "svetim" knjigama. Bio je napisan od Četri osobe iz tri "države", jedna zapadna, dvije srednje istočne.

Q:

Insider, jesi li ti antikrist?

A:

Isus iz Nazareta nije krist, niti ništa što sam ja rekao je anti-krist. Oni koji tvrde suprotno, jesu.

Q:

Je li familija gdje su djeca prirdno rođena sa tom sposobnošću "vizalizacije"dio krvnih linija?

A:

Ne. Ustvari netko tko nema nikakve veze sa tim familijama može isto tako imati tu sposbnost. Ta sposobnost je tu da je svi prime...moraš se u to uklopiti. Daje ju Uzvišeni Zakon svemu što je traži.

Pokušao sam to raščistiti ranije... krv/geni/itd nisu važni koliko se čini. Fizičko područje je slabo i ne može utjecati na božansko. Netko s vezama s familijama može biti utjecan od božanskog na način da nadmaši sve što krvne linije mogu napraviti ujedinjeno.

Određeni pojedinci se rode u krvnim linijama da bi mogli vladati nad ljudima pod određenim okolnostima, to je uglavnom bit krvnih linija.

Q:

Meni Elita označuje one koji stavljaju novac ispred ljudi ili ikakvih pravih vrijednosti... i oni koji drže visoke položaje jer ih mogu kupiti ili nasljediti bez obzira da li su kvalificirani za to.

A:

Vješto si opisao svoju vrstu, ne moju.

Q:

Jesi li Rothschild? To je moje pitanje, iako beznačajno u svjetlu mnogih pitanja koja su ti postavljena, zašto Rothschild nisu uvršteni među Forbesovih 500 najbogatijih ljudi na svijetu?

A:

Da si čitao pažljivo, nebi pitao to pitanje. Oni koji su poznati ne vladaju, rothschildi su na istoj razini kao što su bili i vaši nasljednici viteza templara... Ne bi trebao biti ponosan što si iz te linije usput.

Te poznate familije/klanovi/društva su samo plesači pjesmi. Ali da odgovorim na tvoje pitanje, ne, ja nisam Rothschild.

Iz koje sam familije? Večina ovdje govori o krvnim linijama koje vladaju, ipak ne znaju tko su oni. Pogrešno pretpostavljaju da su Bush/Clinton/Rothschild/itd. jer su neki teroristi "istražili" to i neki "ljudi koji znaju" su im to rekli uz potkrepljujući dokaz.

Ja sam iz vladajuće familije čije se ime rijetko spominjalo kroz povijest, nitko čak ni nezna tko smo.

Drugo, ti prihvačajući Forbesa kao pouzdan izvor za te liste pokazuje da se lako manipuliraš i da nemaš pojma što se događa.

Q:

Dostojan...zanimljiva riječ. Da li prihvačaš one od nas koji znaju svjetsku oprečnost i pokušavaju da ne igraju suprotnu igru, da vjerujemo da trebamo biti dostojni? U čijim očima? To može biti samo u našim.

Što se dogodilo s idejom da je "svemir unutar nas"? Gaia i sve ostale dimenzionalne "stvarnosti" su iluzije, ne? Dakle zatvor je iluzija, je li?

p.s. mali, usput mi NEMAMO SLOBODNU VOLJU NA OVOM PLANETU...možda malo ideš van takta?

A:

Znaš li tko je proizveo te „new age“ gluposti koje si upravo promovirao? Taj zatvor je "prava iluzija", izađi onda van sada odmah, izazivam te. Nije to kao u filmovima. Ti igraš ulogu žrtve.

Čak ni ne prihvačaš da imaš slobodnu volju, zbog toga će uvijek vladati nad tobom, nikad nečeš prevladati i zaslužiti sve što dobiješ prema univerzalnom zakonu.

Možda se vratim sutra.

******

27/9/2005

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Test.

Prije nego počnem, moram reći da ne vidim sve postove, neki su prazni tako da ću propustiti neka pitanja. Ako je tako, pokušajte opet. Nemojte pitati ista pitanja opet, provjerite slijed, provjerite moje odgovore, možda govorim o nečemu što vam je na pameti ali nije pitano, čitajte pažljivo.

Q:

...I ako su ta bića LUCIFERI...??? Odgovori u 5 riječi ili manje molim!

A:

Upotrijebio si 12 riječi i 1 broj, bez znanja si započeo ritual... jesi li ti "biće lucifera"? Različita bića imaju različite karakteristike po čemu ih je lako prepoznati tijekom rituala. Da me je vodilo "zlo" biće, nebi govorio na način na koji govorim. Netko tko je vođen "zlim" bićima ne može izraziti/pisati neke riječi, fraze, bez da ne djeluje na njega.

Oni koje vode ta bića ne mogu prihvatiti da čuju/pročitaju neke stvari bez da se jako ne razljute/postanu agresivni (pogledajte slijed za primjer). To je kad je "zloćudno" biće prisutno:

Svaki put kad psujete, govorite negativno, smislite zamku, postanete nasilni, lažete, potpomažete ubojstvu, seksualno se uzbudite, prestrašite se, postanete ljubomorni ili čak i kad se nasmijete naglas, kad ste pretjerano sretni (dakle sve povezano sa emocijama/strastima/željama), oni se pojave pokraj tebe...

Jedan, dva ili više njih. "Zla" bića su s ovog područja, ovo je njihov dom. Ne možete ih mrziti jer oni rade svoj zadatak, njihov posao, to je povezano s vašim ponašanjem... shvatite, vi ste počinitelj, oni reagiraju.

Oni nikad ne navode, vi da. Ako ih mrzite, promašujete važni dio stvarnosti... poštujte ih do određene razine. Oni će isto pokazati da ste svjesni njih i to će biti prepoznato.

Pišem "zao" jer nisu zli, samo se vama u vašoj percepciji tako prikazuju. Ljudi sudjeluju da igraju ulogu žrtve.

Q:

1. Kako se prava svijest povezuje sa tim zatvorom?

2. Koje su tehnike da se makne to sučelje i "oslobodi" se svijest?

A:

1+2. Ovisi što znači pravo sučelje i svijest, kako ja gledam, mogu biti čista suprotnost od toga na što ti možda misliš. Prava svijest je ono što dobiš kad si usklađen sa Umom Svemira koji radi uskladu sa uzvišenim Zakonom (to nije isto kako mnogi vjeruju).

Ovaj Um penetrira sve, vlada nad svime, pa ako se spojiš s njime mozda doživiš njgovu neograničenu moć. Nikakav zatvor ne može zatomiti tu moć, dakle postoji izlaz, bit čete vođeni do određene razine ali ipak večinu posla morate sami napraviti.

Ali to je samo početak, mnogo posla vas čeka u vezi vas samih. Objasnio sam par puta, koliko smijem, kako se spojiti, ili bar kako početi s time. Doista je na vama.

Dodao bi da će proučavanje starih tekstova pomoći (iako je dosta toga puno perverzija i krivih prijevoda, internacionalno) ali to samo nakon određene razine shvaćanja, prepoznat ćete/sjetiti se malih djelova koji su istiniti.

Ako niste na toj razini sudjelovat ćete u djelovima perverzija/krivih prijevoda kao istini (kako nekolicina pokazuje ovdje, pogotovo jedna religiozna struja) i neuspjeti.

Q:

Možeš nam reći koje je? Ti si neka vrsta dobre osobe koja je ostavila alate ili vladaš nad nama? Jesi li se predomislio ili što?

A:

Neutralan u terminu da sam koristio, niti negativne niti pozitivne, samo sam dao alat koji vi možete upotrijebiti kako želite... vi ste sudionik. Ili želite reći da kontroliram svaki aspekt vašeg života, svaki sat, svaku minutu, svaku sekundu i tjeram vas da mislite/kažete/učinite?

Nemojte biti srditi na krivog individualca.

Q:

Je li nužno znati zašto moramo pobjeći, ili samo moramo izći van? Da li su odgovori koji se nalaze "unutra" ili su oni u "spajanju" društva, ili apeliranjem na vrhovnu božansku intervanciju, ili sve tri? Ili nijedno? Nisi odgovorio na nijedno od mojih pitanja, nadam se da nisam uvrijedio.

A:

Potrebno je imati sliku cijelig spektra, kad je ta slika djelomična, to je kao da gledate kroz prozor koji je djelomično prekriven zastorom. Neznaš šta je iza tog prekrivenog dijela, dakle ne možeš djelovati kako treba.

Što prekriva sijeli spektar? Shvatite ovo mjesto, što i gdje je, znajte šta ste, znajte kako ste došli ovamo, zašto ste došli ovamo, kako se vratiti.

Pripremite se na odgovore. Pročistite se, posegnite za Umom, govorite (unutar-"izvana") da ste spremni, živite striktno po odgovorima. Ne ulazite u "tajna društva", nikad, bez obzira kakve su okolnosti uključujuči i religiju, uključujuči new age, ne prihvaćajte ljudske gurue/proroke/svećenike/rabine/imame/pape/gatare/"medije"/dalai lame/političareautore/znanstvenike7"slavne ljude"/roditelje/itd. kao legitimne autoritete za Božanske stvari...

U vezi drugih stvari vaš je izbor da prihvatite ili odbijete, kako god, prihvatite posljedice.

Trebate samo sebe i Božansko, bez intervencije drugih u tijelima... opet, bez intervencija od nikoga. Ako vas otac zamoli za čašu vode da vidi da li vam je stalo do njega i da li ste disciplinirani, da li ju doneste direktno njemu ili date čašu vode susjedu i upitate ga da vam kaže što je vaš otac zaista rekao dok on ispija vodu? Jesam li ja isto tako susjed? Nisam dotaknuo čašu vode, ja sam vam otvorio vrata i rekao da idete natrag svom ocu.

Nitko me nije uvrijedio, ljudi se uvrijede sami. Bio bih uvrijeđen ako bi ono šta kažem bilo protiv Jednog, i ako je, platit ću.

Odgovaram na pitanja gdje sam stao i tipkam koliko mi vrijeme dozvoli. Ponekad preskočim pitanje jer je odgovoreno, drugi puta je pitanje nebitno i sad i zato jer ne vidim sve postove.

Q:

Koji su tvoji komentari o NESARA / PLANET X / ZAMJENA POLOVA / PRVI KONTAKT / DRUGI DOLAZAK? Tko i što je iza te priče i zašto?

A:

NESARA: kontraproduktivno vašoj ličnosti na duge pruge.

PLANET X: više ne postiji kao ni mnogo drugih planeta, mjeseca, zvijezda i galaksija. Njihova smrt dakako uvijek donosi nešto, šta znači da nikad ne prestanu biti dio cjeline, igraju svoju ulogu.

ZAMJENA POLOVA: dogodilo se 2 puta koliko ja znam, u drugoj i trećoj eri, ako je potrebno, dogodit će se opet.

DRUGI DOLAZAK: kad se vračaš natrag od tamo gdje si uspio, što znači da drugi dolazak ne može se dogoditi na Zemlji jer ne pripadaš ovdje. Ljudi koji čekaju "spasitelja" na Zemlji da naprave sav posao za njih, gube.

Primjetio sam neke kršćane koji su se rasrdili i napali me na osobnoj razini tako da su me prokleli, to je njihov izbor. Govorio sam više o kršćanstvu nego drugim religijama jer su pitanja to dozvolila. Rekao bih i rekao sam slične stvari o ostalim religijama/ideologijama kad sam o njima bio pitan.

Q:

Što me interesira je ovo: ako netko uzme vrijeme i trud da slijedi tragove ostaljene u raznim knigama i legendama, i odvojiti žito od korova, šta onda? Ako ta osoba stavi u praksu što je naučila, da li se približi istini kojoj krvne linije očito imaju pristupa?

A:

Da. Opet, krvne linije su potrebne da vladaju ljudima nije stvar u imanju posebnih moći koji čine nekoga bolje svjesnijima, iako se znanje proslijeđuje dalje dakle čini se tako. Ali to znanje nije skriveno, Istina se ne može sakriti, Ona želi biti vama poznata pozivajući vas svakog momenta vašeg života.

To je razlog zašto je Ona kroz vladajuće snage dana vama sa perverzijama, korumpiranim dodacima. Da vas zbuni i natjera da kasnije prihvatite. Ne postoji jedna pisana kniga koja sadrži istinu i ništa osim Istine. Izaberite Je i živite prema Njoj, stavite Je u svaki aspekt svojeg života... to je najteži dio ljudima jer morate biti iznad fizičkog/materijalnog svijeta dok ste u tijelu koje diktira drugačije.

Q:

Koliko blizu istini su pisanja Neal Donald Walscha u serijalu Razgovori s Bogom? Jesi li na bilo koji način povezan s Plemenom Ptica spomenutom u Ken Careyovoj knjizi Zvjezdano Sjeme Tisučlječa? Ima li istine u pisanjima Sheldan Nidle na http://www.paoweb.com/

A:

Američki domoroci su uspješno sačuvali znanje ali danas (i posljednje tisučlječe isto tako) se to prezentira na krivi način. Integracija "radi".

U vezi spomenutih autora; kako sam napisao prije, nije u vašem interesu prihvatiti ljudske intervencije/savjete/prodavače izmenu vas i Božanskog. Oni mogu reći određene stvari koje su istinite, ipak nikad nebudu potpune.

Q:

Nitko na ovoj zemlji nema moć da nas "oslobodi". Nitko van ove zemlje ne vidi razlog da nas oslobodi. Božanski izvor sam po sebi (ako postoji takav) čeka da se sami oslobodimo, individualno. Neće biti "masovnog oslobođenja" nema "masovnog prosvjetljenja" i mi ljudi smo zatupljeni tim "mi ljudi" da stavljamo svoje rečenice ovdje. Možemo ostati ovdje cijelu vječnost ako je to naš izbor, i ostvarili smo sustav vjerovanja koji nam to dozvljava.

A:

Izostavio bih rečenicu "nitko van ove zemlje ne vidi razlog da nas oslobodi". i "(ako postoji takav)".

U vezi prve rečenice, bilo je vrijeme kad su postojala bića koja su imala tu moć ali im to nije bio zadatak.

Božanski izvor JE... nema "čekanja", "željenja", itd. Ti si na putu, i drugi postovi su to pokazali, ali življenje je važan dio zadatka.

Q:

Po Uzvišenom Zakonu, Krist je poslan ovdje da ispravi situaciju.

A:

Da, ali Krist se nije spustio u tijelo čovjeka imena Isus iz Nazareta, prije 2014 godina 20-og ožujka, skoro 2 sata prije izlaska sunca (koje je tajno vrijeme vašeg "sina božjeg"). Krist (koji ima drugačije pravo ime ali ću koristiti ovo ime ovdje) pojavio se jednom, samo jednom i to je bila druga era, niti blizu eri gdje je Isus iz Nazareta živio.

Znate li tko drži istinu o pravom Kristu na životu? I znate li tko drži znanje o krivom kristu(kristovima) na životu?

Suprotno od onog što mislite.

Q:

Zašto svi elitisti štuju lucifera lašca i prevaranta? Milijarde ljudi na ovoj planeti služe svoju vlastitu materijalnu/fizičku/mentalnu/emocionalnu potrebu, jesu li svi oni elitisti?

Je li trenutačno familijska svađa izmenu "viših bića"?

A:

Viša bića nisu u fizičkim tijelima, nemaju svađa, nisu pod kontrolom ovog područja, dakle nemogu patiti od toga.

Misliš na ljudske krvne linije i ja mislim da je prilično očito od onoga što sam ovdje pisao što je odgovor na tvoje pitanje... uvijek je bilo onih koji nisu radili svoju dužnost, ja sam iz manjine.

Ljudi ne vide izmenu frakcija.

Q:

Crveni kinezi dobiju HAARP osvetu za Ritu: super tajfun ***oko za oko***

?????????? Što je s tim???

A:

Ne obraćajte pažnju na "svjetske događaje", oni svi su dirigirani da vi obraćate pažnju na njih. Borba na koju trebate usmjeriti pažnju je na osobnoj razini.

Komentar Insidera:

Charlane, čitajuči šta si napisala:

1. Ne ponašaš se /govoriš kao jedan iz linije, što je dobro jer su ignorirali svoj zadatak. Znači da si se podsvjesno odvojila od linije (iako svjesno možda nisi, to je važno za shvatiti). Prošla si određenu razinu koju sam i ja prešao prije skoro 11 godina.

2. To što se ističeš u nekim područjima nisu samo geni, oni imaju malo drugačiju svrhu. To je zbog onoga što sam napisao malo prije. Il vecchio sentiero e vicno *stari put je blizu*

Komentar od Insidera:

oazaki/hiko seijuro/aiki-mei, prije prihvačanja nekog znanja, moraš istražiti od kuda je došlo. Znaš li od kuda "znanje" koje si sad napisao dolazi, kad je izdano, kako je nastalo i od koga?

Važnije, tko je kontrolirao ruke koje su to dokumentirale? Kažem to s najboljim namjerama. Da si to znao, ne bi to postao na taj način. Istraži korijene toga što si rekao i uvjeri se sam za sebe, to je za tvoje dobro.

Znanje se ne pojavi iz ničega, prosljeđuje se uvijek... nema iznimaka.

Q:

I, ti si dio "elitne familije", koju mi mrzimo, ipak, nitko nikad nije čuo za tebe? Zašto bi prezirali nekoga koga ne poznamo? Zašto te preziremo? Znamo li uopće da preziremo tvoju familiju? Ili je to jer znaš što mi dnevno konzumiramo pa te mi mrzimo, da znamo što je to? I ako oni čija imena znamo nisu prave "krvne linije" i ti kažeš da si član elitne familije koju preziremo, onda ukazuješ na to da te poznajemo, da te možemo pezirati...

Kako to može biti, ako su "krvne linije" imena i lica ljudi koje ne poznajemo? Više je priroda tvojeg pojavljivanja koju mi preziremo ili pozicija koju imaš u životu koju mi preziremo? I, ako je to tako, da li te svi ljudi preziru ili oni koji ne znaju ili shvaćaju tvoju pravu namjeru i/ili prirodu?

A:

Posljednji put ću ovo odgovoriti.

Radi se o krivom poimanju tko vlada. Termini se koriste koji se ne primjenjuju na familije ali su one ipak dio vladanja. Kriva percepcija prirode prisustva i kriva percepcija u vezi pozicije koja vodi do utjecanja na ljudske živote... opet, vi imate kontrolu.

Ne možeš prezirati druge jer nemožeš shvatiti problematiku, ipak to je točno to što se događa.

Pogrešna meta, potrošena energija.

Q:

Kome/ili čemu "elita" odgovara?

A:

Svatko odgovara Jednome eventualno.

Q:

Imaš li kakve veze s Annunaki o kojima su Sumerani pisali? Koliko blizu istini su knjige The Illuminatus! trilogija: oko u piramidi, zlatna jabuka, grdosija od robert shea i robert anton wilson-a? Je li Moroni, koji se spominje u Knjigi Mormona uistinu vanzemaljac sa plejeda i da li su ta bića u kontaktu s ljudima u sadašnjosti.

A:

Nisu više ovdje, to je bila druga era. Njihovo znanje nije bilo njihovo, znanje se uvijek prenosi dakle prisutno je sada.

Nisam je/ih pročitao (?)

Ako ide kritičnome odobravanju i ako se promovira naveliko, znaš koje je vrijeme. Moglo bi sadržavati nešto istine ali ipak pluta u moru perverzija. Nitko ne kaže da autori to rade namjerno, usput rečeno. Neki da (štuju i priznaju voljene, oni koji su "prodali svoju dušu"), neki ne, i kasnije su promovirani jer im to odgovara.

Ništa lakše nego napisati best-seller knjigu/hit album/scenarij za film ako znaš što je program najvećeg promotora.

Mormoni su kao druge religije kontrolirane od ljudi koji kontroliraju svoje "proroke/sinove božje/annele/svece/itd". U ovom području Duša koja je bila u fizičkom tijelu ne može postati Anđeo, Duša se nemože pretvoriti u to, opet u ovom području, ponavljam to čvrsto.

Ipak tvrdi se da je moroni uskrsnuo kao Anđeo u ovom području. Mormonizam ima koru istine (kao i druge religije), dakle, čitajući tekst, nećete si nauditi, do kad ste pažljivi.

Q:

Kojom hranom nas se kontrolira? Ima li nešto što bismo i što ne bismo trebali postići da bismo bolje vidjeli ovu realnost? Što čini "umjerenost"? Da li je to umjerenost u svim stvarima ili je to nešto više?

A:

Pogledaj gore za ono u hrani. To je jedan dio manipulacije, upotrebljen je u kombinaciji sa 6 drugih metoda kontrole u vašem svakodnevnom životu.

Ako možete "izbrisati" nekoliko njih iz svojeg života, ili imati manje izlaganja njima, efekt će se smanjiti dramatično, ali to nije ono što vas čini jače-svjesnima. Ove metode se koriste da vas se izmori, da vam se smanji kvaliteta života menusobno su povezane:

1. hrana i piće

2. ljekovi "briga za zdravlje" (uključujući vitamine)

3. električni valovi (uključujući PC i mobitele, stambenu strujnu mrežu, sve čipirano)

4. mediji, bilo to TV-radio-novine-magazini-internet (najočitija metoda, ali ipak naj porobljivija.

5. glazba, zvuk (različite metode od medija, korištene na drugačiji način iako večinu vremena putem medija).

6. zagađenje zraka

7 .obrazovni sistem (uključujući poznatu literaturu koja je većinom korumpirana, bilo to povijest, psihologija, metafizika, "filozofija", umjetnost, znanost, poezija, religija, čak i bajke pričane klincima. Politika uzima te metode i bombardira vas time svaki dan i brine se da se to održava.

Pravilo je:

ako se promovira/hvali/aplaudira/kritično priznaje/osobadja, budite jako oprezni. Bio to u hrani, ljekovima, najnovijim tehnološkim dostignućima, "umjetnicima", političarima, glazbenicima, knjigama, emisijama, napitcima, itd.

Neki od tih navodno "prolaze test vremena", to je dirigirano s razlogom. Problem je ako si prepažljiv, možeš promašiti neke dragulje koji su namjerno prosljeđivani kroz manipulacijske alate.

Ima i nekoliko drugih metoda (društva/kultovi/sekte, ljudi koji kažnjavaju jedni druge, itd) ali onih 6 gore navedenih su osnova koja je promovirana od francuske "revolucije".

Umjerenost: svijesna forma suzdržavanja bazirana na poznavanju samog sebe da se postigne unutarnji red Duše (koji je ne viđen ti kao cjelina, duša nije dio vas, vi ste jedno).

Zabranjujući emocije/želje/ strasti/energije ne znači da ih se makne (to će ti naštetiti, pazite), nego kanaliziranje toga da se radi za više ciljeve. To sve vodi trezvenjačkom životu, ipak jednostavnijem, ispunjenom darovima jer potpuno postaneš svoj vladar, umjesto svojih emocija/želja/strasti koje vam diktiraju kakvi da budete.

Simultano tim procesom ćete se čistiti i bit ćete spremni da budete prosvjetljeni Univerzalnim Umom. Budite takvima kakvima želite biti, da se spojite koliko god je moguće.

Q:

1. Imaš li prijatelja s kojima se srećeš, koji nisu iz krvnih linija?

2. Osjećaš li empatiju, mržnju ili grizodušje?

A:

1. Da ali nije mudro poznavati puno ljudi.

2. Tijelo tjera da iskusite empatiju, mržnju, grizodušje i sve istale emocije, skupa sa željama i strastima, da vas zbuni, natjera vas da zaboravite, napravi vas oglupljelom verzijom sebe. One imaju temelj u onom materijalnom/fizičkom svijetu. Čim više im dozvolite da budu vaši gospodari, jače čete se vezati za ovaj svijet, što je suprotno vašoj dužnosti, ipak ne prezirite ih, poštujte.

Ja ih kanaliram na mjesto gdje se mogu koristiti za nešto bitno.

Q:

Pitam KAKO se netko opet spoji sa uzvišenim izvorom? KAKO se netko uzdigne iznad zatvora?

A:

Mislim da su moji odgovori danas pokrili to pitanje, ako ne tebi osobno, pitaj opet, odgovorit ću sutra.

Q:

Ne kažem da svatko JESTE bog, ultimativni izvor, ali mi smo svaki SVOJ bog zbog činjenice da mi STVARAMO našu stvarnost! Što kažeš Insider?

A:

Djelomično si opisao slobodnu volju i dojam koji ti može dati, ništa više ni manje. Isto tako riječ "ljubav" ima mnogo zamki, pogotovo na način na koji vi to koristite.

Q:

Re: zemlja je zatvor... da li misliš na Svjetlost zarobljenu u materiji? Ako da, onda počinjem uviđati sve točke na koje si aludirao do sad.

A:

Zarobljena bi bila kriva riječ, ona bi implicirala da je Uzvišeni zakon imao krive namjere. Bolje, napravljena na način da... ili umotano kroz...

komentar od insidera:

3rd3,

Neke stvari koje si opisao su direktno vezane sa moćima Univerzalnog Uma. Kako sam već rekao, svatko to može pokupiti. Ako možeš, znači da si na višem stadiju od ostalih, ipak budi pažljiv kako to koristiš, to nije tvoje, ne u ovom području. Isto tako, može biti zavaravajući početak nečega drugog što mnogo ljudi iskusi. Mislim da bi te 2 rituala inicirala i dozvolila ti da uistinu vidiš što je to doista, kad dođe vrijeme bit ćeš vođen tome.

Q:

To uključuje šeika u pustinji kojeg je Isus sreo tijekom putovanja od kojeg je primio blagoslov? Da li možda znaš nešto o tome?

A:

Znam da su neki ljudi koje je Isus iz Nazareta susreo, bili upućeni ljudi. Tri kralja koja su prvi koje je sreo, odmah nakom rođenja, ustvari ih je bilo 5 ali 2 su bila u pozadini (broj tri služi simbolici kao i mnogo drugih stvari, čitajte polako). Darovi su bili simbolistički artifakti (neki antikni) koji bi ga kroz rituale inicirali u njegov zadatak, jer je za to trebao putovati na razna mjesta.

Rekao sam nekoliko puta i sada kažem zadnji puta, on nije pravi Krist, on je napravljen da se pojavi taj da bude vođen kroz život, do svoje smrti, i poslije toga, zapisivanje riječi (koja je počela davno prije njegove smrti, iako napisana ponovo kasnije da se izda).

Pet kralja su bili prisutni tijekom njegova raspeća i Isus iz Nazareta je znao da bi reagirao drugačije da nisu bili tamo. Isus iz Nazareta je uvijek bio svjestan da ga oni vode, ustvari, ponekad je skriveno tražio njih i druge koji znaju. Predao se 2 puta ali je vođen i dalje.

Q:

"Elita" radi da izgleda kao da se nafta konstantno obnovlja, ali je ustvari doista akumuliraju. Cijenio bi tvoje mišljenje o tome.

A:

Zemlja akumulira dokad se ne potroši, oni koji upravljaju, samo uzmu kad im treba. Iako postoje frakcije (iznad marioneta) i oni su odgovorni za zabludu koju ste skupa opisali izjavom da resursi nestaju. Tako je kako sam napisao u prijašnjem postu.

20.12.2012.

Tijelo bez srca

Tijelo bez srca
Čovjek bez duše
Ni vrag te ne treba
Užarena kvaka
Na vratima izlaska
Mnogi su odustali
Zbog straha

Tuneli tamnog propadanja
Polomljena tijela
Između stvari
A ti već plivaš
Oceanom blaženstva
Samo mir
Bez briga
Ne znaš tko si
Zadovoljstvo je tvoje stanje
Bezuman
Kakav oduvijek jesi

Pogledajmo detalje
Od čega se sastoje programi
S mogućnost nadogradnje
Iz male sjemenke
U kojoj je cijeli put
Nicanja
Rasta
I venuća
Time bismo rekli
Da je dano postojanje
Naravno tu nisu
Upisani
Košnja, branje, spaljivanje
Ljudska tijela
Draža su mi odijela
Isto sadrže u sebi
Isti princip je u svoj materiji
Svih svjetova
Jer nastanak kamena
Isti je u svakoj dimenziji
Dimenzije
Bolje rečeno denziteti
Ne mogu egzistirati bez onoga ispod i iznad toga
Sve je podijeljeno
Kao zgrada do 9. kata
Normalno je da se krećeš od prvog do devetoga
No netko se mudro sjeti
Sakriju lift
I stepenice
Pa neprekidno kružimo
Po istom nivou
Sa izbrisanom memorijom
Vjerujemo u boga
Imamo reinkarnaciju
Embrij se ne sječa
Ni poslije ni prije toga
Svi mi smo vraćeni iz budućnosti
Jer u ljubavi ima samo u sada
Ono prije
Ono poslije
Uvijek je tu
Ne znajući
Kako kružimo
Po nekim
Smišljenim svemirima
Po kojim se putuje
Izvan vlastite planete
Toliko to dugo traje
A ni taj pojam nije dobar
Trajanje
Je egzistiranje
U kojem je stvorena
Historija magistra de vite
No uz slabo pamćenje
Uvijek smo navedeni na iste putanje
Ubačena su nam moral i istina
Kao određenje lakšeg kretanja
Unutar
Ovog postojanja
To ne bi bilo toliko bitno
Da umjetno nije ugurana podjela
Te navodne civilizacije
Koje su stvarale sve ovo
Više ne mogu dalje
Jer im se dogodilo
Ponavljanje na LP 33 ¼ okretaja
Igla preskače
U istu brazdu stalno se vraća
I dok ne pritisneš glavu
Svira pokvarena ploča
Ako tražiš smisao
Kakvo ti je dano određenje
Nećeš ništa naći
Bilo da si Dudek*
Ili Cinober prefrigani
Zemaljskih uloga je mnogo
Postoji ovdje sud
Što je dobro
No ubiti nedužnu djecu
Koja su jednom davno
Igrala ulogu ubojice
Smatra se lošim
Reče jedan od mnogih
Ne sudi drugima
Jer ne znaš
Tvoja sablazan proizvodi mnogo struje
I zato što ne možeš sa svojega kata
Dobro ti se čini
Ti si zarobljena
Ponekad se pojave letači
Oni skaču kroz okna
U svemirska prostranstva
Toliko pritisnuti
Da dovode do prekida u igri
U tom trenu
U jednom trenu
Svi su pomirene
Pokažu se skrivena vrata

Nije problem banaka i njihovih kredita
To što nam je nametnuto
Mi smo bez odgovornosti prihvatili
Trošeći tako ono čega nema
Ili više od onoga što postoji
Tako je povezana riba i voda
Svega je manje
Sve nas više ima
Što će se dogoditi
Oni znaju
Kuda to vodi
Već su osigurana tajna mjesta
Za ostale lijek
Metak, u obliku plina
Virus koji vlada svima
Uzimajući od majmuna do čovjeka
Reptili će umrijeti bez hrane
Kolaps takozvane civilizacije
Ako zajedno razumijemo tu riječ
Onda bi pravo slovo bilo
Ne civilizacija
U zadnjim tisućljećima
Takozvanog napretka
Što fali pticama
Bez televizije i interneta
Jedna su od najstarijih civilizacija
Ovoga svijeta
Čineći svaki dan
Iste stvari napretka i rasta
Potrošnje resursa
Sudjeluješ u propasti
Vlastitoj smrti
Slijedećih generacija
Do kojih ti je navodno toliko stalo
No ne brini se
Zemljan zna kako će s nama
Dogodi se kataklizma
Topljenja i smrzavanja
Pa opet se zasađuje ova planeta
Negdje tamo
U našim hologramskim snovima
Sjeti se molim te
Da smo daleko
U zemlji snova
Usnuli, zaboravljeni
Sve ovo sanjamo
Naime
Sve je pustolovinaPS
Pozivam vlasti
Državu, policiju
Idiote, kretene
Da nas pritisnu
Do granice pucanja
To će dovesti
Do konačnog rješenja
Ujedinjenja
Zemaljske rase

20.12.2012.

Ljubav je virus

Nature desktop vista wallpaper no35389

Ljubav je virus
Protiv kojeg nema lijeka
Tako će pasti i ova matrica
Svatko od nas mijenja svoju frekvenciju
Ubrzava ritam
Veza je izvan zemlje
Ne u njoj
Ona prima isti signal
Kao ti i ja

Krug
Prsten
Alka
Zatvoreni krug
Okov
Ili zaštita
Što tko vidi
Njemu to znači
Nema početka ni kraja
Kako putuje
Zvjezdanim poljima
Što mu se događa
U neprekidnom kruženju samoga sebe
Da li je dovoljan pogleda sa ruba ringa
Da bi se razumjele slike u prolazu
Da bi se na brzinu vidjelo kako one dišu
Žive i umiru
Kako prsten počinje, kako završava

Ljubav u prstenu
Tad prsten nestaje
Ljubav u duši
Tad duša
Živi
Izvor iz početka
Do kraja
A kraj ne dolazi
Već rijeka teče
Neprekidno
Beskrajno

Krijesnice u noći
Svijetle u danu
Svako srce
Još jedno zapali
Onda se spoje
Svjetlo
Poslaguje
Stapanje

Svijetle milijuni
Vječni plamen
Stvoritelja
Povezuje ista ideja
Mrežne točke matrice
Dobivaju svoje blještavo
Znamenje
Svaki simbol
Isti sadržaj nosi
Virus ljubavi


Rasipa se zlatni prah po kosi
Zvijezda u naručju svjetluca
Obećanje u iluziji
Ne vrijedi
Ne vežite se za
Nadanja
Vama pripada znanje
Spoznaja
Vlastitog bitka
Kao što je čarolija
Bačena
Tako se i skida ovih dana
Bez posebnih tehničkih uvjeta
Vježbi napredovanja
Traženja u sebi
Gledajući unutarnjim očima
Svijet u malom
Mali svijet u tebi
Sve je u nutrini
Ne tijela
Već
Bića

Iz beskrajnog izvire
Uvire u nepregledu
Ciklusi
Promjenjiva toka
Zato zapjevaj
Ne glasom
Ne srcem
Već tišinom koja stvara
Osim tišine ničega nema
Sve stvoreno
Je iluzija

Ljubav je virus
Kao ti i ja

20.12.2012.

…IZ MOLITVE NA JEZERU

Uživajte ljubljeni moji!…
Ja sam, nakon ovoga, još uvek pod utiskom… naježen… i …okupan blagoslovom…

Uživajte dragi, u lepoti svoje istinske Duše:

LI

Duše sveti, gle, kako je podla duša moja!
Kako strašljivo krije plod Tvoj u sebi, straha radi judejskoga, straha radi bezbrojne dece mraka, što ih ona namnoži u sebi iz braka svoga sa svetom.
Narodila je bezbrojne vukove i lisice, i stavila ih u Carske odaje svoje, dok Sin Tvoj nema gde glavu da prikloni. I svi traže da ubiju ono što se od Duha rodi. Ah, Irodovi saučesnici! Jer se boje moći i prave svetlosti! I strepe za krune svoje najviše oni, koji su ih oteli i sami sebi krvave na glavu stavili.
Beži, dušo moja, sa svojim novim plodom, sa svojim jedinorodnim plodom, beži u Egipat, u zemlju još mračniju od Izrailja. Gle, bezbrojni robovi, koje si proizvela u sebi od semena svetskoga, dižu hajku na sina tvog jedinog, i traže da ga ubiju.
No oči zlikovaca tamnije su od krune njihove, te u slepilu svome ne raspoznaju mladenca Božjega. Zato će poklati mnoge mladence, da bi i tvog mladenca zaklali.
Videh pastira ozebla kraj malene vatre. Oči svoje ne skidaše on sa vatre, kao da hoćaše pomoći joj ognjem očiju svojih da gori. I zaklanjaše vatru rukama od studenih vetrova, i duvaše je dahom svojim da se jače razgori, da poraste i odole vetrovima, i njega da zagreje.
Tako iz srca moga besne vetrovi zlih želja preteći božanskoj sveći u tebi da je ugase. I tako iz uma moga besne zle pomisli, da napljuju na jedinu svetlost u tebi, što im priprema propast.
Sve što si ti, dušo, namnožila u mome umu i u srcu mome, smatra tebe ne za majku no za maćehu, i nikoga nema u odvratnom porodu tvome, da ti stavi prst na goreći jezik i da te rashladi. Sad si prvi put postala majka, jer si rodila sina, koji raste u poslušnosti prema tebi i Duhu Svetom, i u nežnoj roditeljskoj ljubavi.
Ne nameći mu, robinjo, ropske brige ovoga sveta na glavu. On mora rasti u sili duhovnoj i biti u onome što je Oca njegovog. Gle, on dolazi kao plamen, što će sažeći neprijatelje tvoje, i osvetiti i zagrejati tebe.
Kao poslanik on dolazi iz jednoga carstva, gde si ti carovala u devojačkoj čistoti i krasoti. Zar ne poznaješ sina svoga, dušo bezumna?
Kao vesnik on dolazi iz carstva svetlosti, gde si se i ti blistala blistanjem mnogih sunaca, da te pozove ponovo u to carstvo. Zar ne raspoznaješ glasa sina svojega, ogluvela dušo?
Kao vitez slobode on dolazi iz jednog carstva slobode, gde si i ti negda živela, ne poznavajući straha ni gladi robova, – dolazi, da te oslobodi od debelih veriga, u koje te je sputala debelost svetska. Zar još oklevaš, da pozdraviš klicanjem oslobodioca svoga, onemela dušo? Duše Svemogući, ojačaj spasonosnog mladenca u kolevci duše moje. I sačuvaj ga od svih otrovnih strela, koje lete na nj odozgo iz Izrailja i odozdo iz Egipta.

LII

Likuj, dušo moja, uzraste mladenac tvoj, i opasa se snagom, jačom od zemlje.Rušilac svih tvojih kula od dima uzraste u svetu, i svet ga ne primeti i ne pozna.
Pustinja mu beše društvo, a misao i molitva veza sa nebom, domovinom njegovom.
Evo ga gde slobodno kreće sada u posetu mračnom porodu tvome. U očima mu sija večnost; i na licu mu se čita večnost; i u rukama mu boravi večnost. Jači od sveta, evo, izlazi u borbu sa svetom, – sa svima senovitim svetovima tvojim, dušo zarobljena. Likuj, dušo moja, gle mladenca tvoga gde uzraste, nečujno od sveta, i opasa se snagom, jačom od sveta.
Miran kao svaki junak, svestan svoje nepobedive moći i unapred pobeđene nemoći protivnika, korača ljubljeni moj između zverova, i zverovi mu se sklanjaju s puta, strahom ispunjeni.
Vaistinu, priroda ga upozna pre ljudi, i predade mu se kao pravi sluga pravom gospodaru svome.
A od ljudi poznade ga samo jedan, i zavika, i vik njegov osta glas vapijući u pustinji, koga ljudi ubrzo ugušiše nasiljem i krvlju. Jer nasilje je oruđe nemoćnoga, i krv je put nemoći, od Kaina do Iroda.
Otac svih nasilnika od početka sveta srete ga i ponudi mu sva blaga ovoga sveta, samo da poštedi i ne zgazi njegov usev u svetu.
Vide vlastodržac ovoga sveta moga miljenika, kao što noćna senka izjutra gleda dolazak sunca i gledajući umire.
Kao poslanik žive i večite Trojice stajaše moj miljenik pred vlastodršcem sveta obmana. I car tame pokuša, da unese disharmoniju i da pomuti oličeno trojstvo u jedinstvu. Pa po običaju svome, po oprobanom na ljudskome rodu zanatu svome, on prvo polaska stomaku viteza moga. Da bi prvo ulovio stomak i dao mu starešinstvo nad srcem i umom, i ove učinio senkom i slugama stomaka. No donji čovek osta u nenarušenoj harmoniji sa srednjim i gornjim čovekom. Stomak viteza moga osta veran jediničnom trojstvu, u kome su troje jednaki i jedno.
Tada vlastodržac tame i zla udari laskama na srce miljenika moga. No srce ovoga, svetlije od svetlosti, ne primi tamu u sebe, no, kao i stomak, osta verno trojičnoj harmoniji.
Najzad vlastodržac tame sa svim tamnim silama, navali na um spasitelja moga, da bi ga naveo da kuša Boga bezumnim i vratolomnim čudima.
No um jedinorodnoga moga bejaše kao sunčana buktinja, što svaku nečistoću sagori pa odbaci iz sebe. Te tako ni um ne iziđe iz slatke harmonije svetog trojedinstva.
Tako moj pobednik odnese prvu pobedu nad carem dima i pepela, koji iziđe da pregovara s vojvodom mojim, nudeći mu sve – osim vlasti nad svetom.

LIII

Neka se spusti nebo i pridigne zemlja, kad otvara usta svoja Um prevečni, rođen u pećini duše moje od Duha Svetoga i Prečiste Devojke.
Reči njegove kaplju na groblja, i pepeo se počinje zeleniti i cvetati.
Odbačeni od sveta, i koji odbaciše svet, trče mu u susret, a miljenici sveta sa užasom beže od njega.
- Ja i otac jedno smo. Pre čoveka ja jesam.
Tako govori Mudrost, rođena u devojaštvu tvome, dušo moja. Slušaj i razumi večnost svoju, izgubljenu u pepelu vremena.
Svaka duša, koja tvori volju Oca nebesnoga, može se nazvati majkom Mudrosti Božje.
- Ovako govori Mudrost Božja, rođena od Duha Svetog u tebi, dušo moja:
Ja sam život i vaskrsenje mrtvih. Ko prekine vezu sa mnom, prekida vezu sa životom i postaje kao oblak dima, u kome nema ni svetlosti ni vlage.
Vi što mislite, da ste živi, a u stvari ste mrtav oblak dima, što se kreće slučajnim vetrom, priđite k meni, i ja ću vas napuniti svetlošću i vodom, svetlošću istinitom i vodom živom, i bićete živi u istini. Vi što dragovoljno prilazite k meni i punite se mojim životom, gubite sebe, kakve vas svet sazda, i postajete jedno sa mnom kao što sam ja jedno s Ocem nebesnim.
Zaista nećete se plašiti vremena, jer vreme je bič sveta, i pripada svetu a ne meni.
Niti će vas zbuniti kolebanja u vremenu i prostoru, jer sva kolebanja su uobraženo zviždanje biča po igralištu, i pripadaju svetu a ne meni.
Dajem vam moj mir, koga vreme ne može nagristi, ni prostor stesniti, niti sva kolebanja sveta pokolebati.
Ispunjeni svetom, ispražnjeni su od života, i robovi su sveta. Ispunjeni životom ispražnjeni su od sveta, i sinovi su života.
Ja sam pun života, i smrti nema dela u meni ni koliko vrh od igle. Zato mene svet ne poznaje, jer sveta nema u meni. Svet poznaje samo svoje, kao što život poznaje svoje.
I zaista, ja sam najnepoznatiji gost u svetu. Došao sam da ponudim, a ne da uzmem. Od svoje punoće nudim; od ništa se nema šta uzeti. Moja punoća – punoća je Boga, koji me posla u svet, da dam sebe svetu, i oživim groblja, pa da se opet vratim u carstvo života. Ja i život jedno smo. I pre Adama ja jesam, i posle Adama ja jesam. -
Dušo moja, vaskrsavaj! Dok je vaskrsitelj tvoj u tebi, vaskrsavaj! Kad on ode iz tebe, ti nećeš moći ništa činiti do rađati mrtve i sahranjivati mrtve.
Pretvori se u sluh i u poslušnost, neživotni porode duše moje, i vaskrsavaj iz groba.

LIV

Sine života, ispuni zemlju tela i duše moje životom svojim, da se imam s čim pojaviti meću živim angelima.
Bez Tvoga života ja neću moći disati vazduh što angeli dišu, niti jesti hleb što angeli jedu. I biću opet izgnan za vrata carstva nebesnog, ispred kojih i sada kao raslabljen ležim.
Namami me svet na svoj hleb, i zasu dušu moju kamenjem. Namami me na ribu i zasu srce moje kamenjem.
Namami me na svetlost, i obuče um moj mrakom.
Ne mrzim siromaha, ali mi omrze svet što se kao siromah pravi bogatim. Niti mrzim sebičnoga, ali omrze svet što se kao sebičan pravi darežljivim. Niti mrzim bezumnoga, ali mi omrze svet što se kao bezuman pravi umnikom. Niti mrzim bolesnoga, ali mi omrze svet što kao jehtičav namerno truje vodu zdravima. Varalicu i pretvarača mrzim, Gospode, što život moj zatrpa zemljom govoreći mi sve vreme o nebu.
Beše bogat trgovac, pa umre, i dućan mu bi razgrabljen od suseda i stajaše prazan još uvek sa imenom pokojnika nad vratima i ispisima dragocene robe u dućanu.
Takav sam i ja kao ovaj dućan, rekoh sebi u stidu. Još nosim ime života, a život je moj sav razgrabljen od suseda mojih.
Sine Božji, Sine Života, ispuni zemlju moju životom.
Prvo izbaci kamenje iz duše moje, i nahrani je pravim hlebom. I očisti srce moje od zmija i ispuni ga Sobom. I razagnaj tamu iz uma moga, i napuni ga svetlošću neba.
Jer zaista neću oživeti, ako samo duša moja oživi a srce moje ostane ispunjeno smrtnim željama. Niti ću vaskrsnuti, Gospode, u carstvu tvome, ako se samo srce moje očisti a um moj ostane i dalje ispunjen mrakom.
Zaista, dok se sva tri izvora u meni ne izbistre, neće biti života životu mome. Izbistri li se jedan, druga će ga dva mutiti.
Izbistre li se dva, treći će biti dovoljan, da zamuti oba prva. Svaki je od ta tri izvora u meni ili trovač ili spasitelj drugih.
Sine Života, ispuni zemlju moju životom. Ti si mudrost moja, jer je u Tebi ne samo um božanski, no i devičanstvo božansko, i svetost božanska. Jer da nisi rođen iz božanskog devičanstva i božanske svetosti, ne bi bio mudrost no ograničeno svetsko znanje i veština.
Sine Božji, Ti si jedini hranljivi hleb života moga. Molim Ti se, ne odvrati lice Tvoje od mene grešnoga. Ti si jedina živa voda, što može napojiti žednu pustinju života moga.
Molim Ti se, ne odvrati lice Tvoje od mene grešnoga. Ti si jedini zdrav vazduh, što može isceliti raslabljenost života moga.
Molim Ti se, ne odvrati lice Tvoje od mene grešnoga. No pomiluj me i spasi!

LV

Ko si ti? - pitaju deca sveta Sina, devičanska dušo moja.
Jer ga vide gde hodi među njima kao car među robovima. I slušaju njegove moćne reči, i ne razumeju. I gledaju Njegova moćna dela, i pune se strahom. I osećaju silu gde izlazi iz Njega, i zbunjuju se.
A Sin tvoj, najlepši među sinovima ljudskim, sa čistim očima vola, i mirnoćom jagnjeta i snagom lava, i zamahom orla, i licem angela, odgovara:
Ja sam Istina. Došao sam od istine, donosim vam dar od Istine, i vraćam se Istini.
Kad bi u vama bilo istine, vi bi me poznali, i ne bi pitali: ko si ti?
Zaista, vi ne umete reći ni ko ste vi; kako ćete onda razumeti, kad vam kažem – ko sam ja?
Gle, vi ste sami po sebi ništa, kao san odvojen od sanjača. I niste ni u dva sekunda u vremenu niti na dva koraka u prostranstvu. Kao kad se dim, nosi nad jezerom, pa mu senka igra po vodi, tako je i život vaš prazno i nebitno igranje senki.
Još samo niste zaboravili da izgovorite reč “istina”, i to je sve što vam preosta od Istine. Svetlucanje stvari nazivate istinom. Kao kad bi večiti tamničar, koji je samo čuo za sunce, nazvao bubu – svetlića – suncem.

Ko poznaje istinu, istina se useljava u njega, i on postaje jedno sa istinom, i nije polovan no ceo čovek. Istina uceljuje, i čini celim, dok obmana sitni u komade i melje čoveka u pepeo.
Kao što je razvejanom pepelu od drveta nemoguće više znati zeleno drvo, tako je vama nemoguće poznati mene.
Zaista ja sam Istina, ista juče, danas i sutra. Duh Istine koji je sa mnon, On govori kroza me, On živi u meni. Bez njega ja bih bio ništa kao i vi. No zbog njega u meni ja sam Onaj koji jeste.
Sa visine sam sišao, kao plaha kiša, da napunim isušeno rečno korito, koje vi uvek još nazivate rekom.
Drugi su donosili zakone, a ja donosim Istinu. Drugi su čistili korito od osušenog blata i spremali ga za vodu, no nisu mogli dati vodu. Ja dajem vodu, i punim korito, i opravdavam ime reke.
Nisam došao u vašu suhotu, da vas učim kako se iskopava voda iz zemlje, nego sam došao – voda živa – da me piju žedni.
Niti sam došao, da vas učim kako se pravi hleb, nego da budem hleb svima gladnim.
Niti sam sišao u vaš mrak, da vas učim kako se stvara svetlost, nego da vam svetlim. Gle, ni sunce – manja svetlost od mene – ne uči kako se svetli, no svetli.
Niti sam se spustio u bezumno treperenje senki, da vas učim šta je stvarnost, no da budem stvarnost, u predelima praznine i ničega.
Zaista, nisam došao, da vam budem učitelj mudrosti no sama mudrost.
Ko mene ne prima, ne jede, ne pije, ne diše, i time ne postaje jedno sa mnom, taj ostaje van mene, što znači, da ostaje van života i istine.

LVI

Za istinom trči duša moja, Sine Istine, i trčanju njenom nema kraja, niti imena njenom umoru.
Bolje, umiri se, dušo moja, i mirom svojim privuci istinu. Kako bi ti nazvala onoga, ko bi u ponoći rekao: ne mogu bez svetlosti, moram trčati na sunce, da donesem nekoliko zrakova?
Našto počinjati trk od hiljade godina, kad je svetlost brža od tebe i može ti pasti u krilo za nekoliko trenutaka.
Otvori se, dušo svetlosti, i svetlost će doći u tebe.
Zidovi, što stoje između tebe i istine, i izgledaju ti kao čudovišne planine, koje pokušavaš zamornim trčanjem da pređeš, jesu tvoja tvorevina, i slabiji su od bele pene na jezeru. Samo kad bi ti mogla otvoriti oči dovoljno da ih ne vidiš. Zaista, biće tih zidova zavisi od tvoga viđenja. Ako ih ti ne bi htela videti, oni ne bi postojali.
Gledah pile na crnoj tabli gde trči u krugu, obeleženom belom kredom. Gledah ga dugo kako trči i ne usuđuje se preskočiti belu liniju, koja mu valjda izgledaše ili kao živa stvar ili kao visok zid.
Takva je, rekoh u žalosti, i duša moja, kad misli, da je od njene slobode deli ili neki moćni divovi ili strašno visoki zidovi. U stvari između njene tamnice i slobode postoji samo jedna uobražena linija, tanja od dlake.
Svi zidovi tvoje tamnice, dušo moja, sastoje se iz tvoga straha od sveta, iz tvoje želje za svetom i iz tvojih misli o svetu.
Sve ove zidove ti si sama sazidala po uputstvu tvojih čula od materijala, što su ti ona dala, vaistinu slabijeg od pene.
U početku ti nisi imala čula, i istina se nije delila od tebe. Kad si ti oslepila, poslala si čula, da trče za istinom. I hrtovi trče i hvataju najbliži i najlakši lov, i donose vukove slepom gospodaru, i ovaj ih jede kao jelene.
Ne trči, dušo moja, jer svojstvo je čula, da trče. Sluge trče i robovi, a gospodar miruje.
Gle, u jednom uglu dubokog mira i devičanske čistote u tebi otvorilo se predvečno oko tvoje. To oko ne vidi zidove tvoje tamnice, zato i ne trči uz planine, koje ne postoje. To je Sin Istine, jedan od Trojice što drže sve nebesno carstvo, od koga si se ti ogradila, poželevši da budeš Četvrta. Zaista ti kažem, četvrti ne postoji nigde unakrst postojećeg. Njegovo je ime – Nepostojeći.
Tvojim igranjem i zaigravanjem po tami ti si me, dušo, učinila četvrtim. Sav tvoj narod iz sveta četvrtih baciće se kamenom na Sina Istine. Beži, dušo bedna, od sveta četvrtih. Odreši se od sveta, baci sve, omrzni sve, i – pokloni se Istini Trojičnoj, koja ti se kroz Sina Istine daje.
Gospode Istine i Života, pomozi duši mojoj, da se baci preda Te i zajeca: Ti si moje biće, moj život i moja istina, premili Sine Svete Trojice. Ti si moje sve, i ja ti sebe predajem naga i siromašna. Nemam šta da odbacim niti da prezrem, niti da omrznem, jer sem Tebe ništa i ne postoji. Smiluj se, i primi me u svoje naručje.

LVII

Nisi li ti onaj što će doći? pitaju sinovi zemlje Rođenoga od Devojke tvoje, dušo moja.
A Rođeni od Devojke blista jutarnjom svetlošću među sinovima zemlje, koji su mračni kao ugašeni dani.
Plameni serafimi sijaju u Njegovim očima; premudri heruvimi sede na njegovim usnama; gospodstveni prestoli drže stav Njegov. Videći Ga sama, vođa bez zemaljske vojske, svaki umni čovek poveruje, da to može biti voća strašne i bezbrojne vojske nevidljivih sila.
I evo, okružen angelskim vojskama tvoj vođ, dušo, otvara usta i odgovara:
- Zaista, ja sam onaj, koga očekujete, i drugome se ne nadajte. Ako tražite put, ja sam Put.
Ja sam vaše Sutra od danas do kraja vremena. Svako dobro, što vi očekujete od svih sutrašnjih dana, u meni je. Danas je vaše sutra u meni ispunjeno. I nijedan dan, do poslednjeg dana, neće vam doneti ono što vam ja donosim. Gle, ja sam dan bez početka i bez kraja.
Ja sam riznica svekolike budućnosti i put ka toj riznici. Sva budućnost ne može vam dati nijedno zrno dobra, dok od mene ne pozajmi.
Svi proroci pokazivali su put k meni. U meni se završuju i gube svi proročki putevi. Od sada sam samo ja put, i van mene su besputnice. Kao mnogi potoci, što se ulivaju u jednu reku, i pri tom gube svoj put. Tako su se svi proroci ulili u mene, i od sad ja određujem tok života. Ko i nadalje produžuje da ide putevima proroka, taj će ići putevima nepostojećim, i ugruvaće se.
Proroci su dolazili, da pokažu put; ja sam došao, da budem put.
Ko hoće za mnom da ide, taj ne može ići za mnom samo nogama, no i svom dušom, i svim srcem, i svim umom svojim.
Dug je moj put, i pašće od umora ko se samo u svoje noge uzda.
Kada deca žele da idu uporedo s divovima, moraju se otkazati hoda svojim nogama, i sesti na leđa divovima.
Ko hoće da ide uporedo sa mnom, mora se otkazati svojih nogu, i svoje duše, i svoga srca, i svoga uma. Onoga, ko se otkaže svega toga, ja ću uzeti na svoje noge, u svoju dušu, u svoje srce, u svoj um. I neće mi on biti težak, niti ja njemu zamoran. Onaj pak, ko se ne otkaže svega, niti može mene na putu stizati niti zadržavati.
Ja sam put, i onaj ko ide mojim putem, ne ide sam no sa mnom. Proroci su pokazivali put ovuda ili tuda ili onuda, jer sami nisu bili put. Ja ne mogu pokazivati put: ovuda, tuda, ili onuda, niti pustiti ikoga od mojih, da ide bez mene. Ko hoće da ide mojim putem, toga ću ja nositi na sebi.
Još vam jednom kažem: ja sam željeno sutra i put ka sutra. Bez mene niti možete naći put ka svome željenom sutra, niti ga dočekati.
Bogonosni Sine, pomiluj nas i povedi nas sobom.

LVIII

Pitate me za put, zamoreni trkači?
K čemu jurite, sinovi čovečji? Kad bi znali, k čemu hodite, znali bi i put.
Bezbrojne su mete vaše, zato su vam i putevi bezbrojni.
Sudarite se i proklinjete jedan drugog, zato što vam se putevi sudaraju.
Neka vas je koliko trave na zemlji, nećete se sudariti, ako imate jednu metu i jedan put. I usta vaša osušiće se od proklinjanja.
Oni što traže život i istinu, imaju jednu metu i jedan put. Meta im pokazuje put, kao što se sunce pokazuje svetlošću. Zaista, ko se skrije od sunca, izgubiće i metu i put, i uzalud će se bacati po mraku tamo i ovamo.
Ne puštajte se na puteve svojih misli, jer one vas vode jedna drugoj, i izvan sebe ne znaju ni mete ni puta.
Ne puštajte se na puteve svojih uobraženja, jer oni vas zamamljuju uravnanim koritima, dok iznenadno ne ponore pod zemlju.
Ne verujte svojoj duši dok god vam ona ukazuje na meso, u koje se obukla, kao na metu i put. Da li je ikoga do sad odeća vodila putem?
Put carstvu blaženstva ne nalazi se, i ne pokazuje se, i ne preseca se. On se rađa u duši onda, kad se u njoj rađaju život i istina. Rode li se život i istina u duši vašoj, radujte se i veselite se, jer je i put rođen.
Kao što se život ne može odvojiti od istine, tako se ni put ne može odvojiti od života i istine.
Dok se sve troje ne objavi, nijedno nije objavljeno.
Ne polažite nadu svoju na sutrašnji dan, da vam jaču svetlost baci na vaš krivi put. Jer sutrašnji dan je samo jedna nova krivina vašeg puta, i nova zagonetka.
Ne polažite nadu u dane, jer dani su rukosad mašte vaše. Nego položite svu svoju nadu u Dan, koji kad osvane ne smrkava.
Gospode, Gospode moj; trosunčano Božanstvo moje, ko će dospeti do Tebe?
Putevi su ljudski kao mreža, po kojoj trkači ceo dan trče, i uveče se nađu na istom mestu. Zbunjuju me izmrežani putevi ljudski, i pitam se, ko će dospeti do odmorišta Gospoda mojega?
Ko pozna mene kao metu svoga idenja, tome ću ja biti put ka dvorovima mojim.
Gospode, Gospode moj, trosunčano Božanstvo moje, ko će smeti ući u svetlost Tvoju?
Ko je privikao gledati svetlost moju u sebi, taj će smeti ući u svetlost moju. I neće biti spržen.
Dušo, dušo moja, tronoćna tamo moja, kad ćeš skinuti obrazinu svoju i obratiti se u trosunčani dan?
Spasavaj se dok božanska luča gori nad tobom. Jer kad ode od tebe, nestaće te kao što nesta, gle, i igrajućeg meseca na dnu jezera.

LIX

Koliko si i koliko puta jecala, dušo moja, za onim, ko bi znao put, i video istinu i imao život.
Davala si se žedno mnogim trčiznalcima, koji su te povodili na svaki put donekle, i povraćali te nazad.
Slušala si mnoga pričala o istini, dušo moja. No kad si im ti stavljala važna pitanja, od koje ti utroba gori, njima se reč zagrcavala u grlu. A ti si ožalošćena išla drugim pričalima, i slušala iznova istu priču, koja kao i sve ostale idu samo donekle, kao zategnuta guma.
A oni, koji su se starali, da ti pokažu život, otvorili su ti samo oči za smrt.
No evo vaskrsitelj dolazi, i svestrašeća smrt izmiče u strahu ispred njega. Evo ti, dušo, priče o životu, koji smrt ne skraćuje no čini dužim.
Evo ti žive priče o istini, što daje odgovora na sva tvoja pitanja pre nego ih i postaviš.
Evo ti putovođe, čijem putu kraja nema, i koji kad te povede, ne vraća se.
Evo pastira dobrog, koji više ceni život jedne ovce nego sve subote jevrejske. I lekara evo, kome je dragoceniji život pokajanog grešnika nego hram Solomonov.
Ne brini, dušo moja, ni za jednu ovcu u svome toru, – nijedna poginuti neće. Niti žali za vukovima oko ovaca, – nijedan umaći neće. Jer pastir tvoj ima mač oštar s obe strane.
Sve su ovce u tebi, i svi su vukovi u tebi – porod iz tvoga braka sa nebom i zemljom – i evo, miljenik moj ulazi s mačem oštrim s obe strane.
Ne kukaj, ako te zaboli od njegovog mača. On je lekar dobri, i iseca iz tebe samo ono što nisi ti. Ne kukaj za tuđincima, što ti doneše bolest, i sram, i rane teške.
Ne plaši se ognja neugasivog, što on unosi u tebe. Odavno je nagomilana starež potrebovala požar u tebi. Dugo će trajati taj požar, jer je gnila starež u tebi.
Ono što te bude volelo, to nisi ti, dušo moja, no tvoj drugi brak i – nezakonita deca.
Ne ropći, ako te odvoji od oca i majke, i braće i sestara. Od svega što je nebesno on te neće odvojiti. I nijednu tvoju nebesnu vezu on ne misli preseći. Gle, on te samo odvaja i čisti od zemlje, i preseca veze tvoje sa zemljom.
Kad bi ti bila devojkom čistom, dušo moja, i gledala nezamućenim okom nebesne nevinosti, ti bi se i sama lako odrešila od tih veza, jer bi videla, da one u istini i ne postoje.
Žuri dušo moja, i ujedini se sa Sinom Boga Živoga, jer meni se ne čeka. Kad se ujediniš, gle, ni njegov mač ni njegov oganj neće ti biti strašni, no slatki kao med.

LX

Tope se snegovi na planini, kad sunce obasja, i potoci se slivaju, da operu zemlju. Koje će sunce otopiti sneg s vrhova vaše duše, sinovi ljudski, i oprati zemlju vašu?
Kao ljuti mraz tako je stegnuta duša vaša od greha. Kao lanjski sneg, na koji pada novi sneg, tako nepomičan leži vaš lanjski i preklanjski greh, postelja grehu današnjem i sutrašnjem.
Ne bi imali greha, da nemate grešnosti; grešne volje Da nemate, ne bi greha imali. Ne bi se zadržavao sneg na planini, kad bi zemlja bila topla; kad bi topla zemlja bila i kad bi se hladna magla, što krije sunce, uklonila, ne bi se zadržavao sneg ni na planini ni u dolini.
Hladna počva, i hladna magla između vas i sunca vašeg, gomilaju sneg na sneg, i led na led.
Ko će otpustiti grehe vaše, i zamrzlost vašu ko će otkraviti?
Zaludu vi sami sebi opraštate grehe. Opraštanjem svojih grehova vi od snega pravite led, još glađu postelju za novi sneg.
Svetlost trosunčanog Božanstva jedina može otpustiti grehe vaše, kao što sunce jedino može otopiti sneg na planini, otopiti sneg i led, i izmamiti cveće iz crne zemlje.
Opraštaju ti se gresi, ustani! Čoveče, poznaješ li onoga, ko ima vlast, da te pozdravi ovim slatkim rečima? Kunem ti se, nećeš ga naći ni sresti na zemlji,ma svu zemlju unakrst razrio. Ma razrio i sve zemlje, što kruže oko sunca, nećeš ga naći. Jer on od zemlje nije, i zemlja ga ne hrani.
To je nebesni čovek, spasitelj duše tvoje, daleko od onoga, ko sam sebi grehe oprašta, a blizu, vrlo blizu onoga, ko omrzne grehe svoje i zavapije nebu, da ih istrebi.
Njegov um je čistiji od sunca, i reč je njegova vrelija od sunca. Te topi sneg sa duše čovekove, i izmamljuje cveće da raste. Sve naslagane spratove snega i leda može on otopiti, i svu zemlju oprati. Njega prizovi iz dna duše svoje, i doći će.
Kad on vikne: opraštaju ti se gresi, – duša tvoja, sada ukočena pod teretom greha, postaće laka i pokretna, i nestaće raslabljenosti tela tvoga.
Gresi duše rane su duše. Kako će biti telo zdravo u ranjave duše?
Bezumnik govori: gle moga suseda, okorelog grešnika, kako mu telo cveta zdravljem! Zaista greh duše ne šteti telo, govori bezumnik.
Očekaj, bezumniče, očekaj još malo, dok gnoj duše ne probije kroz telo. Tad ćeš zaključati usta svoja i bežati od greha kao što bežiš od smradne truleži. Očekaj dok crv ne razjede jabuku iznutra, i ožalostićeš se od njene spoljašnje uvelosti i bledila.
Tad ćeš i ti stati s gubavima ukraj druma i samrtnički vikati: Sine Božji, pomiluj me!

I tad ćeš čuti – i razumeti spasonosne reči: opraštaju ti se gresi, idi s mirom!

20.12.2012.

21. 12. 2012. – posljednji dan

Ok. Hajdemo reći da sva ona predviđanja da je pred nama smak svijeta imaju pravo. Da je kraj. No, ja želim da to u mom životu, u mom dvorištu bude pod mojim uvjetima. To ne znači da sam išta posebno, da sam prosvjetljena, unikatna ili bilo što slično. To samo znači da biram stvari u svojoj stvarnosti postaviti na sebi blizak način.

Tako se apsolutno slažem da smo došli do linije cilja. Duga trka bezumnosti, gluposti, uništavanja, vrijeđanja, mržnje, ratova, odvojenosti – sve to smo dovukli sa sobom. I sad je vrijeme da odlučimo što ćemo s tim. Vjerujem da ima onih kojima će sutra i prekosutra i u sve dane njihova života svanuti još jedan dan u kojem će rado biti žrtve, dizati kredite, plaćati kamate bankama, živjeti krilaticu “u se, na se i poda se“ i kukati, jadati se i izrugivati se onima koji nisu poput njih. Ako se bilo tko osjetio prozvanim – pa želim vam dobru zabavu na moj račun. :-) Jer ja sam odlučila da 21. prosinca 2012. za mene označi pravu Staru Godinu, onu koju ću proslaviti na svoj način, uživajući u svakoj sekundi. A sutra će svanuti novi dan i 22. će tako moći postati linija starta. Kao što je običaj, novi start, novi početak i odluke s kojima idem u njih. Imajući na umu da mnoštvo entiteta koje susrećemo u kanaliziranjima govore da ulazimo u vrijeme brzih realizacija naših misli, već sada vježbam da od startne linije na dalje ne manifestiram komplikacije. Pa ma kakve one mogle biti. To ne znači da nisam svjesna situacije oko mene, to ne znači da nisam svjesna stvarnosti. To samo znači da sam odlučila čvrsto postaviti svoj stav u danima što dolaze i kontrolirati jedino što mogu kontrolirati – svoju reakciju na svijet i svoja djela.http://www.hdwallpapers.in/walls/hungarian_nature-HD.jpg

Doista, negdje se mora povući granica. Ista panika bi bila i da je riječ o 02. veljači 2013. ili bilo kojem drugom datumu. Ipak, uvjerena sam da mnogo toga ovisi o onome kako se mi sami prema tome postavimo. Ne ja, već svi. No, samo za sebe mogu preuzeti odgovornost i ne mogu nikoga tjerati da mijenja sebe. Mogu podijeliti samo svoju priču, a svatko nek kroji svoju. Ali, sve mi se nekako čini, ma ne – sve sam uvjerenija – da smo mi ti o kojima govore stari tekstovi. Mi smo oni koji prepoznaju promjenu, mi smo ti koji odlučuju da li ćemo je prihvatiti ili zatvoriti pred njom oči, mi smo ti koji odlučuju da li će se razviti ili zakržljati.

Sve one koji osjećaju da radost novog početka pozivam da mi se pridruže. Ne morate ništa posebno činiti – samo budite i dišite. Samo se radujte i učite kako voljeti sebe. Uvjerena sam da kad svi naučimo voljeti sebe, u najboljem smislu, da ćemo imati manje potrebe sukobljavati se, kritizirati, vrijeđati. Kad naučimo voljeti sebe, tada se događa shvaćanje da nitko ne treba napraviti ništa da zasluži ljubav, da je dovoljno postojati. I tada nema podjela ni po kom kriteriju. Tada se nitko ne osjeća izostavljen, nitko ne ostaje iza linije starta već se osjeća dobrodošao sudjelovati u svemu što nosi budućnost. Dragi moji, ne mogu vas ja pozvati u budućnost. Vi sami morate odlučiti da li idete ili ne. Vi sami odlučujete da li ćete nastaviti sa kukanjem ili ćete okrenuti novu stranicu. Vi sami odlučujete s koliko ljubavi idete u novi dan, u novi početak, pa makar to bio i 21. prosinca 2012.. I, kad kažem vi, tu ubrajam i sebe.

Brijačine? Da, ovo sve mogu zvučiti brijačine nekome tko je lijen, tko očekuje da netko drugi za njega/nju nešto uradi. Plejađani su kroz Barbru Marciniak rekli da smo izuzetno lijena vrsta, da smo skloni obacivati svoju suverenost, svoje poštovanje i da neprestano očekujemo da netko drugi obavi naše zadatke – liječnici nam trebaju vratiti zdravlje, svećenici posredovati u kontaktu s bogom, gurui odmeditirati i naš mir itd. 21.prosinac 2012. stavlja točku na to. Poput bilo kojeg posla, tako i ovaj koji zovemo životom na Zemlji, ima rokove. Rok je 21. prosinca 2012. Vrijeme je da preuzmemo odgovornost za stvari u našem životu, da osvjestimo koliko smo (bespo)moćni, da odaberemo svoje bitke i prestanemo glumiti žrtve.

Što to donosi 21. prosinac? Donosi odgovornost, donosi nevjerovatnu moć, svijest i informacije koje ćemo otkrivati kroz uživanje u prirodi i razgovor s djecom, koje ćemo ostvarivati kroz dah, donosi spoznaju da smo svi jedna te ista beskonačna svijest koja proživljava individualna iskustva i na nama je da odaberemo što će to značiti u našem slučaju. Haloooo! Pročitajte još jednom! MI SMO TI KOJI BIRAMO!!! Mi biramo da li ćemo kritizirati ili poraditi na sebi, mi biramo da li nastavljamo s mirom ili sa svijetom ništa ne valja, mi smo ti koje se čekalo. Dragi moj kritizeri, ja vas ne mogu natjerati da shvatite – to morate sami odraditi. :-) Hajde, fore radi, vježbe radi, nemojte ostaviti negativan komentar pod ovim tekstom i pokušaj ove dane gledati svijet s malo manje kritike. Nazovite prijatelje, podružite se, nasmijte se. Samo se suzdržite od kritike. Dragi moji simpatizeri, probajte isto :-) Smijte se i veselite, vrijeme je blagdana – prema mnogo kalendara… Hajde da se svi dobro zabavimo, da shvatimo da smo mi taj faktor uspjeha, svako od nas ponaosob. Ne prosvjetljeni, ne zaljubljeni, ne puni ljubavi, već i oni ogorčeni, razočarani i iznevjereni. Oni su još važniji jer kad oni uspiju – svi ćemo uspjeti.

Uzašašće? Sve informacije koje imam o tom događaju, ponavljam, zapisi su trodimenzionalnih bića. Nije da im ne vjerujem, ali sam uvjerena da ta nova Zemlja, ta Tara, jest ona planeta koju smo osvjestili, kojoj smo se konačno sjetili zahvaliti za svu ljubaznost kojom nas je obasipala čak i kad smo je uništavali i nepoštivali. To je ona planeta na kojoj kada netko napravi nešto napredno – materijalno, duhovno ili u bilo kojem smislu koji sad niti ne mogu zamisliti, ne kažemo da je glup samo zato jer ga ne razumijemo. Već imamo povjerenja u beskonačnu svijest koja je kroz osobu pred nama ostvarila veliki uspjeh. To je poput, recimo, interneta: mnogi od njega imaju koristi, malo ih razumije kako funkcionira. :-)

Jučer mi je sinulo da bih trebla sa svima vama podijeliti jedan događaj u svome životu gdje nisam reagirala na način da sam ponosna na sebe, ali svakako se može preslikati na ono što nam se sada događa. Pod zimskim praznicima moja baka sa sela znala je doći na tjedan-dva k nama u grad. Ja sam bila srednjoškolka. U to vrijeme je božićno-novogodišnji tv program bio ustrojen kao filmski maraton. Mama i baka su spavale u dnevnoj sobi i tu večer su hrkale na smjenu tako da se ja nikako nisam mogla sastati sa zvukom. Ono što je važno napomenuti za priču jest da je moja baka obožavala gledati dokumentarce, osobito sa životinjama, a od ostalih sadržaja na tv-u je pratila još samo vijesti. Dakle, na programu ”Terminator”, moja majka i baka hrču, a ja se upinjem i čuti nešto zvuka, a ne samo gledati slike i to me već prilično živcira jer sam zvuk, da ih ne probudim, imala na najnižoj razini. U to se baka probudi i počne mi prigovarati da mi je vrijeme za krevet jer je već prošla ponoć i da tako i tako gledam samo gluposti. A ja, kao iz topa, ispalim: ”Nisu, bako, gluposti! To je dokumentarac!” Baka pita a da gdje se to događa, a ja ispalim u Americi. I počne baka sa mnom gledati ”Terminator” i onako pospana “popuši“ bedastoću koju sam joj servirala. Naravno, kad se pojavio Arni, baka je skoro pala u nesvjest i počela brzo moliti krunicu. Da, svakako nisam ponosna na to što sam napravila baki. Kasnije smo to rasčistile. No, poanta je da svi mi očekujemo blockbuster, neviđenu filmsku uspješnicu koja će nas ovih dana ostaviti bez daha. No, i pokraj sve reklame dogodi se da izađemo razočarani iz kina. Ovaj puta je drugačije – mi smo i autori i scenaristi i svi glumci. Sami ćemo morati prosuditi da li smo zadovoljni svojom izvedbom. S druge strane, netko će ovih dana gledati horor-dokumentarac, netko komediju, a netko neće niti biti svjestan da se išta prikazuje.

Samo želim reći da su pred nama dani mogućnosti da otkrijemo bolju stranu sebe, svatko od nas sam za sebe. I kad udružimo te bolje strane sebe, kad počenemo poštivati jedni druge, kad shvatimo da svojim djelovanjem stvaramo svoja sjećanja i da sami odlučujemo kakva će biti, sve će se promijeniti. Svatko je odgovoran za sebe. I nitko nije isključen iz te odgovornosti. Pitanje je samo tko ju je voljan osvijestiti i odraditi.

S druge strane, Univerzum ima prekrasan smisao za humor. Da li to znači da moramo biti spremni nasmijati se na svoj račun kada prođu ovi dani? Možda. Ja ću se potruditi da se, u tom slučaju, nasmijem od srca. :-)

Ekipo, u svakom slučaju, želim vam dobru zabavu! :-)

I ne mogu odoljeti da najveselije kritičare Hrvatske ovdje ne spomenem jer ako vas Mladen ne utješi svojim nježnim refrenom, onda stvarno odustajem :-) Znam, neki će pomisliti da je John Lenon i “Imagine” prigodniji, ali zašto se malo i ne zezati…

Smak svita

Marijana Pontoni

20.12.2012.

Saul; Nitko neće biti sposoban ostati nesvjestan onog što će biti ponuđeno.

Čovječanstvo će ući u stanje neočekivanog mira i zadovoljstva, okrećući se čuđenju i uzbuđenju kako se budi u Novom Dobu koje je gotovo nad vama. I neće biti razočaranja za one koji su bili puni nade i isčekivanja, za one koji su održavali Svjetlo i namjeru da ga donesu u postojanje. Bog uvijek poštuje svoja obećanja na najveličanstveniji način i u realnosti – Njegova nebeska domena – radost može jedino rasti i pojačavati se. Držite se svoje vjere i povjerenja u Njega tijekom ovih posljednjih nekoliko trenutaka prije nego li se Nebo na Zemlji isporuči. Nebo na Zemlji je nešto čemu su se ljudi nadali i molili se eonima, a neki od njih, samo nekolicina su iskusili kratki i omamljujući osjećaj onoga što to znači dok su bili u dubokim meditativnim stanjima molitve ili mira. Zanimanje čovječanstva za pitanja duhovne prirode je enormno naraslo unatrag nekoliko posljednjih dekada, u velikoj mjeri zbog konstantnog ohrabrivanja mnogih koji su se vratili na Zemlju potpuno pročišćeni da bi bili ovdje i pomagali vam svima da podignete osvještenost o vašoj duhovnoj prirodi na ovom stupnju evolucije. Ovo zanimanje, zajedno sa vremenom provedenim u molitvi i meditaciji do kojih vas je dovelo, su donijeli otvaranje u vašem kolektivnom umu i srcima vodeći vas do prihvaćanja i snažne želje za duhovnim znanjem koje nikad prije nije viđeno među ljudima.

U davnim vremenima bilo je puno praznovjerja, a oni sa razvijenim intelektom često su lovili na takvom praznovjerju da bi manipulirali neuke i osiromašili ih tvrdeći da imaju direktan pristup Bogu ili svecima pa čak i moć da utiču na njih. Sa razvojem znanosti i edukacije širom svijeta sada ima previše dobro informiranih i inteligentnih ljudi među vama, previše za one koji bi vas htjeli kontrolirati – kroz pokušaje da smjeste strah od Boga u vas – da bi bili sposobni nastaviti njihovu manipulativnu praksu i strašeći vas u pokoravanju. Mnoga esencijalna propitivanja osnovnih religijskih dogmi su zauzela mjesto tijekom zadnjih šezdeset ili sedamdeset godina razotkrivajući njihove lažne aspekte i konstantne nečasne intencije onih koji su takve intencije podržavali – Međutim, sve religije i duhovne organizacije imaju neku istinu za ponuditi. Prethodno, a radi se o eonima, vođe ili patrijarsi religija ili duhovnih organizacija su tražili svjetovnu moć nad stanovništvom tvrdeći da nude put u raj za one koji će služiti njih i njihove interese sa neupitnom poslušnošću. Naravno, isti stav dominira u nekima od njih danas, naročito u vojsci gdje je prisutna dogma patriotizma i ljubavi za domovinu. Dogma i neupitna poslušnost su uzrokovale i još uvijek uzrokuju mnogo patnje i štete širom svijeta. Međutim, rast u istinski duhovnoj osvještenosti educirane populacije uzrokuje temelje za pad svih manipulativnih i kontrolirajućih organizacija, a njihovi vladari, vođe, predsjednici – kako god ih zovete – neće moći održati ili održavati njihova nečasna carstva još dugo. Oni apsolutno nemaju mjesta ili razloga da postoje u nadolazećem Novom Dobu.

Vi ste, kao što dobro znate, duhovna bića koja imaju tjelesna iskustva, ali dugo vremena ste fokusirali naviše pažnje na ta fizička tijela i okoliš u kojem tijelo jest, pridajući vrlo malo pažnje istinskoj duhovnoj prirodi iako je to daleko najvažniji, najznačajniji aspekt vašeg postojanja. To se sada mijenja rapidno brzo, zapravo, jer energije sadržane unutar vas koje komuniciraju sa vama iz polja Božanske Ljubavi, one vas obavijaju i intenziviraju se svakodnevno da se osigura svakome da vidi kako postoji mogućnost buđenja, da to vidi jasno i jezgrovito na način koji je prilično nepogrešiv i odgovarajući za tu osobu. Nitko neće biti izgubljen, zaboravljen ili sposoban ostati nesvjestan onog što mu se nudi niti koliko je veličanstvena ta ponuda. Bog daje svesrdnu skrb za Svoje, a vi jeste Njegovo. Kako se odbrojavanje do vašeg buđenja nastavlja, fokusirajte se na – biti nježno svjestan istinske prirode skrivene unutar fizičkih tijela svih sa kojima se susrećete i komunicirate. Buđenje je za svakoga jer svi su Božanska duhovna bića, privremeno u fizičkom iskustvu koje se bliži kraju jednako kao što se približavate povratku u vaš nebeski Dom.

Sa tako puno ljubavi, Saul

John Smallman

preveo: Elvis

20.12.2012.

Očekujte Neočevikano; Alakh

I, evo, opet se dešava isto! :-) Umesto da ovo bude kratki odgovor na Marijaninu divnu ekspresiju u vidu njenog najnovijeg teksta, sasvim spontano je izraslo u nešto drugo… Stoga i ovaj put osećam dužnost da to postavim ovde, iskreno se opet nadajući da je to sa nekim uistinu “dobrim razlogom”…

SVETLOST I ZAHVALNOST …sada i uvek i u sve vekove vekova, AMIN!

Da Marijana, to sve je otprilike to. Ho’oponopono je pravi recept, a naročito za ovih par budućih dana.
Što se filma tiče, ja sam baš sinoć pogledao “Matrix” 3. deo – fenomenalno! :-) – Neo na kraju implodira u sam Matrix i svetlošću Istine (svoga sopstvenog bića, koje je konačno realizovalo SVE) pokreće fisiju koja razara celokupnu iluzornu strukturu Matrixa iznutra. …Zaista, zaista veoma indikativna i simbolična predodžba, a naročito za nas u ovom posebnom trenutku.

I samo još nešto… Moram sa vama podeliti jednu sliku koja mi je maločas “izronila” dok sam se kolima vraćao iz grada kući. Naime, sad u Subotu za nekoliko sati palo je možda i više od pola metra snega. Putare i komunalne službe je (po staroj navici) taj sneg usred Decembra “veoma iznenadio” i zatekao ih, sirote, gotovo u potpunosti nespremne. Nastupili su ogromni problemi: na autoputu, među naseljima, pa i u samim naseljima, ljudi su ostajali potpuno blokirani čitavim brdima snega i snežnim nanosima. Budući je duvao i veoma snažan vetar, mnoštvo kamiona i auta bilo je u jendecima pored puteva – što samo donekle skliznutih i zaglavljenih, a što sasvim prevrnutih… Tih i narednih sati sneg je i dalje padao, vetar je konstantno duvao …i desio se pravi kolaps! Svuda po gradovima brda snega, čak i ono što su grtalice uspevale čistiti pravilo je ogromne probleme jer se to nije imalo gde ukloniti već se samo delimično sklanjalo i gomilalo u stranu. …Kada si hteo negde stati i parkirati bar za tren, nije bilo nikakve šanse: SVUDA SNEG. Dakle jedan totalni, i prosto nerešivi HAOS! …E sad ;-) , ljudi su, razumljivo, psovali i kukali na sve strane, i često se moglo čuti (dakle sasvim zdravo-razumskih) komentara tipa: “Ovolika brda snega neće biti apsolutno nikakve teorije očistiti za narednih bar tri meseca… a šta ako li padne još novoga! Šta onda? – Neminovna propast!!!” …Očaj i nemoć svuda!

U Nedelju je takođe padalo. Mnogi su noć između Subote i Nedelje proveli zavejani u vozilima negde na vetrometini daleko van nekog naselja i svoga doma.

Potom, došao je i Ponedeljak, sve je bilo bukvalno “zatrpano” belim pokrivačem! Kolima se nije nigde moglo mrdnuti, iz kuće se išlo peške i to samo ko je baš morao. …A onda, postepeno, sneg je polako počeo slabiti (bar ovde u mom kraju), …sunce se polako počelo pomaljati …temperatura je lagano krenula na gore (pardon, na bolje :-) ), i… i… I: evo maločas (rekoh) vraćam se iz grada (Sreda veče dakle) a snega tek ponegde sa strane puta i tek ponešto na krovovima kuća i zgrada!… NESTALO GA – za bukvalno par dana!!!

I, sada mi odjednom, sasvim “neočekivano”, na pamet padaju svi oni mudrijaši koji su, sledeći čistu i zdravu logiku, krajnje trezveno zaključivali da bi za čišćenje tolikog snega i normalizovanje situacije bili neophodni čitavi naredni meseci, ogromni resursi i ogroman rad i trud svih nas skupa… I, mogu reći, sasvim realna procena! …No, jedna stvar je bila skroz previđena – a koja se posve tiho i nenametljivo, ali pobednički grandiozno i nezaustavljivo, manifestovala i to sama od sebe: ONOGA TRENA KADA SE NA NEBU POMOLILO SUNCE, CELOKUPAN SNEG (koji hiljade, čak milioni, ljudi ne bi mesecima mogli ukloniti ni na koje načine!) POČEO JE NETRAGOM NESTAJATI širom naše zemlje – i evo za par dana sav je još malo pa u potpunosti nestao, kao da ga nikada nije ni bilo …kao da je u pitanju bila samo iluzija (a ko kaže da nije :-) )! …Pa sada, eto, nešto kontam: dakle, kada je u pitanju sneg (“iluzija”), Sunce je, i doslovce – Bog; sneg se tu prosto ne pita: nastupa momentalna DEZ-INTEGRACIJA – upravo isto ono što se dešava i sa tamom kada se pojavi svetlost. Činjenica!

A sada evo konačno stigoh i do poente (:-)): zar ovaj, mudrijaški, ovako racionalni um, ne bi ispao krajnje smešan i nekompetentan (a što on, ustvari, i jeste), u svoj napuhanoj aroganciji svoje skepse i podsmeha glede ovih (nama dobro znanih) najavljivanih mogućnosti vezanih za 21.12., ukoliko se kojim slučajem (“iznenada”) jednog trenutka počne dešavati nešto njemu “krajnje neshvatljivo i nepredviđeno” – recimo nešto poput ovog gore pomenutog pomaljanja sunca iza oblaka? :-) – Nešto sasvim ne-logično i ne-očekivano?! …Šta onda biva? Kuda ćemo onda sa svom tom nagomilanom skepsom, egoizmom i “racionalizmom”? …U koju mišju rupu će se onda skriti svi ti materijalistički stručnjaci i nadobudni “logičari i racionalisti”? Naime, ništa lično… samo pitam…

I, konačno; ukoliko je sve ovo okolo nas, celokupno ovo grubomaterijalno postojanje …uključujući i sve naše mentalne i emocionalne doživljaje i sadržaje, upravo svojevrsna Iluzija – a moje najdublje unutarnje iskustvo mi nedvojbeno govori i nalaže da jeste! – tada jako verujem da bi iznenadna i “neočekivana” pojava nekakve dobrohotne Svetlosti, i topline sunčevih Zraka (pa makar i onih iz središnjeg Sunca naše galaksije :-) ), mogla obaviti Posao nama trenutno još uvek nepojmljivih i nedokučivih, ali posve Grandioznih razmera po pitanju naše najviše i najdublje, apsolutne Dobrobiti. …Zaista, iskusivši Subotnji “smak sveta” a potom i “čudo sunčeve ljubavi” u poslednjih dva dana, nimalo ne sumnjam da je to uistinu moguće!

Stoga sada, odnosno uvek, ali naročito sada – uronite u okean Zahvalnosti, i to preko glave! …Uronite u okean Mira, unutrašnje Tišine …i Poverenja …i otvorite svoje biće jednom nepojmljivo većem Postojanju, spremni da mu se u potpunosti predate, i time ga u potpunosti primite. Spremni da Ga prepoznate kao svoju Istinu. …Zaboravite na sve što su vas ikada učili formirajući vaš logički, konceptualni um, kreirajući čelične rešetke kaveza vašeg iluzornog, dualističkog poimanja sveta i stvarnosti, i sada, možda po prvi put ikada, u potpunosti se otvorite mogućnosti “nečega” ne-racionalnog, ne-logičnog, ne-očekivanog i ne-pojmljivog …jer će nam se (možda) UPRAVO TO i desiti! :-)

Budite u Istini, Miru, Svetlosti i Ljubavi!
Budite u Blaženstvu!
Vaš Alakh


Stariji postovi

BODDO blog
<< 08/2013 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


PREPORUKE

Pozdrav Božanskom u vama!
free counters


whos.among.us

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
18642

Powered by Blogger.ba